0

فرستادن Email از طريق ASP.NET

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

فرستادن Email از طريق ASP.NET

برای فرستادن Email از يک صفحه ASP.NET بايستی از کلاس SmtpMail که در فضانام System.Web.Mail قرار دارد استفاده کرد که شامل متد استاتيک Send است. بهرحال ساده ترين راه برای فرستادن Email فراخوانی يک نمونه متد Send از کلاس MailMessage است. کلاس MailMessage در فضانام System.Web.Email قرار دارد که پيغام Email را نشان می دهد.


کلاس MailMessage در برگيرنده خاصيتهای مشابه شئ CDONTS است ( CDONTS رايجترين شئ برای فرستادن Email در ASP کلاسيک است).


بعنوان مثال خاصيتهايی چون: Body ،Priority ،Subject ،BodyFormat ،Bcc ،Cc ،From ،To.


بهرحال برای فرستادن Email بايستی نمونه ای از کلاس MailMessage ساخته شود و خواص آن مشخص شود:


۱- ابتدا نمونه ای از کلاس MailMessage ساخته می شود:
Dim ObjMM As New MailMessage


۲- سپس آدرس email دريافت کننده:
ObjMM.To=" someone@someaddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "


۳- آدرس فرستنده email:
ObjMM.From=" someoneelse@someotheraddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "

۴- همچنين می توان فيلدهای Cc و Bcc را داشت:
ObjMM.Cc=" someone2@someaddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "
ObjMM.Bcc=" someone3@someaddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "

۵- بوسيله خاصيت BodyFormat نحوه فرستادن email بصورت text و يا html مشخص می شود:
Obj.MM.BodyFormat=MailFormat.Text


۶- خاصيت Priority ميزان Security ميل و فرستادن آنرا مشخص می کند که شامل سه انتخاب High ،Normal و Low است:
ObjMM.Priority=MailPriority.Normal


۷- خاصيت Subject عنوان ميل را مشخص می کند:
ObjMM.Subject="Hello there"


۸- بوسيله Body بدنه Email مشخص می شود ( پيغام ):
ObjMM.Body = "This is body!"


توجه داشته باشيد که فضانام System.Web.Mail در صفحه ASP.NET فراخوانی شود:
<% @import NameSpace="System.Web.Mail" %>


بعد از تعيين خواص MailMessage ، متد Send از کلاس SmtpMail برای کلاس شبيه سازی شده MailMessage بصورت زير فراخوانی می شود:
SmtpMail.Send(ObjMM)


کلاس SmtpMail برای فرستادن Email از سرويس Smtpی استفاده می کند که در ساختار IIS وجود دارد. به تعبير ديگر با بکار بردن متد Send، از سرور داخلی SMTP برای فرستادن Email استفاده می شود. برای مشخص کردن سرور SMTP از نوع ديگر ( غير از پيش فرض ) بايد خاصيت SmtpServer آن بصورت زير تعيين شود:
SmtpMail.SmtpServer= emailservername


در غير اينصورت SmtpServer پيش فرض (Default) بصورت زير است:
SmtpMail.SmtpServer=""


يکی از مهمترين کاربردهای فرستادن Email از طريق صفحات وب دريافت نظرات، اطلاعات و ... از طريق يک فرم html و ارسال آن به مدير سايت است (Feedback).

دوشنبه 13 آذر 1391  8:25 AM
تشکرات از این پست
a00bcom
a00bcom
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : فروردین 1395 
تعداد پست ها : 31
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:فرستادن Email از طريق ASP.NET

نقل قول hosseinb68

برای فرستادن Email از يک صفحه ASP.NET بايستی از کلاس SmtpMail که در فضانام System.Web.Mail قرار دارد استفاده کرد که شامل متد استاتيک Send است. بهرحال ساده ترين راه برای فرستادن Email فراخوانی يک نمونه متد Send از کلاس MailMessage است. کلاس MailMessage در فضانام System.Web.Email قرار دارد که پيغام Email را نشان می دهد.


کلاس MailMessage در برگيرنده خاصيتهای مشابه شئ CDONTS است ( CDONTS رايجترين شئ برای فرستادن Email در ASP کلاسيک است).


بعنوان مثال خاصيتهايی چون: Body ،Priority ،Subject ،BodyFormat ،Bcc ،Cc ،From ،To.


بهرحال برای فرستادن Email بايستی نمونه ای از کلاس MailMessage ساخته شود و خواص آن مشخص شود:


۱- ابتدا نمونه ای از کلاس MailMessage ساخته می شود:
Dim ObjMM As New MailMessage


۲- سپس آدرس email دريافت کننده:
ObjMM.To=" someone@someaddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "


۳- آدرس فرستنده email:
ObjMM.From=" someoneelse@someotheraddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "


۴- همچنين می توان فيلدهای Cc و Bcc را داشت:
ObjMM.Cc=" someone2@someaddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "
ObjMM.Bcc=" someone3@someaddress.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it "

۵- بوسيله خاصيت BodyFormat نحوه فرستادن email بصورت text و يا html مشخص می شود:
Obj.MM.BodyFormat=MailFormat.Text


۶- خاصيت Priority ميزان Security ميل و فرستادن آنرا مشخص می کند که شامل سه انتخاب High ،Normal و Low است:
ObjMM.Priority=MailPriority.Normal


۷- خاصيت Subject عنوان ميل را مشخص می کند:
ObjMM.Subject="Hello there"


۸- بوسيله Body بدنه Email مشخص می شود ( پيغام ):
ObjMM.Body = "This is body!"


توجه داشته باشيد که فضانام System.Web.Mail در صفحه ASP.NET فراخوانی شود:
<% @import NameSpace="System.Web.Mail" %>


بعد از تعيين خواص MailMessage ، متد Send از کلاس SmtpMail برای کلاس شبيه سازی شده MailMessage بصورت زير فراخوانی می شود:
SmtpMail.Send(ObjMM)


کلاس SmtpMail برای فرستادن Email از سرويس Smtpی استفاده می کند که در ساختار IIS وجود دارد. به تعبير ديگر با بکار بردن متد Send، از سرور داخلی SMTP برای فرستادن Email استفاده می شود. برای مشخص کردن سرور SMTP از نوع ديگر ( غير از پيش فرض ) بايد خاصيت SmtpServer آن بصورت زير تعيين شود:
SmtpMail.SmtpServer= emailservername


در غير اينصورت SmtpServer پيش فرض (Default) بصورت زير است:
SmtpMail.SmtpServer=""


يکی از مهمترين کاربردهای فرستادن Email از طريق صفحات وب دريافت نظرات، اطلاعات و ... از طريق يک فرم html و ارسال آن به مدير سايت است (Feedback).

سلام.

این BCC کار نمی کنه. دلیلش چی می تونه باشه؟ فقط به ایمیل اولی ارسال میشه.

 

==============

سلام

==============

چهارشنبه 4 فروردین 1395  9:55 PM
تشکرات از این پست
hosseinb68
دسترسی سریع به انجمن ها