دانلود کتاب شور ذهن

ایروینگ استون در کتاب شیرین شور ذهن خواننده را با فراز و نشیب و زیر و بم زندگی زیگموند فروید عصب‌شناس اتریشی و پایه‌گذار رشته روان‌کاوی آشنا می سازد.با مطالعه این کتاب خواندنی و بسیار جالب که با نثری شیرین ترجمه شده،با لطافت و ظرافت خاص به دورترین زوایای زندگی فروید نزدیک می شویم و بر شاهبال های اندیشه ی شاعرانه این نویسنده و مترجمان فرهیخته کتاب به مواردی از زندگی فروید بر می خوریم که تا پیش از نگاشته شدن این کتاب مکتوم مانده بود.