0

آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش اول

 
a00bcom
a00bcom
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : فروردین 1395 
تعداد پست ها : 31
محل سکونت : اصفهان

آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش هفتم
جمعه 6 فروردین 1395  12:10 PM

6- حركت در جدول باكليدهاي صفحه كليد: 
 
کلیدهای میانبر در access
 
7- Find : 
امكان جستجو روي دادهاي يك جدول ، فرم وپرس و جو را امكان پذير مي‌سازد.انتخاب از منو Edit ويا Ctrl+Fو يا ابزار آن 
 
 
 • جستجو در Access
 •  
 • 7-1- Search :
 • 7-1-1- All
 • 7-1-2- Up
 • 7-1-3- Down 
 • 7-2- Match :
 • 7-2-1- Any Part Of Field(جستجو بر اساس بخشي از داده درج شده)
 • 7-2-2- Whole Field(جستجو بر اساس تمام داده درج شده)
 • 7-2-3- Start Of Field(جستجو بر اساس شروع داده درج شده)
 • 7-2-4- Search Field As Formatted :اگر دنبال داده قالبندي شده‌اي مي‌گرديد بايد از آن استفاده نماييد.بطور مثال اگر فيلد Date/Time به نوعي قالبندي شده باشد كه تاريخ را بصورت 2003,11,January نمايش دهدو شما به دنبال تاريخ با فرمت 11/1/2003 بگرديد،Access نتيجه جستجو را مثبت تلقي كرده اما اگر گزينه مزبور را فعال كنيدAccess فقط در صورتي نتيجه را مثبت مي‌دهد كه تاريخ به صورت2003,11,January وارد شده باشد. 
 
Find براساس قالبندي زير:
 • 1. :كاركتر هر.مثال Sm* يعني دو حرف اول Sm بقيه هر تعداد و هر حرفي مي‌تواند باشد.
 • 2. ? :يك كاركتر. مثال Sm?th يعني دو حرف اول Sm حرف سوم يك كاركتر و هر حرفي مي‌تواند باشدو سپس th.
 • 3. # :تطبيق با يك عدد.لذا اگر به دنبال 166## بگرديد access تمامي دادهاي 5 رقمي را كه با 166 شروع شود را انتخاب مي‌كند 
 
8- Replase :جايگزين كردن
درصورتي كه بخواهيم دادهايي را تغيير دهيم از روش جستجو پيدا سپس داده مورد نظر را جايگزين مي‌كنيم.گزينه‌هاي آن مشابه Find مي‌باشد.
Find What :درج داده مورد جستجو
Replace With :درج داده جايگزيني
Replace : جايگزيني يكي يكي
Replace All :جايگزيني همه موارد 
9- Filter (صافي):
توسط گزينه Filter از منوي Record مي‌توان داده‌هاي مورد نظر را از بقيه داده‌ها جدا 
 
انواع فيلترها
1. Filter by form (فيلتر شرطي) 
اين فيلتر داراي محيطي مي‌باشد با گزينه‌هاي زير:
• Look For (امكان جستجوو جدا سازي)
• Or (امكان شركت گذاري)
 • 2. Filter by selection (فيلتر بر اساس انتخاب)
 • 3. Filter Excluding Selection (عكس عمل فيلتر قبل)
 • 4. Advanced Filter / Sort :فيلتر شرطي با ساختار پرس و جو
 • 5. Filter For:تنها فيلتري است كه با R.C روي ركورد به صورت يك ميانبر عمل مي‌كند و مي‌توان با تايپ كلمه مورد نظر در Filter For و Enter عمل فيلتر را انجام داد. 
 
نكته:
به طور كلي فيلترها روي سلولي از فيلدها يا به عبارتي روي فيلدها اعمال مي‌گردد.
 • • Apply Filter :براي اجراي فيلتر بكار مي‌رود.
 • • Remove Filter :از حالت فيلتر به جدول بر‌مي‌گردد
 
كاربرد Total در Select Query
از منوView اين گزينه را انتخاب مي‌نماييم.يا از ابزار آن
اين گزينه شامل موارد زير مي‌باشد:
 • 1. Sum محاسبه جمع مقادير
 • 2. Avg محاسبه ميانگين مقادير
 • 3. Min تعيين كمترين مقدار
 • 4. Max تعيين بيشترين مقدار
 • 5. Count محاسبه تعداد مقادير
 • 6. StDev محاسبه انحراف معيار
 • 7. Var محاسبه واريانس
 • 8. First تعيين اولين مقدار
 • 9. Last تعيين آخرين مقدار
 • 10. Expression امكان استفاده از عبارت ساز براي ساختن فيلد محاسباتي 
 
آشنايي با Action Query
شامل: 
 
آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش هفتم
 
Make-Table Query : 
 
آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش هفتم
 
Update Query : 
Update to: 2.5(گزينه جايگزيني)
Criteria: 2 (گزينه اي كه بايد تغيير كندو به روز شود) 
Append Query : 
همانند make- Table Query مي‌باشد با اين تفاوت كه نام جدولي كه مي‌خواهيم داده‌ها به ان الصاق شود را از ليست انتخاب مي‌كنيم. 
Delete Query : 
Delete: Where
Criteria: 1 (همه يكهاي موجود در جدول انتخابي را حذف مي‌نماييد)
تذكر: تمام action ها بايد بعد از ايجاد ابتدا Run شود 
آشنايي باطراحي فرمForm
Form ------> New:
 • 1. Design View
 • 2. Form Wizard
 • 3. AutoForm:Columner
 • 4. AutoForm:Tabuler
 • 5. AutoForm :Datasheet
 • 6. Chart Wizard
 • 7. Pivot Tabale Wizard 
 • 1. ايجاد فرم از طريق طراحي
 • 2. ايجاد فرم از گزينه‌ هاي از پيش تعريف شده 
 • 3. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني زير هم
 • 4. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني در مجاورت هم
 • 5. ايجاد سريع فرم با نماي صفحه داده
 • 6. ايجاد چارت از ويزارد
 • 7. ايجاد نمودار از جدول به طريق ويزارد 
تذكر : 
ايجاد فرم از شماره 2 تا 7 با انتخاب نام جدول يا پرس و جو مورد نظر حاصل مي‌شود
 

 

==============

سلام

==============

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها