0

اولين برنامه در ASP.NET و شرح قسمتهای آن

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

اولين برنامه در ASP.NET و شرح قسمتهای آن

يک صفحه ASP.NET بطور عمده دارای دو بخش است: قسمت تعريف کد و قسمت اجرا. قسمت تعريف کد شامل تعريف کليه موارد و زيربرنامه هايی است که در قسمت اجرای کد استفاده می شوند. قسمت اجرای کد بخشی از صفحه است که در هنگام فراخوانی صفحه اجرا می شود و حاصل آن کد HTML است که به مرورگر ارسال می گردد.


بعنوان مثال در زير يک صفحه ASP.NET ساده آمده است که حاصل اجرای آن نمايش زمان جاری است. اين صفحه به ويژوال بيسيک نوشته شده است.
<Script Runat="Server">
Sub Page_Load
myLabel.Text = DateTime.Now()
End Sub
</Script>
<html>
<head><title>Simple.aspx</title></head>
<body>
<asp:Label
ID="myLabel"
Runat="Server" />
</body>
</html>

قسمت تعريف کد
قسمت تعريف کد در ليست ۱ آن قسمت از صفحه است که با برچسب <Script Runat="Server"> شروع شده و با برچسب <Script/> تمام می شود. در ليست بالا يک زيربرنامه بنام Page-Load تعريف شده است که در هنگام فراخوانی صفحه، بطور خودکار اجرا می شود. اين زيربرنامه صفت Text مربوط به ابزار Label را با زمان و تاريخ جاری مقداردهی می کند.


قسمت اجرای کد
قسمت اجرای کد در اين صفحه عبارت است از مابقی صفحه در زير قسمت تعريف کد. شما حتما تاکنون متوجه شده ايد که عمده قسمت اجرای کد می تواند همان HTML معمولی باشد. در اين قسمت از ابزار Label از مجموعه ابزارهای ASP.NET برای نمايش يک متن يا برچسب بروی صفحه HTML استفاده شده است. نحوه تعريف ابزار Label در زير آمده است:
<asp:Label ID="myLabel" Runat="Server"/>


هنگامی که اين صفحه اجرا می شود اين ابزار هم به کد متناظر HTML تبديل می شود.

دوشنبه 13 آذر 1391  8:46 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها