0

انواع ماهی ها آب شیرین - دیسکاس

 
babak110
babak110
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 4259
محل سکونت : ایران عزیز

انواع ماهی ها آب شیرین - دیسکاس

انواع ماهی ها آب شیرین - دیسکاس

دیسکاس
نام فارسی نام عمومی نام علمی  
دیسکاس معمولی Regular Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس فیروزه ای آبی Blue Turquoise Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قهواه ای طلایی Golden Brown Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قهوه ای آبی Blue Brown Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قهوه ای سبز Green Brown Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قهو ه ای قرمز Red Brown Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قرمز سوپر Super Red Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری Pigeon Blood Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری سوپر Spr Pigeon Blood Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس آبی رویال قرمز Red Royal Blue Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری طلایی Golden Pigeon Blood Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس آبی رویال سوپر Spr Royal Blue Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس آبی رویال Royal Blue Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس آبی لاجوردی باله بلند Hi Fin Cobalt Blue Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس لاجوردی ارغوانی Purple Cobalt Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خال دار قرمز باله بلند Hi Fin Red Spotted Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس رویال قرمز یاقوتی Ruby Red Royal Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس مرواریدی درخشنده Glowlite Pearl Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس فیروزه ای آبی لاجوردی Cobalt Blue Turquoise Discus Symphysodon aequifasciata

 

جمعه 22 دی 1391  2:19 AM
تشکرات از این پست
dehghani
babak110
babak110
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 4259
محل سکونت : ایران عزیز

پاسخ به:انواع ماهی ها آب شیرین - دیسکاس

انواع ماهی ها آب شیرین - دیسکاس 2

دیسکاس
نام فارسی نام عمومی نام علمی  
دیسکاس اژدهای طلایی Golden Dragon Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس پوست ماری قرمز Red Snake Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری رویال Royal Pigeon Blood Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس آبی رویال متالیک Metallic Royal Blue Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس کبود آبی Blue Saphire Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس الماس آبی توربو Turbo Blue Diamond Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس مرواریدی دیلایت Delight Pearl Scale Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس نارنجی خال قرمز Red Spotted Orange P. Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قهوه ای کبوتر نارنجی Orange Pigeon Brown Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری لاجوردی Cobalt Pigeon Blood Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس پوست ماری Snake Skin Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس رنگین کمان طلایی Golden Rainbow Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس آبی فیروزه ای Red Marlboro Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس فیروزه ای الماس آبی Blue Diamond Turq. Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس فیروزه ای آبی برلیان Brilliant Blue Turq. Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس فیروزه ای آبی نئون Neon Blue Turquoise Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس رویال خال قرمز Red Spotted Royal B Disc Symphysodon aequifasciata
دیسکاس آبی برلیان (تنه بلند) HiBody Brilliant Blue Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس عقاب قرمز جدید New Red Eagle Discus Symphysodon aequifasciata

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار

جمعه 22 دی 1391  2:20 AM
تشکرات از این پست
dehghani
babak110
babak110
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : مهر 1391 
تعداد پست ها : 4259
محل سکونت : ایران عزیز

پاسخ به:انواع ماهی ها آب شیرین - دیسکاس

انواع ماهی ها آب شیرین - دیسکاس 3

دیسکاس
نام فارسی نام عمومی نام علمی  
دیسکاس ماربورو خال قرمز طلایی Golden RedSpotted Marlboro Symphysodon aequifasciata
دیسکاس عقاب قرمز Red Eagle Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قهوه ای خال قرمز Red Spotted Brown Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس قهوه ای Brown Discus NO Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری مرواریدی Pearl Pigeon Blood Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری خال قرمز Red Spotted Pigeon Blood D Symphysodon aequifasciata
دیسکاس مرجانی قرمز Red Coral Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس فیروزه ای آبی متالیک Matalic Blue Turq. Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس شاه ماری King Snake Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس ماربورو یاقوتی سیام Siam Ruby Marlboro Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری طلایی ماربورو MarlboroGolden Pigeon Blood Symphysodon aequifasciata
دیسکاس خون کبوتری پوست ماری Snake Skin Pigeon Blood Symphysodon aequifasciata
دیسکاس پلنگی Leopard Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس ببری Tiger Discus Symphysodon aequifasciata
دیسکاس الماس قرمز Red Diamond Discus Symphysodon aequifasciata

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار

جمعه 22 دی 1391  2:21 AM
تشکرات از این پست
dehghani
دسترسی سریع به انجمن ها