0

آشنائی با اسلحه انفرادی

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

آشنائی با اسلحه انفرادی
دوشنبه 15 دی 1393  9:58 PM

طپانچه كلت / 43/11 م م

 

1- ماموريت :

شركت در رزم نزديك و براي از بين بردن نفرات پياده دشمن

2- سازمان :

برابر جدول سازكان و تجهيزات هر يگان (اسلحه سازماني خدمه سلاحهاي اجتماعي و بعضي از فرماندهان و پرسنل ستاد) مي باشد.

3- مشخصات :

كلت كاليبر 43/11 م م جنگ افزاري است دستي، نيمه خودكار كه با هوا خنك و بوسيله خشاب 7 فشنگي تغذيه مي شود.

4- مختصات :

كاليبر 43/11 م م

برد موثر : 50 الي 75 متر

وزن با خشاب خالي : 105/1 كيلوگرم           

وزن با خشاب پر : 250/1 كيلوگرم

تعداد خان : 6 عدد گردش از راست به چپ

حداكثر برد با زاويه 30 درجه : 1463 متر

5- مقدورات و محدويتها :

مقدورات : قدرت زياد در رزم نزديك ـ به سهولت قابل استفاده است.

استفاده موثر در رزم نزديك

محدوديت : تشتت تير زياد ـ سنگيني وزن نسبت به سلاحهاي كمري ديگر

6- نامگذاري قطعات اصلي كلت :

1- خشاب                           2- كلاهك فنر ارتجاع                     3- مانع گلنگدن

4- قبضه               5- ميله فنر ارتجاع                       6- فنر ارتجاع

7- مانع كلاهك فنر ارتجاع      8- لوله                                          9- صفحه مانع سوزن

10- وزن و فنر آن                   11- فشنگ كش                           12- گلنگدن (روآيك)

7- انواع مهمات :

الف) فشنگ جنگي             ب) فشنگ مانوري                        پ) فشنگ رسام

پ) فشنگ شكاري                                                ث) فشنگ مشقي

8- ضامن هاي طپانچه كلت :

الف) ضامن خودكار (ضامن قبضه اي ـ ضامن جداكننده)

ب) ضامن غيرخودكار (ضامن اصلي ـ ضامن چخماق)

9- حالات تيراندازي :

الف) درازكش      ب) بزانو            پ) ايستاده

10- احتياطات تاميني :

الف) اطمينان از خالي بودن

ب) جز در موارد تيراندازي انگشت روي ماشه قرار نگيرد.

پ) با طپانچه به كسي كه قصد تيراندازي به آن را نداريد نشانه گيري نكنيد.

ت) هنگام تيراندازي در صورت بروز هر نوع گيري ابتدا خشاب را خارج كنيد.

ث) در ميدان تيراندازي قبل از تيراندازي هرگز طپانچه را ذخيره گذاري نكنيد.

ج) هميشه خشاب طپانچه را خارج كنيد سپس ذخيره برداري كنيد.

ح) ضامن هاي طپانچه را زود بازديد كنيد.

 

تشکرات از این پست
Lovermohamad
دسترسی سریع به انجمن ها