0

ضمایر موصولی

 
haj114
haj114
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3991

ضمایر موصولی
جمعه 11 اسفند 1396  9:52 AM

از ضمایر موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می شود. جملات موصولی جملاتی هستند که در آنها بخش دوم جمله اطلاعاتی را در ارتباط با بخش اول جمله می دهد. به مثال های زیر توجه کنید:

.Die Polizei sucht den Mann, der die Bank überfallen hat (پلیس به دنبال مردی است، که از بانک سرقت کرده است.)

.Das ist der Mann, dessen Hut weggeflogen ist (او مردی است، که کلاهش را باد برد.)

?Wer ist der Mann, dem wir begegnet sind (مردی که ملاقت کردیم، چه کسی بود؟)

.Der Mann, den wir gegrüßt haben, ist mein Lehrer (مردی که با او احوال پرسی کردیم، معلم من بود.)

 

جدول ضمایر موصولی
مذکر

مونث

خنثی

جمع

nominativ

der/welcher

die/welche

das/welches

die/welche

genitiv

dessen

deren

dessen

deren

dativ

dem/welchem

der/welcher

dem/welchem

denen/welchen

akkusativ

den/welchen

die/welche

das/welches

die/welche

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها