0

پيكربندی session در برنامه های وب – بخش دوم

 
mohamadaminsh
mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان

پيكربندی session در برنامه های وب – بخش دوم

 

 نویسنده :  www.srco.ir    86.10.16     878 بار مشاهده  

Timeout

يكی ديگر از تنظيمات مهم در ارتباط با session state ، مشخص كردن مدت زمان timeout است . مقدار در نظر گرفته شده برای خصلت فوق ( تعريف شده در فايل web.config ) ، مدت زمان انتظار ASP.NET قبل از حذف session را مشخص می كند ( عدم دريافت هيچگونه درخواست در بازه زمانی مشخص شده ) .


در نمونه كد زير به ASP.NET اعلام شده است كه اگر پس از گذشت 20 دقيقه درخواستی از سرويس گيرنده دريافت نگرديد ، session آن را حذف كن . 


 

<sessionState
timeout="20" />

خصلت فوق يكی از مهمترين پارامترهای مديريت session در برنامه های وب است كه عدم مقداردهی مناسب آن می تواند نتايج نامطلوبی را در ارتباط با كارآئی يك برنامه وب به دنبال داشته باشد . در زمان مقداردهی پارامتر فوق می بايست به اين نكته دقت شود كه اولا" زمان در نظر گرفته شده به اندازه ای كوتاه باشد كه سرويس دهنده بتواند پس از سپری شدن مدت زمان اندكی كه كاربر از برنامه استفاده نمی نمايد ، منبع ارزشمند حافظه را آزاد نمايد و ثانيا" كاربر بتواند بدون نگرانی در خصوص از دست دادن session خود با خيالی آسوده از برنامه استفاده نمايد .


در صورت نياز ، می توان مقداردهی پارامتر فوق را از طريق كد نيز انجام داد . به عنوان نمونه در مواردی كه يك session حاوی يك حجم غيرمتعارف از اطلاعات باشد ، می توان مدت زمان حيات session را محدودتر كرد . كد زير نحوه تغيير مقدار پارامتر فوق را به 10 دقيقه نشان می دهد .


 

Session.Timeout = 10

Mode

با استفاده از خصلت mode می توان نحوه ذخيره سازی اطلاعات session را مشخص كرد . به اين خصلت می توان مقاديری نظير InProc ، off ، StateServer ، SQLServer و Custom را نسبت داد . در واقع به كمك خصلت فوق ، استراتژی ذخيره سازی اطلاعات session مشخص می گردد .


در ادامه با هر يك از موارد فوق بيشتر آشنا خواهيم شد . قبل از آن لازم است به يك نكته مهم اشاره گردد . در صورتی كه برنامه ASP.NET بر روی بيش از يك سرويس دهنده وب هاست شده باشد ( كه از آن با نام web farm ياد می شود ) ، می بايست دامنه پيكربندی را گسترش داد تا اين اطمينان ايجاد شود كه سرويس دهندگان وب همساز می باشند . در غيراينصورت ، ممكن است يك سرويس دهنده اطلاعات موجود در session را با روشی متفاوت نسبت به سرويس دهنده ديگر ، رمز نمايد . بديهی است در چنين مواردی اگر كاربر از يك سرويس دهنده به سرويس دهنده ديگر هدايت شود ، در session وی اختلال ايجاد خواهد شد . برای حل اين مشكل می بايست با مراجعه به بخش <machineKey> فايل machine.config تنظميات مورد نظر را بگونه ای انجام داد كه شيوه رمزنگاری session بر روی يك سرويس دهنده با سرويس دهنده ديگر يكسان و سازگار باشد .


InProc

مقدار پيش فرض خصلت mode می باشد و عملكرد آن همانند ذخيره سازی session state در نسخه های قديمی ASP است . در اين روش اطلاعات در پردازه مشابه ASP.NET worker threads ذخيره می گردند . اين روش بالاترين كارآئی و كمترين ماندگاری را دارد . در صورتی كه سرويس دهنده به هر دليلی راه اندازی مجدد گردد ، اطلاعات session از بين خواهند رفت . روش فوق برای اكثر وب سايت های كوچك مناسب است . در مواردی كه برنامه وب در يك web farm هاست شده باشد ، از اين روش نمی توان استفاده كرد . در چنين مواردی و به منظور به اشتراگ گذاشتن اطلاعات session بين چندين سرويس دهنده ، می بايست از گزينه Out-of-Process و يا سرويس SQL Server state استفاده كرد .


در برخی موارد ممكن است برنامه نويسان به اين نتيجه رسيده باشند كه كاربران اطلاعات session خود را بدون هيچگونه دليلی از دست می دهند . همين امر باعث می شود كه آنان استفاده از گزينه ای غير از InProc را در دستور كار قرار دهند . در ASP.NET ، حوزه برنامه ها به دلايل متعددی ممكن است راه اندازی مجدد گردد ( نظير اعمال تغييرات در پيكربندی ، بهنگام سازی صفحات ) .


توجه داشته باشيد ، در زمان استفاده از StateServer و يا SQLServer ، اشيائی می توانند در session state ذخيره گردند كه قابليت سريال شدن را داشته باشند . در غيراينصورت ، ASP.NET قادر به انتقال و يا ارسال اشياء به state service و يا ذخيره آنها در بانك اطلاعاتی نخواهد بود .


off

با انتخاب مقدار فوق برای خصلت mode ، مديريت state در تمامی صفحات يك برنامه وب غيرفعال خواهد شد . بديهی است با غيرفعال كردن session شاهد بهبود ملموس كارآئی در وب سايت هائی خواهيم بود كه عملكرد و سرويس دهی آنها مشروط به استفاده از session نمی باشد .


StateServer

با در نظر گرفتن مقدار فوق برای خصلت mode ، از يك سرويس ويندوز جداگانه برای مديريت state استفاده می گردد . سرويس فوق بر روی سرويس دهنده مشابه اجراء می گردد ولی در خارج از پردازه اصلی ASP.NET قرار می گيرد . رويكرد فوق دارای مزايا و معايب مختص به خود می باشد . مهمترين مزيت استفاده از يك سرويس دهنده ديگر برای ذخيره اطلاعات session ، عدم وابستگی آن به پردازه ASP.NET است . در چنين مواردی با راه اندازی مجدد پردازه ASP.NET ( به هر دليل ) ، اختلالی در داده ذخيره شده در session ايجاد نخواهد شد چراكه آنها در يك سرويس دهنده جداگانه نگهداری شده اند . از مهمترين معايب و يا بهتر بگوئيم محدوديت های رويكرد فوق ، افزايش تاخير زمانی در زمان ارسال اطلاعات session بين دو پردازه است . بديهی است در صورتی كه فركانس دستيابی و تغيير اطلاعات ذخيره شده در session بالا باشد ، سرعت و كارآئی يك برنامه وب كاهش می يابد.


در زمان استفاده از StateServer ، می بايست مقدار stateConnectionString را مشخص كرد . پارامتر فوق ، آدرس IP كامپيوتری را كه بر روی آن سرويس StateServer اجراء شده است را به همراه شماره پورت مربوطه مشخص می نمايد ( شماره پورت توسط ASP.NET تعيين می گردد و معمولا" لزومی به تغيير آن وجود ندارد ) . بدين ترتيب ، می توان StateServer را بر روی كامپيوتر ديگر هاست كرد . در صورتی كه قصد تغيير تنظيمات پيش فرض را نداشته باشيم ، از سرويس دهنده محلی استفاده خواهد شد ( با آدرس IP : 127.0.0.1 ) .


قبل از اين كه برنامه وب بتواند از سرويس فوق استفاده نمايد ، می بايست آن را اجراء كرد . ساده ترين روش برای انجام اين كار انتخاب گزينه Services از طريق Control Panel است . با مشاهده ASP.NET State Service در ليست سرويس ها ، می توان نحوه اجراء آن را مشخص نمود ( بطور اتوماتيك ) .


در مواردی كه از StateServer استفاده می گردد ، می توان برای خصلت اختياری stateNetworkTimeout يك مقدار را مشخص نمود . پارامتر فوق ، حداكثر مدت زمان انتظار برای پاسخ سرويس دهنده بر حسب ثانيه را مشخص می نمايد . مقدار گزينه پيش فرض ، 10 ثانيه است .


SQLServer

با در نظر گرفتن مقدار فوق برای خصلت mode ، از يك بانك اطلاعاتی SQL Server برای ذخيره اطلاعات session استفاده می گردد . بانك اطلاعاتی مورد نظر توسط خصلت sqlConnectionString مشخص می گردد . روش فوق متداولترين مكانيزم برای ذخيره state در برنامه های وب می باشد ولی در مقايسه با روش های ديگر از سرعت كمتری برخوردار است .


برای استفاده از روش فوق می بايست از يك سرويس دهنده SQL استفاده شود . مقدار خصلت sqlConnectionString ، همانند الگوی استفاده شده جهت دستيابی به داده توسط ADO. NET است و شامل مشخص كردن يك منبع داده ( آدرس سرويس دهنده ) ، يك رمزعبور و شناسه كاربر ( مگر اين كه از integrated security استفاده شده باشد ) است . علاوه بر اين ، می بايست stored procedures و session موقت بانك اطلاعاتی نصب گردند . stored procedures مسئوليت ذخيره و بازيابی اطلاعات session را برعهده دارند .


ASP.NET شامل يك اسكريپت Transact-SQL برای اين هدف خاص با نام InstallSqlState.sql است كه در


مسير [ C:\[WinDir]\Microsoft.NET\Framework\[Version قرار دارد . برای اجرای اسكريپت فوق می توان از يك برنامه كاربردی SQL Server نظير SQL Server Management Studio يا sqlcmd.exe ( برای سرويس SQL 2005 ) و يا OSQL.exe و Query Analyze ( برای نسخه های قبلی ) استفاده كرد . اسكريپت فوق صرفا" يك مرتبه و به منظور ايجاد بانك ، جداول و stored procedures مورد نياز اجراء خواهد شد .


نام بانك اطلاعاتی معمولا" ASPState می باشد .در واقع ، connection string موجود در فايل web.config با صراحت نام بانك اطلاعاتی را مشخص نخواهد كرد بلكه صرفا" مكان سرويس دهنده و نوع تائيديه مشخص می گردد . كد زير نحوه انجام اين كار را نشان می دهد .


 

<sessionState
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Integrated Security=SSPI"
...
/>

در صورتی كه قصد استفاده از يك بانك اطلاعاتی با نام ديگر و ساختار مشابه را داشته باشيم ، كافی است مقدار خصلت CustomSqlDatabase برابر با true در نظر گرفته شود .


 

<sessionState
allowCustomSqlDatabase="true"
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=CustDatabase"
...
/>

زمانی كه از يك بانك اطلاعاتی SQL Server برای ذخيره اطلاعات session استفاده می گردد ، می توان از گزينه اختياری sqlCommandTimeout است كرد . پارامتر فوق ، حداكثر مدت زمان انتظار برای پاسخ سرويس دهنده بر حسب ثانيه را مشخص می نمايد . مقدار گزينه پيش فرض ، 30 ثانيه است .


Custom

زمانی كه برای خصلت mode مقدار custom در نظر گرفته می شود ، می بايست session state provider را با استفاده از خصلت customProvider مشخص كرد . خصلت فوق به نام يك كلاس كه بخشی از برنامه وب موجود در دايركتوری App_Code است و يا يك اسمبلی كمپايل شده موجود در دايركتوری BIN و يا GAC ، اشاره می نمايد .


ايجاد يك provider سفارشی ، مسائل مختص به خود را دارد و می بايست با دقت پياده سازی گردد تا بتواند اهدافی نظير امنيت و قابليت توسعه را به خوبی تامين نمايد . بحث بر روی provider سفارشی خارج از حوصله اين مقاله است .


برخی توليد كنندگان ممكن است نسخه هائی خاص از state provider را ارائه نمايند كه در صورت نياز و تمايل می توان از آنها استفاده كرد . به عنوان مثال ، اوراكل ممكن است يك provider سفارشی را ارائه نمايد كه امكان ذخيره اطلاعات session را در يك بانك اطلاعاتی اوراكل فراهم نمايد .


کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

چهارشنبه 24 خرداد 1391  7:07 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها