فایلهای صوتی از فرماندهان شهید

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

فایلهای صوتی از فرماندهان شهید

 
 
ذخيره
 
شهادت پايان نيست ، آغاز است(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:36 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei ravabet_rasekhoon
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
طينت مردم اصفهان (شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:36 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
رايحه ظهور موعود(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:36 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
آسمان طلعتٍ، ستاره ي ديگري را جشن گرفته(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:37 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
لشگر مقدس امام حسين (ع)(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:37 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
آب آب است (شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:38 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
در قلب شهر(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:38 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
وقتي از اين كانال ها...(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:38 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940 labeik_ya_khameneei
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

   
 
 
ذخيره
 
چشم ظاهر بين (شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:38 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
مدرسه عشق (شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:38 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
يادگار حاج حسين خرازي(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:39 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
شجاعت و تدبير (شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:39 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
ذخيره
 
درباره شهادت شهيد بهنام محمدي
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:39 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
رمز پيروزي ما(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:41 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287058
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:فایلهای صوتی از فرماندهان شهید:آوینی،باکری،خرازی،چمران،همت و...

 
 
ذخيره
 
در حاشيه ي نخلستان هاي...(شهيد آويني)
 
 
یک شنبه 27 فروردین 1391  08:41 ب.ظ
تشکرات از این پست
flatrone1940
دسترسی سریع به انجمن ها