0

آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش اول

 
a00bcom
a00bcom
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : فروردین 1395 
تعداد پست ها : 31
محل سکونت : اصفهان

آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش ششم
جمعه 6 فروردین 1395  3:47 AM

• Validation Text :
درصورتي كه كاربر مقاديري خارج از مقادير تعيين شده در خصوصيت قبل وارد نمايد پيغام خطا صادر مي‌نمايد.(كاربر مي‌تواند خود پيغام مناسبي درج نماييد) 
 
• Required :
در صورت فعال كردن اين خصوصيت ورود داده براي آن فيلد الزامي مي‌باشددر صورت وارد نكردن داده پيغام اخطار مي‌دهد. 
آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش ششم
 
• Allow Zero Length:
Edit روي محيط Design
  • • مراحل درج سطر Insert Rows
  • • استفاده از منو Insert انتخاب Rows
  • • استفاده از ابزار Insert Rows
  • • مراحل حذف سطر Delete Rows 
  • • استفاده از منو Edit انتخاب Delete Rows و يا Delete 
  • • استفاده از ابزار Delete Rows
  • • انتخاب سطر و انتخاب De
آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود دادهData sheet View
1- منو Format :
Font :تغيير فونت ،سبك فونت ،سايز فونت و effect Cell يا Datasheet… : تغيير ساختار صفحه گسترده از لحاظ Gridها و…….
 
Row Height : امكان تنظيم ارتفاع سطر ، در صورتي كه گزينه استاندارد فعال شود ارتفاع پيش فرض فعال ميشود. 
Column Width : امكان تنظيم طول ستون ، در صورتي كه گزينه استاندارد فعال شود طول پيش فرض فعال ميشود.انتخاب گزينه BestFit باعث ميشود كه طول ستون بر اساس نوشته‌ها تنظيم شود.
Rename Column: امكان تغيير نام فيلد را فراهم مي‌اورد.
Hide Columns : امكان پنهان كردن فيلد را فراهم مي‌اورد.
UnHide Columns : امكان آشكار شدن فيلدپنهان شده را فراهم مي‌اورد.
Freeze Columns :فيلد فريز شده در ابتدا فيلدها قرار گرفته و ثابت مي‌شود،و ساير فيلدها مي‌توانند به صورت كشويي منطبق با آن فيلد قرار كيرند UnFreeze All Columns :عكس عمل فريز مي‌باشد. 
 
2- طريقه وارد كردن داده‌ها روي ركورد:
2-1- تايپ داده متناسب با نوع داده انتخابي و قالبندي انتخابي
2-2- استفاده از Ctrl+’ كه اطلاعات ركورد قبلي را به ركورد جاري منتقل مي‌سازد.
2-3- استفاده ازCtrl+: براي ورود تاريخ جاري سيستم
2-4- استفاده ازCtrl+Sift+; براي ورود زمان جاري سيستم
2-5- استفاده از Copy،Ctrl+C و سپس Paste
2-6- استفاده از Cut،Ctrl+X و سپس Paste 
 
3- طريقه حذف ركوردها:
3-1- انتخاب گزينهDelete Rcord از منو Edit 
3-2- R.C روي ركورد و انتخاب گزينه Delete Record 
3-3- استفاده از ابزار Delete از باكس ابزار 
4- اضافه كردن ركورد به جدول:
4-1- انتخاب گزينهNew Rcord از منو Insert
4-2- انتخاب گزينه New Record از راهنماي ركورد
4-3- استفاده از ابزار New Record از باكس ابزار
4-4- R.C روي ركورد و انتخاب گزينه New Record
ادامه تنظيم خصوصيات محيط ورود داده
 
5- نحوه انتخاب فيلد و ركورد: 
 
آموزش اصول طراحی پایگاه داده های Access بخش ششم

 

==============

سلام

==============

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها