0

روش های کدينگ فرم های وب

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

روش های کدينگ فرم های وب

مدل کدينگ فرم های وب

يک صفحه فرم وب دارای دو بخش ويژوال ( تگ های HTML ،کنترل های سرويس دهنده و متن های ايستا ) و صفحه مربوط به منظق برنامه نويسی است . هر يک از بخش های فوق در يک فايل جداگانه ذخيره خواهند شد . عناصر ويژوال در فايلی با انشعاب aspx . و کدها در فايل مجزائی با انشعاب ( aspx.vb , aspx.cs )
ASP.NET Page class
با اينکه يک صفحه فرم وب دارای دو فايل مجزاء می باشد ولی آنها بعنوان يک يونيت واحد در زمان اجرای يک برنامه ايفای وظيفه خواهند کرد. کد مربوط در فايل ها پس از ترجمه بصورت .dll درخواهند آمد. فايل .aspx نيز با يک روش متفاوت ترجمه خواهد شد . اولين بار که مرورگر درخواست يک فايل .aspx را می نمايد ، بصورت خودکار يک .NET class file ايجاد و آن را بصورت  dll دوم ترجمه خواهد کرد . در صورتيکه صفحه دارای کنترل های سرويس دهنده باشد ، کلاس ايجاد شده بعنوان يک Container برای کنترل ايفای وظيفه خواهد کرد. نمونه هائی از کنترل ها در زمان اجراء ايجاد و خروجی مورد نظر را برای ارسال به سرويس گيرنده آماده می کنند.
برای افرادی که قبلا" با مدل ASP کلاسيک کار کرده اند ، مدل فوق يک رويکرد جديد است . در مدل ASP يک فايل HTML با کدهای نوشته شده توسط يکی از زبانهای اسکريپت نظير :Jscrip,JavaScript,VbScript تلفيق شده و در يک فايل واحد قرار می گيرنند. Parser مربوط به ASP فايل را خوانده و پس از تفسير، کدهای مربوطه را بمنظور ايجاد خروجی اجراء خواهد کرد. در ادامه ASP خروجی توليد شده توسط کدهای اسکريپت را با خروجی های Html ترکيب و در نهايت حاصل برای مرورگر سرويس گيرنده ارسال خواهد شد.
در مدل ASP.NET ، تمام صفحات فرم های وب بعنوان برنامه های اجرائی در نظر گرفته می شوند. اين برنامه ها قادر به ايجاد خروجی های مربوطه و ارسال آنان برای مرورگر سرويس دهنده خواهند بود. در مدل فوق مجموعه ای از مراحل پردازشی نظير : مقداردهی اوليه ، پردازش ، حذف انجام خواهد شد. عمليات پردازشی فوق ،  دقيقا" مشابه با عملکرد ساير برنامه های اجرائی با دو تفاوت است :
▪Page Class ، تمامی مراحل فوق را در هر زمان که صفحه صدا زده می شود ،انجام خواهد داد. در اين حالت صفحه مقداردهی اوليه ،پردازش و در نهايت از بين خواهد رفت .
▪ Page Class ،دارای يک مرحله منحصر بفرد با نام رندرينگ  است که در زمان اتمام چرخه حيات يک صفحه عملی خواهد شد.

اقتباس از Page Class
زمانيکه سيستم برای يک صفحه فرم وب ، صفحه و فايل های کلاس آن را ايجاد می کند برای آن کدی توليد می گردد که دارای خواص به ارث رسيده از Page class اوليه (Base) است . مثلا" اگر فرم جديدی با نام Webpage1 ايجاد گردد ، کلاس جديدی با نام Webpage1 از System.Web.UI.Page   مشتق و بوجود می آيد. صفحه .aspx خواص خود را از کلاس webpage1 به ارث خواهد برد ارتباط بين Page Class و کلاس های مشتق شده و فايل .aspx در شکل زير نمايش داده شده است .
 

ASP.NET اين امکان را فراهم می کند که بخش های ويژوال و کد مربوط به يک فرم در يک فايل مشترک قرار گيرند. عملکرد اين نوع فايل ها با موارديکه دو بخش در دو فايل قرار می گيرنند ،بسيار مشابه است .

چهارشنبه 8 آذر 1391  9:17 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها