0

آموزش زبان آلمانی

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43923
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان آلمانی
دوشنبه 2 اسفند 1395  1:42 PM

در جدول زیر نحوه خواندن هر حرف به صورت ساده نشان داده شده:الفبای آلمانی به جز حروف اصلی چهار حرف فرعی نیز دارد. این حروف عبارتند ازä, ö, ü  و ß (به صداهای دو نقطه Umlaut /اوملاوت گفته می شود. این صداها به اندازه ظاهرشان ترسناک نیستند.)

 

 

حرف الفبا صدای معمول مثال
A a آ

  Januar    Adler 

B b ب  Bruder    aber
C c س یا ک  Christkindlmarkt    Celcius
D d د  Dienstag    oder
E e اِ (کسره)  essen    zuerst
F f ف  Freund    offen
G g گ  gut    gemein
H h ه  Hammer   Mühle
I i ای  Igel    Imbiss 
J j ی  Jahr    jeder
K k ک  Kamel   Kuchen
L l ل  Leute    Land
M m م  Mann   Ameise
N n ن  nicht    Münze
O o اُ (ضمه)  Ostern   rot
P p پ  Polizei    Apfel
Q q ک  Quadrat    Quelle
R r ر (در لهجه رسمی چیزی بین ر و ق)  Rücken    Stern
S s س یا ز  summen    Maus
T t ت  Tyrann   acht
U u او  Universität   Mund
V v ف  Vogel    Nerven
W w و  Wange    Schwein
X x  اکس (یا ز اگر اول واژه باشد)  Xylofon   Hexe
Y y ی  Yucca   Yeti
Z z تس (دو صدای ت و س پشت هم)

 Zeitung    Zigeuner
 

چ

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها