0

آشنائی با اسلحه انفرادی

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی
پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:15 AM

نارنجك تفنگي

نارنجك تفنگي را توضيح دهيد؟

 نارنجك تفنگي مرمي است كه به وسيله تفنگ پرتاب مي شود و به عنوان يك سلاح ضد تانك در رزم نزديك به كار مي رود. به منظور پرتاب نارنجك تفنگي به وسيله تفنگ از فشنگ 62/7 م م (مشتقي سر جمع) مخصوص تفنگ ژ – 3 و يا تفنگ كلاشينكف و به عنوان فشنگ پرتاب، استفاده مي شود.

مأموريت :

1. انهدام ادوات زرهي دشمن

2. انهدام سنگرهاي بتني به ضخامت 700 ميلي متر

انواع نارنجك تفنگي را نام برده و توضيح دهيد؟

1. نارنجك مشقي و آموزشي : براي انجام تخريبات و تيراندازي در ميدان هاي تير مورد استفاده قرار مي گيرد و به رنگ آبي بوده و داراي خطوط سفيدرنگ است و نارنجك تفنگي مشقي كه براي آموزش تمرين مشق هاي پايه به كار مي رود به رنگ سبز زيتوني بوده و كلمه مشقي بر روي آن نوشته شده است.

2. دستگاه اشتعال : بعد از خرج گود قرار دارد و ضامن نارنجك تفنگي كه در كنار خرج احتراق مي باشد از مشتعل شدن خرج احتراق در مواقع حمل و نقل به وسيله نفر و همچنين هنگام حمل نمودن در مسافت ابتدايي مسير گلوله (فاصله بين دهانه لوله، دهانه تفنگ تا چند متر جلوتر) پس از تيراندازي جلوگيري مي كند.

3. دنباله نارنجك تفنگي : دنباله نارنجك تفنگي تو خالي بوده و در روي آن صفحه هدايت كننده قرار دارد. هنگام تيراندازي انتهاي دنباله نارنجك تفنگي را روي شعله پوش قرار داده و شعله پوش را به طور كشويي داخل حفره انتهايي دنباله نارنجك تفنگي مي نمايند. پس از تيراندازي صفحه هاي هدايت كننده، نارنجك را مستقيماً به طرغ هدف هدايت كرده از منحرف شدن و يا معلق شدن آن جلوگيري مي نمايد.

4. دستگاه نشانه روي : از فلز بسيار نازك بوده و داراي تقسيمات مختلفي مي باشد كه براي تيراندازي به هدفهاي گوناگون در مسافت هاي 50، 75 و 100 متر به كار مي رود.

5. خرج پرتاب : خرج پرتاب به صورت فشنگ سر جمع مي باشد داخل آن فقط باروت سياه وجود داشته و فاقد گلوله مي باشد هنگام تيراندازي خرج پرتاب را با دقت در داخل خزانه لوله قرار مي دهند.

اصول حفاظتي نارنجك تفنگي را توضيح دهيد؟

1- پرتاب نارنجك تفنگي فقط با استفاده از خرج پرتاب ايمن شده و براي تفنگ ژ-3 مجاز مي باشد.

2- تيراندازي با نارنجك بدون شعله پوش تفنگ ژ-3 اكيداً ممنوع مي باشد.

3- هنگام تيراندازي با نارنجك تفنگي به هيچ عنوان نبايستي خشاب روي تفنگ قرار داده شود و يا قبل از خالي بودن خزانه لوله خرج پرتاب را در داخل خزانه قرار دهيد.

4- به هيچ وجه از فشنگ 62/7 م م به جاي خرج پرتاب مخصوص تيراندازي نارنجك تفنگي، استفاده نشود، چون باعث انفجار نارنجك خواهد شد.

5- هنگام قرار دادن نارنجك تفنگي در سر لوله بايد توجه داشت كه نارنجك تا آخرين حد ممكن روي لوله تفنگ فرو رفته باشد.

وضعيت هاي تيراندازي نارنجك تفنگي را توضيح دهيد؟ 1- وضعيت دراز كش 2- به زانو 3- نشسته 4- ايستاده

تشکرات از این پست
Lovermohamad
دسترسی سریع به انجمن ها