شرح صوتی عملیات ها

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

شرح صوتی عملیات ها

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میمک   1,395 0:03:51
2 عاشورا 1   642 0:01:42
3 عاشورا 2   492 0:01:16
4 عاشورا 3   868 0:02:21
5 عاشورا 4   1,489 0:04:07

 

جمعه 25 مهر 1393  06:06 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات بدر

عملیات بدر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عملیات بدر   2,377 0:06:38

 

جمعه 25 مهر 1393  06:10 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات بیت المقدس

عملیات بیت المقدس

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 بیت المقدس 1   3,811 0:08:02
2 بیت المقدس 2   1,464 0:04:02
3 بیت المقدس 3   1,438 0:03:58
4 بیت المقدس 4   1,218 0:02:52
5 بیت المقدس 5   867 0:02:20
6 بیت المقدس 6   923 0:02:30
7 بیت المقدس 7   1,095 0:02:34

 

جمعه 25 مهر 1393  06:10 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:شرح صوتی عملیات ها

عملیات در محور کرخه - دزفول

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عملیات در محور کرخه دزفول   413 0:00:57

 

جمعه 25 مهر 1393  06:11 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات در محور شحیطیه

عملیات در محور شحیطیه

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عملیات در محور شحیطیه   559 0:01:01

 

جمعه 25 مهر 1393  06:11 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات امام علی علیه السلام

 عملیات امام علی علیه السلام

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 امام علی (ع)   1,753 0:03:34

 

جمعه 25 مهر 1393  06:12 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات امام مهدی عجل الله فرجه

عملیات امام مهدی عجل الله فرجه

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 امام مهدی (ع)   1,278 0:02:55

 

جمعه 25 مهر 1393  06:12 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات فرمانده کل قوا ، خمینی روح خدا

عملیات فرمانده کل قوا ، خمینی روح خدا

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرمانده کل قوا خمینی روح خدا   1,753 0:03:34

 

 

جمعه 25 مهر 1393  06:13 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات فتح

عملیات فتح

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فتح 1   1,385 0:03:43
2 فتح 2   556 0:01:21
3 فتح 3   724 0:01:50
4 فتح 4   1,033 0:02:43
5 فتح 5   1,067 0:02:48
6 فتح 6   681 0:01:43
7 فتح 7   932 0:02:25
8 فتح 8   817 0:02:06
9 فتح 9   810 0:02:04
10 فتح 10   791 0:02:01

 

جمعه 25 مهر 1393  06:14 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات فتح المبین

عملیات فتح المبین

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فتح المبین   1,589 0:04:17

 

 

جمعه 25 مهر 1393  06:14 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات قادر

 عملیات قادر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 قادر   928 0:02:25

 

جمعه 25 مهر 1393  06:14 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات قدس

عملیات قدس

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 قدس 1   1,054 0:02:46
2 قدس 2   711 0:01:48
3 قدس 3   1,537 0:04:09
4 قدس 4   1,547 0:04:10
5 قدس 5   710 0:01:47

 

جمعه 25 مهر 1393  06:15 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات حسین ابن علی علیه السلام

عملیات حسین ابن علی علیه السلام

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حسین ابن علی علیه السلام   540 0:00:59

 

 

جمعه 25 مهر 1393  06:15 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات کربلا

عملیات کربلا

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کربلا 1   2,365 0:06:30
2 کربلا 2   1,177 0:03:07
3 کربلا 3   1,48 0:03:59
4 کربلا 4   1,777 0:03:07
5 کربلا 5   3,240 0:08:59
6 کربلا 6   1,235 0:03:17
7 کربلا 7   740 0:01:53
8 کربلا 8   1,046 0:02:45
9 کربلا 9   613 0:01:31
10 کربلا 10   1,654 0:04:29

 

جمعه 25 مهر 1393  06:16 ب.ظ
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287343
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

عملیات خیبر

عملیات خیبر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 خیبر   2,943 0:08:08

 

 

جمعه 25 مهر 1393  06:17 ب.ظ
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها