محمود طاووسي

 
nazaninfatemeh
nazaninfatemeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 64725
محل سکونت : تهران

محمود طاووسي


محمود طاووسي در 16 بهمن سال 1316 در همدان، محله امام زاده يحيي بدنيا آمد. ايشان داراي مدرك دكتري رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران از دانشگاه تهران در سال 1354 است. وي عضو هيئت علمي و استاد، گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران (از سال 1380 ) و مدير گروه رشتة پژوهش هنر (از سال 1380 تا 1386) بوده و هم اكنون استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاهآزاد رودهن است.


گروه : علوم انساني
رشته : فرهنگ و زبانهاي باستاني
والدين و انساب : پدر: مرحوم رجب طاووسي پيشه ور (خياط) از خاندان بزرگ قراگوزلوي همدان و فرزند سرهنگ مهدي خان فرمانده توپخانه همدان بود و مادر خانه دار.
خاطرات کودکي : دكتر طاووسي از آن دوران ميگويد: « دوران كودكي كه مصادف با پايان جنگ بين الملل دوم بود و با خاطراتي از آن زمان و نان كوپني و آزاد و گراني و نايابي ارزاق و غيره همراه است. و اينكه پدر گاهگاهي براي پيدا كردن گندم و خريد آن به دهات گوناگون مي رفته و نيمه هاي شب در حاليكه سم چارپايان را با نمد پوشانيده بودند كه صداي پاي آنها شنيده نشود با چند كيسه اي گندم يا آرد- كه در آن موقع- قاچاق تلقي مي شده نزديكي هاي صبح به منزل باز مي گشته است. و مدرسه هاي متعددي كه با جابه جايي منزل به آنها رفته ام و مشكلات درس خواندن در برخي از آنها كه حتي در اطاق هايي غير قابل سكونت بود كه با تعداد انبوهي از كودكان كلاس تشكيل مي شد و بي سر و ساماني ها و انواع تنبيهات بدني كه شاهد بودم سپري شد از كلاس چهار به بعد را در مدرسه هاي هاتف و سعدي همدان كه در محل سابق نيروهاي متفقين (باغچه آ يوسف) درست شده بود به پايان بردم و سپس به دبيرستان ابن سينا كه در همان موضع بود وارد شدم و سرانجام ديپلم در رشته ادبي را دريافت كردم».
تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي محمود طاووسي:

دوره ابتدايي و دبيرستان در همدان
ليسانس ادبيات در دانشكده ادبيات تبريز
فوق ليسانس و دكتري در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران - 1354

خاطرات و وقايع تحصيل : دكتر طاووسي: «دوران تحصيل در دانشگاه تبريز مصادف بود با نخست وزيري دكتر علي اميني و اعتصابات و نافرمانيهاي مدني كه به سبب مشكلات سياسي كشور ترتيب داده مي شد. و هز از چندگاهي اين اعتصابات شروع و خاتمه مي يافت. دانشجويان دانشكده ادبيات تبريز نيز به همراهي و مشاركت با ساير دانشكده ها كلاس ها را تعطيل مي كردند و در تظاهرات ضدحكومت اميني و دربار شركت فعال داشتند».
فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر طاووسي: « در دوره دبيرستان يكي از فعال ترين دانش آموزان بودم ،‌هر هفته يكي روزنامه ديواري بسيار جالب تهيه مي كرديم كه از سوي اموزش و پرورش همدان به دبيرستان هاي ديگر بهنمايش در مي آمد. هم اكنون حدود يكصد شماره آن را كه بسيار زيبا تهيه شده دارم. در دوره ليسانس و دانشگاه تبريز با كوشا و فعال بودم انجمن ادبي دانشكده راترتيب داديم و در اين سال توانستم ديوان استاد اديب طوسي را گردآوري و به چاپ برسانم به اضافه انتشاراتي ديگر».
استادان و مربيان : استاددكتر ماهيار نوابي - دكتر منوچهر مرتضوي - دكتر الستي - استاد اديب طوسي- دكتر خيامپور- استاد ترجاني زاده- دكتر فره وشي-دكتر رضايي و دكتر نجفي
هم دوره اي ها و همکاران : هم دوره ايهاي دوره ليسانس: دكتر عطاءالله قره بيگلو- دكتر مقصودي و ...
هم دوره ايهاي دوره فوق دكتري: دكتر راشد محصل- دكتر رقيه بهزادي- دكتر دهدشتي- دكتر مهشدي ميرفخرايي- دكتر علي حصوري و ...
همسر و فرزندان : همسر : خانم فيروزه شايقي
فرزندان : دكتر ماهيار داراي دكتراي باستان شناسي از دانشگاه تربيت مدرس
مهرناز فوق ليسانس مطالعات زنان دبير دبيرستانهاي تهران
مريم فوق ليسانس ادبيات و دبير دبيرستانهاي كرج
مهريار مدير يك دفتر مسافرت هاي هوايي است كه يكي دو سال در اوكراين در رشته پزشكي تحصيل كرده ولي تحصيلاتش را به پايان نرسانده است.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : تجارب شغلي محمود طاووسي به قرار زير است :

- فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي در دانشگاه شيراز از تابستان 1353
- معاون و سرپرست امور آموزشي مؤسسه آسيايي سابق دانشگاه شيراز از سال 1353 تا 1358
- سرپرستي بخش زبان شناسي دانشگاه شيراز از سال 1358 تا 1368
- معاونت پژوهشي و اداري و مالي دانشكده ادبيات و علوم انساني در سالهاي 66 و 67
- استاد فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران – گروه زبان و زبانشناسي دانشگاه شيراز تا 1377
- مدير گروه باستانشناسي دانشگاه تربيت مدرس 1377 تا 1379
ـ استاد، گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران (از سال 1380 تا كنون)
ـ مدير گروه رشتة پژوهش هنر (از سال 1380 تا 1386)
- عضو هيئتعلمي و استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
عضويت در مجامع علمي :

- انجمن‌هاي علمي دانشگاه شيراز
- دانشگاه لندن
- عضويت در هيأت تحريريه بسياري از مجلات علمي كشور
- عضويت در هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس از سال 1380 تا 1386
- عضويت در هيأت مميزه‌هاي وزارت علوم (كميته تخصصي هنر )تاكنون
- عضويت كميته‌هاي تخصصي گروه‌هاي باستان شناسي – تاريخ – پژوهش هنر و ادبيات نمايشي دانشگاه تربيت مدرس
فعاليتهاي آموزشي : دروس تدريس شده توسط محمود طاووسي به ترتيب زير است:

الف) كارشناسي ارشد:

1) زبانهاي فارسي ميانه پهلوي و ترفاني
2) تاريخ زبان فارسي
3) هنرهاي ايران پيش از اسلام
4) منابع مكتوب هنر ايران
5) باستان شناسي و هنر ايران پيش از اسلام
6) باستان شناسي و هنر ايران تا قرن نهم هجري و ...
7) دستور تاريخي زبان فارسي
8) و ...

ب) دكتري:

1) باستان شناسي در منابع كهن فارسي
2) هنرهاي ايران بيش از اسلام
3) باستان شناسي و هنرهاي ايران پيش از اسلام (دوران ماد و هخامنشي)
4) باستان شناسي و هنرهاي ايران در دوره پارت و ساساني
5) دستور تاريخي- تطبيقي زبان فارسي
6) ادب حماسي و شاهنامه
7) تاريخ زبان فارسي
و ...
مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : راه اندازي دوره دكتري باستان شناسي براي اولين بار در كشور در دانشگاه تربيت مدرس و سپس راه اندازي دوره دكتري پژوهش هنر در دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : داور مجلات علمي:

1) مجله مدرس علوم انساني – دانشگاه تربيت مدرس
2) مجله مدرس هنر – دانشگاه تربيت مدرس
3) نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
4) نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز
5) مجله مطالعات ايراني مركز تحقيقات فرهنگ و زبانهاي ايراني – دانشگاه كرمان
6) مجله جلوه هنر – دانشگاه الزهراء
7) مجله پيام باستان شناسي، دانشگاه ابهر و ...
8) فصلنامه هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
9) فصلنامه تخصصي تآتر
10) نامه هنر، دانشگاه هنر
11) فصلنامه نگره دانشگاه شاهد
12) فصلنامه ادبيات و هنر ديني، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي مشهد
و ...
همفکران فرد :
آرا و گرايشهاي خاص : زمينه ها و علايق تحقيقاتي محمود طاووسي:

1) افزون بر جنبه‌هاي تدريس و تحقيق در زبان و دستور فارسي و فرهنگ، هنر و زبانهاي باستاني ايران، تاريخ زبان، به تصحيح متون نظم و نثر كهن زبان فارسي نيز علاقه‌مند است.

جوائز و نشانها : انتخاب كتاب « تذكره مرآة الفصاحه» به عنوان كتاب برتر دانشگاهي سال
انتخاب كتاب «تركيب در شاهنامه فردوسي » از سوي كتاب سال
چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي : بيش از 70 مورد
- تعداد پايان نامه ها كارشناسي ارشد تحت راهنمايي : تاكنون بيش از 70 مورد
- تعداد پايان نامه ها دكتري تحت راهنمايي : 15 مورد
- تعداد پايان نامه ها كارشناسي ارشد تحت مشاوره :تاكنون بيش از 60 مورد
- تعداد پايان نامه ها دكتري تحت مشاوره :بيش از 12 مورد 


آثار :
    1  آقافتحعلي حجاب شيرازي
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز 1374

2  انجمن دانش (اثر وقار شيرازي)
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز، 1366

3  تذكره شعاعيه
      ويژگي اثر : بنياد فارس شناسي، شيراز، 1378.

4  تذكره مرآت الفصاحه (شيخ مفيد دارو)
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز، 1372. (كتاب تقدير شده دانشگاهي سال 1372)

5  تركيب در شاهنامه فردوسي و ريشه شناسي آن‌ها
      ويژگي اثر : انتشارات نويد شيراز 1387-(كتاب تقدير شده جمهوري اسلامي ايران)

6  خليل اله خليلي و مثنوي چاپ نشده‌اي از او
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز، 1378.

7  دستور الكاتب في تعيين المراتب
      ويژگي اثر : جلد اول ، انتشارات فرهنگستان هنر، 1389

8  ديوان اديب طوسي
      ويژگي اثر : ناشر ابن سينا، تبريز، 1342

9  ديوان نثار شيرازي
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز، 1384.

10  ديوان وصال شيرازي (دو جلد 1700 صفحه)
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز 1378.

11  عشره كامله (اثر وقار شيرازي)
      ويژگي اثر : انتشارات فروزنگه، شيراز، 1362.

12  فرمان حضرت علي به مالك اشتر (اثر وقار شيرازي)
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز 1363

13  كتيبه‌هاي فارسي ميانه
      ويژگي اثر : با ‌آقاي دكتر اكبرزاده انتشارات خانه فرهيختگان 1385.

14  گلشن وصال
      ويژگي اثر : انتشارات نويد شيراز -1386

15  گنجينه دستنويسهاي پهلوي و پژوهشهاي ايراني
      ويژگي اثر : در 57 مجلد كه از سال 1353 شروع و تا سال 1358 با همكاري آقاي دكتر نوابي و جاماسب آسا چاپ شده است.

16  گنجينه هنر خط و تذهيب
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز 1370.

17  مثنوي خضر و موسي (اثر وقا شيرازي)
      ويژگي اثر : انتشارات فروزنگه، شيراز 1361.

18  مجموعه كامل دستورالكاتب في تعيين المراتب
      ويژگي اثر : در دست چاپ ، فرهنگستان هنر

19  مجموعه مقالات دكتر نوابي
      ويژگي اثر : دانشگاه شيراز، شيراز 1354

20  مجموعه مقالات دكتر نوابي (ج 2)
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز 1377

21  نامگاني استاد علي سامي
      ويژگي اثر : انتشارات نويد شيرازي، شيراز، 1373. (جلد دوم)

22  نامگاني استاد علي سامي
      ويژگي اثر : انتشارات نويد (جلد اول) شيراز، 1370

23  واژه‌نام شايست نشايست
      ويژگي اثر : دانشگاه شيراز، شيراز، 1365.

24  واژه‌نامه شايست نشايست
      ويژگي اثر : دانشگاه شيراز (چاپ دوم)، شيراز 1372

25  يكصد غزل و يك ساقينامه از خواجو
      ويژگي اثر : انتشارات نويد، شيراز، 1372

از همه دل بریده ام،دلم اسیر یک نگاست،تمام آرزوی من زیارت امام رضـــــــــاست

دوشنبه 22 اردیبهشت 1393  11:44 ق.ظ
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها