0

ذخیره کردن Connection String در فایل Web.Config

 
mohamadaminsh
mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان

ذخیره کردن Connection String در فایل Web.Config

بسیاری اوقات برنامه‌های کاربردی نیاز دارند که چیزهای خاصی مانند Connection String (رشته اتصال) یا پارامترهای عمومی برنامه، به طور خارجی برای برنامه ذخیره شوند. یکی از روشها که بدترین حالت ممکن می باشد استفاده از یک ثابت برای نگهداری این پارامترها می باشد و راه دیگر و بهتر این است که یک تابع ststic در یک کلاس تعریف نماییم و خروجی آنرا مقادر مورد نظر خود قرار دهیم . البته هر کدام از این روشها مشکلات خاص خود را دارند. ASP.NET راه مناسبی را برای انجام آن فراهم کرده است.
شما می‌توانید این قبیل مقادیر را قسمت <appSettings> فایل Web.Config ذخیره کنید. البته برای Connection String بهتر است از قسمت < Connection Strings> فایل Web.Config استفاده کنیم .
 ذخیره کردن مقادیر در Web.Config
کد زیر را به فایل Web.Config خود اضافه کنید:
 
<configuration>
<appSettings>
<add key="connectionstring"
value="Integrated Security=SSPI;
Initial Catalog=Northwind;
Data Source=MyServer\NetSDK" />
</appSettings>
</configuration>  

فضانامهای مورد نیاز
فضانامهای زیر کلاسهای مورد نیاز برای این کار را فراهم می‌کنند:

System.Collections.Specialized
System.Configuration

کد VB.NET برای بازیابی مقادیر

کد زیر چگونگی بازیابی مقادیر را با استفاده از VB.NET نشان می‌دهد:


 

Dim myvar As String
Dim nv As NameValueCollection
nv = ConfigurationSettings.AppSettings()
myvar = nv("connectionstring")

البته شما می‌توانید این کار را با سرعت بیشتری انجام دهید:


 

Dim myvar As String myvar=ConfigurationSettings.AppSettings("connectionstring")

 

کد #C برای بازیابی مقادیر

کد زیر چگونگی بازیابی مقادیر را با استفاده از #C نشان می‌دهد:


 

string myvar;
NameValueCollection nv;
nv=ConfigurationSettings.AppSettings;
myvar=nv["connectionstring"];

شما می‌توانید این کار را با سرعت بیشتری انجام دهید:


 

string myvar;
myvar=ConfigurationSettings.AppSettings["connectionstring"];
 

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

چهارشنبه 24 خرداد 1391  7:08 PM
تشکرات از این پست
rezaamf
دسترسی سریع به انجمن ها