0

آشنائی با اسلحه انفرادی

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با کلاشینکف
دوشنبه 15 دی 1393  10:00 PM

 

كلاشينكف

 

 

مشخصات تفنگ كلاشنيكف را يگوييد؟ تفنگ كلاشنيكف جنگ افزاري است خودكار، هجومي، اتوماتيك، كه به وسيله ناظم آتش به صورت خودكار، نيمه خودكار و به ضامن در مي آيد و با هوا خنك مي شود و به وسيله فشار غيرمستقيم گاز باروت مسلح مي شود و با خشاب هاي 30 تيري تغذيه و به وسيله نفر حمل مي شود.

مختصات تفنگ كلاشنيكف را بيان كنيد؟ وزن كل اسلحه با قنداق كائوچويي و چوبي 800/3 كيلوگرم، وزن كل با قنداق تاشونده بدون خشاب و سرنيزه 3 كيلوگرم، وزن خشاب خالي 322 گرم، وزن خشاب پر 480 گرم، وزن فشنگ 16 گرم، وزن سرنيزه با جلد 450 گرم، طول سر نيزه 20 سانتي متر، طول اسلحه با قنداق 87 سانتيمتر، طول اسلحه با قنداق تاشو 69 سانتيمتر، طول لوله 41 سانتيمتر، سرعت ابتدايي گلوله 700 متر بر ثانيه، نواخت تيرعلمي 600 تير در دقيقه، نواخت تير عملي در حالت رگبار 100 تير و در حالت تك تير 40 تير در دقيقه، تعداد خان 4 عدد، طول هر گام خان 41 سانتيمتر، برد مفيد 400 متر، برد موثر 800 متر، حداكثر برد 4000 متر.

سازمان تفنگ كلاشنيكف را بيان كنيد؟ به تعداد 9 قبضه در گروه تفنگدار پياده دسته پياده.

محاسن تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

الف) به علت كوتاه بودن طول اسلحه و سبكي وزن به سهولت قابل استفاده است.

ب) به علت كوتاه بودن طول فشنگ و تغذيه با خشاب هاي 30 تيري خدمه مهمات بيشتري مي تواند حمل كنند.

پ) به علت كوتاه بودن طول لوله و سبكي وزن حمل آن آسان است.

ت) ميزان عقب نشيني (لگد تفنگ) نسبت به جنگ افزارهاي انفرادي كه داراي فشنگ هاي بلند هستند ناچيز و خيلي كم است.

معايب تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

الف) به علت كوتاه بودن طول فشنگ، قدرت اثر آن نسبت به گلوله هاي ژ-3 و ساير جنگ افزارهاي كاليبر كوچك ارتش هاي دنيا، كه كاليبر آنها 62/7 م مي باشند، كم قدرت تر و محدودتر است.

ب) فاقد دستگاه نشانه روي اپتيكي (دوربين) مي باشد.

پ) قدرت نفوذ كم گلوله

انواع تفنگ كلاشنيكف را نام ببريد؟

الف) تفنگ كلاشنيكف با قنداق كائوچويي و يا چوبي براي تيراندازي در وضعيت هاي درازكش و ايستاده.

ب) تفنگ كلاشنيكف با قنداق فلزي تاشونده، جهت تسهيل در امر پرش واحدهاي چتربازي و يگان هاي چريكي و كماندويي.

انواع مهمات تفنگ كلاشنيكف را نام ببريد؟ 1- فشنگ جنگي واترپروف 2- فشنگ رسام آتش زا 3- فشنگ ثاقب آتش زا 4- فشنگ مشقي 5- فشنگ جنگي ساچمه اي شكل، با هسته اي فولاد نرم

باز و بسته كردن مختصر تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

1- اطمينان از خالي بودن اسلحه، 2- جدا كردن بند از جنگ افزار، 3- خارج كردن سمبه از جنگ افزار، 4- خارج كردن درپوش فلزي گلنگدن (درب خزانه)، 5- جدا كردن ميله و فنر ارتجاع، 6- جدا كردن روآيك از حانل روآيك، 7- جدا كردن روپوش فوقاني (محافظ دست)، 8- باز كردن شعله پوش، 9- جدا كردن سرنيزه

تفنگ كلاشنيكف از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟

 1-بدنه و متعلقات

 2- قنداق

 3- لوله و متعلقات

 4- قطعات اصلي درب خزانه

 5- ميله و فنر ارتجاع

 6- حامل روآيك

7- روآيك

 8- استوانه گاز يا روپوش فوقاني

 9- روپوش تحتاني

 10- خشاب

 11- شعله پوش

 12- سمبه لوله و جعبه تنظيف

 130 بندگاه نشانه روي كه شامل دو قسمت است :

 الف) دستگاه مگسك، ب) دستگاه ستون درجه

مراحل عمل تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

1- رفت (جلو رفتن گلنگدن در اثر فنر ارتجاع):

            الف) تظاهر : قرار گرفتن يك گلوله در مسير گلنگدن.

            ب) ادخال : داخل شدن يك گلوله به وسيله لبه زيرين گلنگدن در جان لوله

ج) بسته شدن و چفت شدن : آزاد شدن حامل گلنگدن كه باعث فشار آوردن بر روي گلنگدن مي شود و عمل چفت شدن را انجام مي دهد.

د) ضربت زدن : انتقال ضربه چخماق به وسيله سوزن به چاشني فشنگ و ايجاد احتراق در فشنگ

2- برگشت (عقب نشيني گلنگدن بر اثر فشار گاز باروت) :

الف) رها شدن : درگير شدن حامل گلنگدن با گلنگدن كه باعث رها شدن گلنگدن مي شود.

ب) باز شدن : فاصله گرفتن پيشاني جنگي از خزانه لوله

ج) اخراج : خارج شدن كامل پوكه به وسيله ناخنك فشنگ كش از خزانه لوله

د) مسلح شدن : خوابيدن چخماق به وسيله گلنگدن

ر) پرش : پرتاب شدن پوكه به بيرون، به وسيله پوكه پران

تشکرات از این پست
Lovermohamad
دسترسی سریع به انجمن ها