دوستان با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای همه
می خواستم یکی منو راهنمایی کنه و بگه که این httpcontext چیه و کارش چیه؟