داستان محلی با لهجه برازجونی

 
lindhfvhidld
lindhfvhidld
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : فروردین 1391 
تعداد پست ها : 3867
محل سکونت : بوشهر

داستان محلی با لهجه برازجونی

هی عامو هی...مردم روز دارِن ، مانم روز داریم ، هرکی می خا سی یکی اسمس بده وُ روز

مِردِ توریک بگو ؛ بِجُی ایکه بگو ولادت موالموحدین امیرالمومنین حیدرکرار شیرخدا مولود کعبه ؛؛؛

اسمس میده میگو روز جهانی جوراب....خو عامو ایسو آدم ایه کُجِیه دِلش بیله؟؟؟؟؟؟

دیگنه که پسین پنشنبه بی ، خوم و کل فتلله کچه دراز رفتیم آرامگا و یه یَک ساعتی فاتح

دادیم و واگشتیم و ایسو که اومدم تا هیشکی تو ای خونه یِ بی صُحاو نیسی و دِرِ حال هم

بَسه و مانم یه کمی گیج گیجالو بیدم و رفتم ری تختکو که تو دِلِ فِدَیه و سِرِمِ نهادم و خوسیدم

، دِم مغرُو بی که دی زاغو و زاغو اومدن و احصاو مانم خُرد بی که سیچه دیراومدنه و دِرِ

حالِ بَسِنه ، گفتم کُمو گوری بیدینه؟؟؟ دی زاغو گف: بله؟؟؟؟ گفتم منظورم ایه که کجا

تشریف برده بودی؟؟ گف: بازار رفتِیدُم و یه مُشتی خرید داشتم.نماز خوندیم و نشسیم پُی

تیلویزون که دی زاغو اومد گف: روزت موارک بو وُ یه کادویی هم وُ ما داد و مانم که

اوقاتمون تحل بی ، دلمون خاشاوی و گفتم سیچه زحمت کشیدیه ، راضی وُ زحمت نبیدم ،

دی زاغو گف: نه خواهش میکنم عزیزم ، تو باید مونه بِوَخشی که نِتِرِسِمه یه چی خویی

سیت بوسونم و خیلی هول هولکی واوی و... . گفتم خواهش میکنم هِمی از سِرُم هم زیاده

و دی زاغو گف:وازش کن , مانم دلمون خاش بی که جوراو نِبی ؛ سی محض ایکه یه چی

سُفتی بی. آغا کادو واز کردیم تا دَمپُییه و به به چِقه قشنگه ؛ خیلی هم تشکر کردیم و

دی زاغو گف: بُکُ پات , مانم خاسیم بُکُنیم پامون ، ای ریپیلو ، لنگِ لنگ بی. باز اَحصاومون

رِخت تو هم و ایسو که یه لنگشه کردم پام تا به به کوچیکم هسی ، گفتم دی زاغو ای چه طَره

چی اِسدنه؟؟ هم کوچیکه و هم لنگ لنگِ خو. دی زاغو هم زهلش رفتِید و گف: عامو از بس

که دیر فهمیدم که روز پدره و یه چَپهِ یِ پیلی ورداشتم و رفتم بازار و از بس که بازار شلوغ

بی که ایطَری واوی ، گفتم مِی تو سایز پُی مونه نداشتی؟ گف: واله مو دمپُیی کانِوتِ ورداشتم

و تا یه بِدَسِ وُ دو پینجه وُ رفتم بِحِساون یه دمپُیی همیقِیی اسدم. گفتم خو ای خو لِنگ لنگِ ؛

گف: دی مو هاسی پیل میشمُردم و چونه میزدم و شاگرد دکون دارِکو دَمپِییِ نهاد تو نیلون

و دادِش زاغو. بُنگ زاغو دادم گفتم بچه تو مِی کور بیدی , ایه ندیدی؟؟ زاغو هم هیچی نگف.

خلاصه یه مُشتی مُنگه وشون دادم و گفتم دَفه یِ دیه حق ندارین سی مو برین بازار و خرید کنین.

--------------------------------------------------------------------------

سی:برای * بِجُی:بجای * بیله:بگذارد * کچه:چانه * بی صُحاو:بی صاحب * نیسی:نیست

فِدَ:حیاط * احصاو:اعصاب سیچه:چرا * بَسِنه:بسته اند * تحل:تلخ سیت:برایت

هول هولکی:عجله عجله ای * دَمپُییه:دمپایی است * بُکُ پات:بپوشش * چَپهِ:بسته 

کانِوتِ:کهنه ات را * یه بِدَسِ وُ دو پینجه:یک وجب و دو انگشت * همیقِیی:همین قدّی

نیلون:پلاستیک * بُنگ: صدا زدم * مُنگه:سر و صدا و نق زدن همراه با عصبانیت

شنبه 19 بهمن 1392  04:40 ب.ظ
تشکرات از این پست
tahmores
دسترسی سریع به انجمن ها