0

آشنائی با اسلحه انفرادی

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی
پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:20 AM

قطب نما

موارد استعمال قطب نما:

تعیین شمال مغناطیسی در زمین و در نقشه.

تعیین گرای امتدادها در زمین و در نقشه

تعیین امتدادها با داشتن گرای آن در زمین و در نقشه

حرکت در روز یا شب

توجیه نقشه

تعیین توقفگاه یا هدف در روی نقشه

جهت تیراندازی با سلاحها از گرای مغناطیسی امتدادها استفاده نمود.

روش حرکت با قطب نما در روز:

1. ابتدا سمت یا گرای مورد نظر جهت حرکت را معین می کنیم تا سمت حرکت ما معلوم شود. برای تعیین آن امتداد قطب نما را به نحو صحیح در دست گرفت و آنقدر به دور خود می چرخیم تا عدد مربوطه (گرای ما) زیر شاخص ثابت قرار گیرد.در این حالت امتداد شکاف تیغه نشانه روی و تار موئی امتداد مورد نظر شود.

2. بوسیله نشانه روی یک نقطه کمکی در امتداد این سمت در نظر می گیریم

3. درب قطب نما را بسته و به طرف نقطه کمکی حرکت می کنیم.

4. اعمال بالا را آنقدر تکرار می کنیم تا به نقطه مورد نظر برسیم.

نحوه استفاده از قطب نما در شب:

اگر مسیر حرکت یا امتداد را در شب بدانیم: مثلاً در شب بخواهیم به سوی روشنایی نور چراغی برویم ابتدا قطب نما را صفر صفر کرده یعنی (شاخص سفید روی طوقه متحرک را روی شاخص سیاه روی طوقه ثابت تطبیق داده) بطرف نور نشانه روی کرده و صفحه را قفل کرده حال شاخص سفید را روی فلش قطب نما در جهت عقربه های ساعت آورده هر تعداد تق را که شنیدم در عدد 3 ضرب کرده گرای حرکت ما بدست می آید.

 

2-اگر گرای مسیر حرکت یا امتداد را در شب داشتیم: برای پیدا کردن مسیر حرکت ابتدا قطب نما را صفر صفر کرده بعد گرای داده شده را بر 3 تقسیم کرده عدد بدست آمده تعداد تق قطب نماست خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت صفحه متحرک را به تعداد تق چرخانده ÷بعد آنقدر قطب نما را می چرخانیم تا فلش جهت یاب قطب نما زیر شاخص سفید صفحه متحرک قرار گیرد و منطبق شود درب قطب نما مسیر حرکت ما خواهد بود.

نحوه حرکت در شب بوسیله قطب نما:

با استفاده از قطب نما سمت یا گرای مورد نظر را برابر پاراگراف بالا که شرح داده شد تعیین کرده بوسیله نشانه روی یک نقطه کمکی در امتداد این قسمت در نظر گرفت درب قطب نما را بسته بطرف نقطه کمکی حرکت می کنیم و آنقدر اعمال فوق را تکرار کرده تا به هدف برسیم و به علت تاریکی هوا تقاط کمکی نزدیک انتخاب می شوند.

تشکرات از این پست
Lovermohamad
دسترسی سریع به انجمن ها