0

کلاس درس شیمی 3

 
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور
شنبه 13 تیر 1394  12:21 PM

 ب) روش جمع جبری : 

 1) اختصاص ضرائب a و b و c و.....  به هر جز واکنش   

 2) تعیین تعداد اتم های هر عنصر با استفاده از ضرائب و تشکیل معادله  براساس موازنه

 3) تعیین رابطه ی بین ضرائب 

 4) به بالاترین ضریب یک عدد نسبت بدهید ( معمولاً عدد یک ) 

 5) به کمک عددها واکنش را موازنه کنید    

 

2) روش جمع جبری

 P4 + H2SO  → H3PO4+ SO2 +H2O           

     اختصاص ضرائب به هر جز واکنش :

   aP4 +bH2SO4 → cH3PO4 +dSO2 + eH2O           

        تعیین تعداد اتم های هر عنصر و تشکیل معادله

         P    4a=c                                  

   S   b=  d                                 

 H    2b= 3c+2e                           

  O    4b= 4c+2d +e                          

     با  جایگزینی مقدار c و d   خواهیم داشت    : 

        H       2b= 12a+2e               

  O      2b= 16 a +e            

  a را برابر عدد یک فرض می کنیم    

            a=1                    

c=4                     

       H    2b= 12+ 2e    

   O   2b= 16+e    

با  حل این دو معادله  خواهیم داشت :

   e= 4              

b=10           

d= 10      

   P4+10 H2SO4 →   4H3PO4 +10 SO2 + 4 H2O

                       

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

تشکرات از این پست
hossein201273 amirhossein1392 farnaz_s sayyed13737373
دسترسی سریع به انجمن ها