0

درون مایه های اسلامی برای سبک زندگی

 
mohsenezadi
mohsenezadi
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 397
محل سکونت : اصفهان

درون مایه های اسلامی برای سبک زندگی
جمعه 13 فروردین 1395  5:52 PM

درون مایه های اسلامی برای سبک زندگی

سبک زندگی از فرهنگی زاده می شود که می بایست در پرتو سه نظام درهم تنیده ی بینش، گرایش و کنشِ برخاسته از همان فرهنگ رشد کند. در مقابل، سبک زندگی در توسعه و نفوذ فرهنگ در بخش های گوناگون جامعه اثرگذار خواهد بود؛ اما روشن است که فرهنگ نیز متأثر از عوامل متعددی است که دین و آموزه های وحیانی مهم ترین عامل آن است.

بدین ترتیب، اگر بخواهیم وجوه گوناگون سبک زندگی را مطالعه و بررسی و وضعیت هنجاری و شایستگی آن را از آموزه های اسلامی استنتاج کنیم باید به بررسی ابعاد متعدد و متنوع سبک زندگی، در سه دسته ی کلی بینش، گرایش و کنش بپردازیم. بر این اساس، بینش، مجموعه ای نظام مند از باورهاست که هویت انسان براساس آن تعریف و ترسیم می شود و نمودهای عینی و رفتاری سبک زندگی انسان مسلمان و جامعه ی اسلامی با تکیه بر همین هویت ظهور و بروز می یابد. گرایش نیز عبارت است از ارزش ها و هنجارهایی که سلیقه و توانایی ترجیح گروه های اجتماعی را جهت دهی می کند و در کنش به شیوه های رفتاری برگرفته از آموزه های اسلامی اشاره دارد. مجموعه ی این موارد در بخش های سه گانه می تواند نمایی کلی از سبک زندگی اسلامی ارائه دهد.

لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها