0

ضمایرفاعلی در حالت مفعولی

 
arezooo
arezooo
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 2286
محل سکونت : خراسان رضوی

ضمایرفاعلی در حالت مفعولی
یک شنبه 23 خرداد 1395  7:18 PM

Personalpronomen im Akkusativ 
ضمایرفاعلی در حالت مفعولی 
C13 
Fragen und Antworten. 
سوال کنید و پاسخ دهید.
Ersetzen Sie die Nomen und antworten Sie. 
ضمایرمفعولی را به جای اسامی جایگزین کنید و پاسخ دهید.

❗️جواب را می نویسم. 

1. Findest du Beate nett?
به نظرت بیته مهربانه؟
1. Ja, ich finde sie nett. 
آره، به نظر من او مهربانه. 

2. Isst du den Fisch?
تو ماهی می خوری؟
2. Ja, ich esse ihn. 
آره، من اون رو می خورم.

3. Findest du das Konzert interessant?
به نظرت تو کنسرته جالبه؟
3. Ja, ich finde es interessant. 
آره، به نظر من اون جالبه.

4. Trinkst du den Kaffee noch?
تو هنوز قهوه می نوشی؟
4. Ja, ich trinke ihn noch. 
آره، من هنوز انو می نوشم.

5. Kannst du den Lehrer hören?
متونی به معلم گوش کنی؟
5. Ja, ich kann ihn hören. 
آره، من می تونم انو گوش کنم.

6. Brauchen Sie die Dokumente noch?
هنوز اسناد را نیاز دارید؟
6. Ja, ich brauche sie noch. 
آره، من هنوز انو نیاز دارم.

7. Liest du deine E-Mails heute?
خوندی ایمیلت رو امروز ؟
7. Ja, ich lese sie. 
بله، من انو خوندم.

8. Nehmt ihr das Zimmer?
شماها این اتاق رو می گیرید ؟
8. Ja, wir nehmen es. 
آره، ما انو میگیریم.

9. Findest du den Salat lecker?
به نظرت سالاد خوشمزه است؟
9. Ja, ich finde ihn lecker. 
آره، به نظر من اون خوشمزه است.

10. Schmecken die Kartoffeln gut?
مزه سیب‌زمینی ها خوبه؟
10. Ja, sie schmecken gut. 
آره، آنها مزه شون خوبه.

11. Magst du deinen Chef?
ریئست رو دوست داری؟
11. Ja, ich mag ihn. 
آره، من او را دوست دارم.

12. Isst du deine Pommesfrites noch?
سیب‌زمینی سرخ کرده ات را هنوز می خوری؟
12. Ja, ich esse sie noch. 
آره، من انو هنوز می خورم.

13. Trinkst du den Tee mit Zucker?
تو چای رو با شکر می نوشی ؟
13. Ja, ich trinke ihn mit Zucker. 
آره، من انو با شکر می نوشم.

14. Siehst du das alte Haus?
اون خونه قدیمه رو می بینی ؟
14. Ja, ich sehe es. 
آره، من انو می بینم.

15. Kennst du Frau Krause?
 خانم کروسه را میشناسی؟
15. Ja, ich kenne sie. 
آره، من او را میشناسم.

16. Hörst du die Musik?
موزیک گوش می کنی؟
16. Ja, ich höre sie. 
آره، من انو گوش می کنم.

17. Kaufst du den Wein?
شراب رو می خری ؟
17. Ja, ich kaufe ihn.
آره، من انو می خرم.

تشکرات از این پست
mosabeghat_ravabet
دسترسی سریع به انجمن ها