0

تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

 
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

تاتر سعدی سال 1950 میلادی

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:56 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon AliFanoodi mehdi0014 yasbagheri nezarat_ravabet bivafa sayyed13737373 javad1991 kamrantak kordi57 moradi92 nooora ma23hasan 8pooria
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...


جرج ششم و احمد شاه قاجار و شهردار لندن سال 1919 میلادی

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:56 AM
تشکرات از این پست
nezarat_ravabet bivafa sayyed13737373 javad1991 kamrantak nooora ma23hasan mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...


ناصرالدین شاه قاجار

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:57 AM
تشکرات از این پست
nezarat_ravabet bivafa sayyed13737373 javad1991 nooora mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

آش فروشی در خیابان های تهران

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:58 AM
تشکرات از این پست
vimkey nezarat_ravabet sayyed13737373 javad1991 nooora soskin mhzahraee mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

لاله زار

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net
 

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:58 AM
تشکرات از این پست
vimkey nezarat_ravabet sayyed13737373 javad1991 nooora ma23hasan mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

مظفرالدین شاه

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:59 AM
تشکرات از این پست
vimkey nezarat_ravabet sayyed13737373 javad1991 nooora mehdi_sahrakar ma23hasan mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...


نیما یوشیج

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:59 AM
تشکرات از این پست
vimkey nezarat_ravabet sayyed13737373 javad1991 nooora ma23hasan mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

اتومبیل محمدرضا پهلوی

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  10:59 AM
تشکرات از این پست
nezarat_ravabet sayyed13737373 nooora ma23hasan mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

میرزاده عشقی

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 مرداد 1391  11:00 AM
تشکرات از این پست
vimkey nezarat_ravabet sayyed13737373 nooora ma23hasan mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

 

راهپیمایی زنان کردستانی در ایران، نزدیک مرز روسیه، با شعار حقوق مساوی برای زنان. این زنان، که برخی ازز آنها روبند خود را برداشته اند پرچمی به عربی و روسی نوشته شده به دست دارند. 1339

راهپیمایی زنان 1339

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

چهارشنبه 18 مرداد 1391  1:42 PM
تشکرات از این پست
nezarat_ravabet sayyed13737373 nooora mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

 

نمایی از یک روستا با خانه های گلی در اصفهان. در مرکز عده ای زن در حال ریسیدن پشم به چشم میخورند، و در بالای تصویر مردی دو الاغ بار شده را میراند. سال 1341

روستایی در اصفهان

 

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

چهارشنبه 18 مرداد 1391  1:44 PM
تشکرات از این پست
nezarat_ravabet papeli sayyed13737373 javad1991 nooora ali138725 mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

 

زنان مسلح در حال پاسبانی در یکی از میادین اصلی طهران در آستانه انقلاب اسلامی. سال 1357

زنان مسلح

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

چهارشنبه 18 مرداد 1391  1:45 PM
تشکرات از این پست
papeli sayyed13737373 javad1991 nooora ali138725 mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

 

 

تظاهرات کنندگان ایرانی در خیابانهای تهران در شورش علیه شاه. 1357

شورشیان

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

چهارشنبه 18 مرداد 1391  1:45 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373 nooora ali138725 mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

 

یک زن روستایی در حال بریان کردن چند سیخ گوشت در مازنداران ایرن. مربوط به سال 1329

زن روستایی

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

چهارشنبه 18 مرداد 1391  1:47 PM
تشکرات از این پست
papeli sayyed13737373 nooora ali138725 mehdi0014
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:تصـاویری نایاب از ایران قدیـم ...

 

زنی در حال در آوردن کفشهایش و قرار دادن آنها کنار انبوهی از کفشهای دیگر در ورودی مقبره شاه سابق ایران. حدود 1329
 

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

[email protected]

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

چهارشنبه 18 مرداد 1391  1:48 PM
تشکرات از این پست
sayyed13737373 javad1991 nooora ali138725 mehdi0014
دسترسی سریع به انجمن ها