0

کلاس درس شیمی 3

 
salma57
salma57
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1391 
تعداد پست ها : 35471
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:درس شیمی 3برای شهریور
شنبه 13 تیر 1394  12:17 PM

توضیح روش های موازنه

                           الف) روش وارسی :  

1) شمارش تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف معادله 

  2) اتنخاب ترکیب با بیش ترین تعداد اتم ( غیراز هیدروژن واکسیژن ) = ترکیب پیچیده

 3 ) موازنه عنصر با تعداد بیش تر 

 4) موازنه ی تعداد اکسیژن 

  5) موازنه ی تعداد هیدروژن

   در برخی واکنش ها مانند واکنش هایی با دو ماده اکسیژن دار ابتدا هیدروژن موازنه می گردد  

1 ) روش وارسی :  

                  C4H10 + O2     →       CO2 + H2O                

            شمارش  تعداد اتم ها  

                                  C          4                    1                                                 

       H              10                2                      

  O                2                3                       

      انتخاب ترکیب پیچیده   = انتخاب ترکیب با بیش ترین تعداد اتم  :  C 4H10  

       شروع واکنش با عنصر با بیش ترین تعداد اتم در ترکیب پیچیده : C  

  C4H10 + O2        →      4 CO2 + H2O           

        C           4                               4                

 H            10                           2                  

O            2                             9                  

    موازنه اکسیژن ( در صورت وجود دو ماده اکسیژن دار  باید ابتدا هیدروژن موازنه گردد )

      C4H10 +O2       →      4 CO2+ 5 H2O            

  C             4                             4                   

H            10                           10                  

O            2                          13                    

     موازنه اکسیژن  ودر صورت وجود ضریب کسری ازبین بردن ضریب کسری :

        C4H10 +13/ 2 O2       →    4 CO2 + 5 H2O               

          2C4H10 + 13 O     →    8CO2 + 10 H2O             

 

                              

در زندگی بکوشلباس صبر بر تن بپوشبا دانایان بجوشعزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش

تشکرات از این پست
khodaeem1 amirhossein1392 hossein201273 farnaz_s sayyed13737373
دسترسی سریع به انجمن ها