0

کلاس درس شیمی 3

 
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور
شنبه 13 تیر 1394  12:24 PM

  پ) روش تعیین پارامتر  موازنه 

   1) تعییین ضریب یک برای ترکیب با بیش ترین تعداد اتم   و انتخاب ضریب مناسب برای نصری از این ترکیب که تنها در یک ماده دیگر وجود دارد 

    2) انتخاب ضریب x برای پیچیده ترین ترکیب باقیمانده و ضریب های دیگر برای سایر مواد  

    3 ) تعیین ضرائب برحسب x  با توجه به قانون پایستگی جرم  برای عنصر هایی که فقط در یک ماده وجود دارند 

    4) تعیین مقدار x به کمک عنصری که تا کنون شمارش و موازنه نشده است 

 

  3)   روش تعیین پارامتر موازنه : 

  P4 + H2SO4 →  H3PO4 +SO2 + H2O 

 اختصاص ضریب یک برای ترکیب با بیش ترین تعداد اتم( P4 ) و تعیین ضریب مناسب برای عنصری از این ترکیب که فقط در ماده دیگر وجود دارد ( P)   

 1P4 +H2SO4 →4H3PO4 +SO2+ H2O 

تعیین ضریب x برای پیچیده ترین ترکیب باقیمانده و ضرائبy  و zبرای سایر مواد    

 1P4 + xH2SO4 → 4H3PO4 +ySO2 + zH2O 

تعیین ضرائب y وz  بر حسب  x برای عناصری که تنها در یک ماده وجود دارند براساس قانون پایستگی جرم ( S و H )   

S         X = Y  

           H        2X = 12+ 2Z

  Z = 6 - X

 1P4 +xH2SO4 → 4H3PO4 +xSO2 + (6-x)H2O

تعیین مقدار x  به کمک عنصری که تا کنون شمارش و موازنه نشده است(  O) 

 4x = 16 +2x + 6 - x

 x = 10

 y= 10

z= 4  

 P4 +10 H2SO4  → 4H3PO4 +10 SO2 + 4 H2O    

 

                             

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

تشکرات از این پست
hossein201273 farnaz_s sayyed13737373
دسترسی سریع به انجمن ها