جدول راهنمای رنگها رایج در اینترنت و کد آنها برای وب .::. Html آموزش

 
amir136724
amir136724
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1389 
تعداد پست ها : 780
محل سکونت : teharan

جدول راهنمای رنگها رایج در اینترنت و کد آنها برای وب .::. Html آموزش

این هم جدول رنگ ها که خیلی به درد میخوره می تونین تو سایت تون ازش استفاده کنید برای دیدن بقیه کد رنگ ها روی ادامه مطلب بروید نظر یادتون نره......

 

  #663300   #663333   #663366   #663399   #6633CC   #6633FF
  #993300   #993333   #993366   #993399   #9933CC   #9933FF
  #CC3300   #CC3333   #CC3366   #CC3399  

#CC33CC

  #CC33FF
  #FF3300   #FF3333   #FF3366   #FF3399   #FF33CC   #FF33FF
  #006600   #006633   #006666   #006699   #0066CC   #0066FF
  #336600   #336633   #336666   #336699   #3366CC   #3366FF
  #666600   #666633   #666666   #666699   #6666CC   #6666FF
  #996600   #996633   #996666   #996699   #9966CC   #9966FF
  #CC6600   #CC6633   #CC6666   #CC3399   #CC66CC   #CC66FF
  #FF6600   #FF6633   #FF6666   #FF6699   #FF66CC   #FF66FF
  #009900   #009933   #009966   #009999   #0099CC   #0099FF
  #339900   #339933   #339966   #339999  

#3399CC

  #3399FF
  #669900   #669933   #669966   #669999   #6699CC   #6699FF
  #999900   #999933   #999966   #999999   #9999CC   #9999FF
  #CC9900   #CC9933   #CC9966   #CC9999   #CC99CC   #CC99FF
  #FF9900   #FF9933   #FF9966   #FF9999   #FF99CC   #FF99FF
  #00CC00   #00CC33   #00CC66   #00CC99   #00CCCC   #00CCFF
  #33CC00   #33CC33   #33CC66   #33CC99   #33CCCC   #33CCFF
  #66CC00   #66CC33   #66CC66   #66CC99   #66CCCC   #66CCFF
  #99CC00   #99CC33   #99CC66   #99CC99   #99CCCC   #99CCFF
  #CCCC00   #CCCC33   #CCCC66   #CCCC99   #CCCCCC   #CCCCFF
  #FFCC00   #FFCC33   #FFCC66   #FFCC99   #FFCCCC   #FFCCFF
  #00FF00   #00FF33   #00FF66   #00FF99   #00FFCC   #00FFFF
  #33FF00   #33FF33   #33FF66   #33FF99   #33FFCC   #33FFFF
  #66FF00   #66FF33   #66FF66   #66FF99   #66FFCC   #66FFFF
  #99FF00   #99FF33   #99FF66   #99FF99   #99FFCC   #99FFFF
  #CCFF00   #CCFF33   #CCFF66   #CCFF99   #CCFFCC   #CCFFFF
  #FFFF00   #FFFF33   #FFFF66   #FFFF99   #FFFFCC   #FFFFFF

یک شنبه 23 آبان 1389  1:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها