0

آشنائی با اسلحه انفرادی

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی
پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:13 AM

نارنجك انداز آر.پي.جي 7

مشخصات نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را بگوييد؟ جنگ افزاري است ضد زره، بدون عقب نشيني، بدون خان، سرپر، خنك شونده با هوا، با دستگاه چكاننده ضربتي و با مهمات غيرآماده.

نارنجك انداز آر.پي.جي 7 از چند قسمت تشكيل شده است؟ 1- لوله و دستگاه نشانه روي مكانيكي 2- دستگاه چكاننده 3- دستگاه ضارب 4- دستگاه دوربين

كار لوله چيست؟ كار لوله، هدايت و پرتاب نارنجك و خروج گاز حاصل از پرتاب در مواقع تيراندازي مي باشد.

لوله و دستگاه نشانه روي مكانيكي از چه قطعاتي تشكيل شده است؟ 1- مخروط كوچك يا مخروط جلو 2- مخروط بزرگ يا مخروط خروج گاز 3- شيار قفل 4- محل استقرار دستگاه نشانه روي مكانيمي 5- مقر دوربين 6- مقر دستگاه چكاننده 7- مقر ضارب 8- روپوش چوبي 9- حلقه و بندها

اجزاي دستگاه نشانه روي باز را نام ببريد؟ 1- دستگاه مگسك 2- دستگاه درجه

1) دستگاه مگسك از دو مگسك، يكي با علامت (+) و با ارتفاع بيشتر و ديگري با علامت (-) و ارتفاع كمتر مشخص شده است. از مگسك (+) براي تيراندازي در مناطقي كه درجه حرارت آن بالاي صفر باشد، و از مگسك (-) براي تيراندازي در مناطقي كه درجه حرارت آن زير صفر باشد، استفاده مي شود.

2) دستگاه درجه از دو قسمت زير تشكيل شده است : 1- كشوي درجه 2- ستون درجه

اجزاي دستگاه چكاننده را بگوييد؟ 1- روپوش دستگاه چكاننده 2- ميله و فنر چخماق 3- چخماق 4- ضامن با فنر و شيطانك 5- ماشه و محور ماشه 6- پايه آتش

عمل دستگاه ضارب را بگوييد؟ عمل دستگاه ضارب، ضربت زدن به چاشني و احتراق نارنجك است.

دستگاه ضارب از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ 1- پيچ نگهدارنده سوزن (درپوش ضارب) 2- فنرسوزن 3- سوزن 4- پستانك (كلاهك فنر سوزن)

نارنجك از چند قسمت تشكيل شده است؟ 1- ماسوره 2- سر نارنجك با خرج اصلي 3- بوستر خرج پرواز 4- خرج پرتاب و پره ها

مشق پاي قبضه به چند طريق انجام مي گيرد؟ 1- وضعيت ايستاده 2- وضعيت به زانو 3- وضعيت درازكش

مشخصات نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را بگوييد؟

كاليبر : 40 م م                             قطر نارنجك : 85 م م

طول نارنجك انداز با گلوله : 95 سانتي متر

طول نارنجك انداز بدون گلوله : 5/92 سانتي متر

طول نارنجم بدون خرج پرتاب : 64 سانتي متر

وزن نارنجك انداز با دوربين : 3/6 كيلوگرم

وزن دوربين : 500 گرم

وزن كيسه حمل مهمات به سه عدد نارنجك : 3/9 كيلوگرم

سرعت اوليه نارنجك : 120 متر در ثانيه

حداكثر سرعت نارنجك : 300 متر در ثانيه

برد نهايي : 1500 متر

برد با وسايل نشانه روي (دوربين، ستون درجه و مگسك) : 500 متر

برد دقيق بدون دوربين : 330 متر

نواخت تير علمي : 4 تا 6 گلوله در دقيقه          نواخت تير عملي : 2 تا 4 گلوله در دقيقه

قدرت نفوذ در زره : 50 سانتي متر                 منطقه خطر عقب : 30 متر

سازمان نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را در يگان پياده بگوييد؟ در هر گروهان پياده : 16 قبضه، در گروهان اركان : 10 قبضه ، در گردان پياده : 58 قبضه

ماموريت آر.پي.جي 7 را بگوييد؟

1- ماموريت اصلي : تيراندازي بر عليه تانك ها و ساير ادوات زرهي

2- ماموريت فرعي : تيراندازي بر عليه نفرات مجتمع و سنگرهاي بتوني و مواضع مستحكم

خدمه نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را نام ببريد؟ 1- تيرانداز 2- كمك تيرانداز

احتياطات تاميني اين سلاح چيست؟

1- از افتادن نارنجك و خرج پرتاب و نارنجك متصل شده به خرج پرتاب جلوگيري شود تا باعث صدمه ديدن و خرابي آن نشود.

2- حمل نارنجك ها و خرج پرتاب مربوطه با وسيله نقليه فقط در داخل بسته بندي هاي مخصوص آنها انجام مي شود.

3- حمل نارنجك ها و خرج پرتاب مربوطه به وسيله نفر بايستي با كيف حمل و يا در داخل بسته بندي آنها انجام مي شود.

4- نارنجك ها و خرج پرتاب هاي مربوطه در مواضع نبرد بايستي در محل هاي سايه دار و خشك نگهداري شود.

5- پاره كردن لوله مقوايي و خارج كردن خرج پرتاب فقط در زمان قبل از تيراندازي انجام مي شود.

6- جدا كردن سرپوش محافظ از قسمت سر ماسوره فقط قبل از تيراندازي انجام مي شود.

7- در موقع تيراندازي در حين بارندگي شديد باران و برف، سرپوش قسمت كلاهك ماسوره جدا نشود.

8- نارنجك انداز را بايستي بدون گلوله حمل نمود.

9- چنانچه نارنجك انداز برحسب دورانديشي و شرايط رزمي، گلوله گذاري شده بايستي هميشه به ضامن باشد و خارج كردن از ضامن فقط براي اجراي آتش است.

دستگاه دوربين از چه قطعاتي تشكيل شده است؟ 1- بدنه 2- عدسي چشمي، شيئي و منشورها 3- حافظ چشمي و تكيه گاه پيشاني 4- دستگاه روشن كننده صفحه مندرج 5- گردونه هاي تنظيم در سمت و در برد

دوربين داراي چه ملاحظاتي است؟

1- ميدان دي 13 درجه

2- بزرگنمايي 7/2 برابر

3- فاصله بين تقسيمات برد 100 متر

4- حدود تقسيمات در سمت 50 ميليم به سمت راست و چپ

6- قابليت تنظيم در برد 8 ميليم

7- قابليت تنظيم در سمت 8 مسليم

8- وزن دوربين 500 گرم

9- وزن دوربين با روپوش و متعلقات 950 گرم

10- قدرت باطري 5/2 ولت

11- عمر باطري 2 تا 6 ساعت

اعمالي كه بايد جهت هم محور كردن دوربين با نارنجك انداز آر پي جي 7 انجام گيرد، را شرح دهيد؟

1- استقرار دوربين روي جنگ افزار

2- استقرار جنگ افزار روي سه پايه مخصوص

3- استقرار تابلوي هدف در مسافت 20 متري قبضه به حالت عمود بر زمين

4- قرار دادن وسيله محوريابي در داخل لوله (در سر لوحه محورياب، با نخ، يك (+) مي سازيم).

5- قرار دادن مركز (+) لوله روي مركز (+) بزرگ هدف به وسيله پيچ حركت در برد سه پايه

6- قرار دادن (+) دوربين در روي (+) كوچك هدف با استفاده از پيچهاي تنظيم در برد و سمت دوربين.

هم محور كردن آر پي جي را توضيح دهيد؟ نارنك انداز و تابلوي هدف بر روي زمين مستقر مي شود و سپس اعمال زير انجام مي گيرد :

1- كشوي درجه روي عدد 3 قرار مي گيرد.

2- مگسك در حالت منفي گذاشته مي شود.

3- نوك مگسك منفي بايد در هدف پايين باشد.

4- نوك مگسك منفي بايستي در مستطيل پايين باشد.

 

5- مگسك در حالت مثبت استقرار مي يابد.

  1. .
تشکرات از این پست
Lovermohamad
دسترسی سریع به انجمن ها