دانلود Scientific American Magazine Collection - مجموعه کامل مجله علمی امریکا

یکی از مشهورترین و قدیمی ترین مجله های علمی،مجله علمی امریکا (Scientific American Magazine) می باشد.
این مجله علمی توسط ناشری به نام روفوس پورتر (Rufus M. Porter) در سال 1845 به عنوان یک روزنامه چهار صفحه ای در آن زمان تاسیس شد.
در مجموعه ی حاضر پر مخاطب ترین مجله علمی امریکا از سال 1993 تا 2012 گردآوری شده است.