0

نمونه برنامه های مفید و کاربردی در سی شارپ

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

نمونه برنامه های مفید و کاربردی در سی شارپ

سلام

یک سری سورس های کوچک ولی کاربردی رو توی این تاپیک قرار میدیم تا دوستان بتونن استفاده کنن و اگر درخواست کد خاصی رو دارن می تونن توی تاپیک تخصصی #Visual C بنویسن تا کد رو براشون بذاریم

موفق باشید

پنج شنبه 25 آبان 1391  8:19 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

کلاسی با متدهای کاربردی در وب+سی شارپ

کلاسي كه به وسيله متدهاي آن مي توانيد مشخصاتي از بازديدكنندگان و كاربران دست يابيد
متدهاي اين كلاس عبارتند از:
1) متد برگرداندن IP كاربر
2) متد برگرداندن صفحه جاري بازديدكننده
3) متد تعيين صفحه قبلي بازديدكننده
4) مشخصات مرورگر بازديدكننده
5) تعيين نام سيستم عامل بازديدكننده
6) تعيين نام ماشين بازديدكننده

 

برای دانلود کلیک کنید

پنج شنبه 25 آبان 1391  9:01 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

کلاسی برای کار با ایمیل + سی شارپ

با توجه به اينكه بسياري از دوستان با ارسال ايميل مشكل دارند كلاسي كه قادر به ارسال ايميل مي باشد را قرار داده ام
متدهاي ان عبارتند از :
1) متد بررسي صحت ايميل وارد شده
2) متد تصحيح متن ايميل به فرمت صحيح
3) متد ارسال ايميل

برای دانلود کلیک کنید

پنج شنبه 25 آبان 1391  9:24 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

یافتن نام درایوهای یک سیستم به روشی ساده تر

public void Get_Drives_name()
        {
            string[] drv = Environment.GetLogicalDrives();
            string str = "";
            foreach (string s in drv)
            {
                str += s + "\n";
            }
            MessageBox.Show(str);
        }

یک شنبه 26 آذر 1391  8:13 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

تابعی برای بررسی صحت ایمیل

using System.Text.RegularExpressions;
------------------------
public bool TestEmailRegex(string emailAddress)
{
    string patternStrict = @"^(([^<>()[\]\\.,;:\[email protected]\""]+"
          + @"(\.[^<>()[\]\\.,;:\[email protected]\""]+)*)|(\"".+\""))@"
          + @"((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}"
          + @"\.[0-9]{1,3}\])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+"
          + @"[a-zA-Z]{2,}))$";
    Regex reStrict = new Regex(patternStrict);
    bool isStrictMatch = reStrict.IsMatch(emailAddress);
    return isStrictMatch;
}

یک شنبه 26 آذر 1391  8:18 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

تابعی برای تبدیل IP به نام هاست

using System.Net;

public string ConvertIP2HostName(string ip)
{
    IPHostEntry iphost = Dns.GetHostEntry(ip);
    return iphost.HostName;
}

public string HostNameToIP(string hostName)
{
    IPHostEntry iphost = System.Net.Dns.GetHostEntry(hostName);
    IPAddress[] addresses = iphost.AddressList;
    StringBuilder addressList = new StringBuilder();
    foreach (IPAddress address in addresses)
    {
        addressList.AppendFormat("IP Address: {0};", address.ToString());
    }
    return addressList.ToString();
}

یک شنبه 26 آذر 1391  8:28 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

فضای کل یک پارتیش رو چگونه بدست آوریم؟

using System.Management;

public double getHDDSize(string drive)
{
    //check to see if the user provided a drive letter
    //if not default it to "C"
    if (drive == "" || drive == null)
    {
        drive = "C";
    }
    //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
    //DevideID using WQL
    ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
    //bind our management object
    disk.Get();
    //return the HDD's initial size
    return Convert.ToDouble(disk["Size"]);
}

یک شنبه 26 آذر 1391  8:37 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

فضای کل یک پارتیش رو چگونه بدست آوریم؟

using System.Management;

public double getHDDSize(string drive)
{
    //check to see if the user provided a drive letter
    //if not default it to "C"
    if (drive == "" || drive == null)
    {
        drive = "C";
    }
    //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
    //DevideID using WQL
    ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
    //bind our management object
    disk.Get();
    //return the HDD's initial size
    return Convert.ToDouble(disk["Size"]);
}

یک شنبه 26 آذر 1391  8:38 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

فضای کل یک پارتیش رو چگونه بدست آوریم؟

using System.Management;

public double getHDDSize(string drive)
{
    //check to see if the user provided a drive letter
    //if not default it to "C"
    if (drive == "" || drive == null)
    {
        drive = "C";
    }
    //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
    //DevideID using WQL
    ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
    //bind our management object
    disk.Get();
    //return the HDD's initial size
    return Convert.ToDouble(disk["Size"]);
}

یک شنبه 26 آذر 1391  8:39 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر
یک شنبه 26 آذر 1391  8:56 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

فقط یک نمونه از برنامه بتواند اجرا شود (با استفاده از Mutex)

using System.Threading;


متد Main از کلاس StartUp پروژه رو به این شکل تغییر بدید :


[STAThread]
static void Main()
{
    bool ok;
    Mutex m = new Mutex(true, "YourNameHere", out ok);
    if (! ok)
    {
        MessageBox.Show("Another instance is already running.");
        return;
    }
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(fals  e);
    Application.Run(new Form1());   // or whatever was there
    GC.KeepAlive(m);                // important!    
}

یک شنبه 26 آذر 1391  9:40 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر
یک شنبه 26 آذر 1391  9:52 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

طریقه ی استفاده از کامپوننت NotifyIcon

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    NotifyIcon notify = new NotifyIcon();
    notify.Icon = this.Icon;
    notify.Visible = true;
     
    // duration of show baloon as milisecond
    int n = 3000;
     
    // show baloon
    notify.ShowBalloonTip(n, "Hi", "Salam Donya!", ToolTipIcon.Info);
 
    //set an event handler
    notify.MouseClick += new MouseEventHandler(notify_MouseClick);
}
 
void notify_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
    MessageBox.Show("man click shodam!");
}

یک شنبه 26 آذر 1391  9:54 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

بررسی اتصال به اینترنت Dial up و ADSL

 در صورتیکه مقدار بازگردانده شده از این تابع IsConnectedToInternet برابر true باشد ، سیستم به اینترنت متصل است

using System.Runtime.InteropServices;

    //بررسی اتصال به اینترنت
 [DllImport("wininet.dll")]        
 private extern static bool InternetGetConnectedState(out int Description, int ReservedValue);
 //Creating a function that uses the API function...
bool IsConnectedToInternet()
 {
     bool a;
     int Desc;
     a=InternetGetConnectedState(out Desc, 0);
     return a;
 }

یک شنبه 26 آذر 1391  9:56 AM
تشکرات از این پست
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

كار با كنترل treeview

در این مثال طریقه استفاده از کنترل TreeView به طور کاملا ساده و روان شرح داده شده است .
برای استفاده های عملی تر باید این فرایند در حلقه های تودرتو و بر حسب نیاز پیاده سازی شود.
نکته : این روش فقط در C# ( سی شارپ ) کاربرد دارد و برای استفاده در Asp.net باید تغییرات کوچکی را اعمال کنید.

 

//Clear Old Node's[reeView1.Nodes.Clear();

//Creat New Root Node
TreeNode tn = new TreeNode("new Node1");

//Creat Chid Node's
tn.Nodes.Add("Node1 Node1");
tn.Nodes.Add("Node1 Node2");
tn.Nodes.Add("Node1 Node3");

//Add Child Node's To TreeView
treeView1.Nodes.Add(tn);

//Creat New Root Node
TreeNode tn2 = new TreeNode("new Node2");

//Creat Chid Node's
tn2.Nodes.Add("Node2 Node1");
tn2.Nodes.Add("Node2 Node2");

//Creat New RootNode of Tn2
TreeNode tn3 = new TreeNode("Node2 Node3");

//Add Child's node to Node2 Node3
tn3.Nodes.Add("Node2 Node3 Node1");
tn3.Nodes.Add("Node2 Node3 Node2");

//Add New Root Node to Tn2
tn2.Nodes.Add(tn3);

//Add New Node To TreeView
treeView1.Nodes.Add(tn2

دوشنبه 27 آذر 1391  7:45 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها