0

چیستان سری اول

 
papeli
papeli
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 12866
محل سکونت : قم

چیستان سری اول

 
1-
نام گلي است كه اگر حرف «گ» بر سرش آوريم، نام ابزار جنگي مي شود.
2-
آن چيست كه روز را شروع مي كند و كار را تمام؟
3-
به زمينش مي گذاري، ساكت مي شود؛ در آغوشش مي گيري، فرياد مي زند.
4-
آن چيست كه وقتي پايين مي رود، مي رقصد؛ و وقتي بالا مي آيد، مي گريد؟
5-
گاهي بيشتر از انسان دندان دارد، گاهي هم گاز مي گيرد،آن چيست؟
6-
چيست آن مرغ بي بال و پر
سرش را نبري، نگويد خبر


7-
او در هوا پر مي زند شاد
در پر زدن همتا ندارد
اين مرغ بي آواز و بي بال
دم دارد، اما پا ندارد.8-
چيست آنكه در خانواده هفت تاست و در مدرسه پنج تا؟
9-
آن چيست كه هميشه پيش روي تو است، ولي آن را نمي بيني؟
10-
هوشنگ شش نفر از همكلاسي هايش را دعوت كرد و هفت سيب خريد كه به خودش و هر يك از ميهمانها يك سيب برسد. به طور اتفاقی، 5 ميهمان ديگر هم رسيدند. اكنون هوشنگ مي خواهد اين 7 سيب را بين 12 نفر تقسيم كند، به گونه اي كه سهم همه برابر باشد و قطعه هاي تقسيم شده از يك چهارم سيب كمتر نباشد.
آيا مي توانيد در اين تقسيم به او كمك كنيد؟ 

 

kb9j_img_3241.jpg

شهر من یک گل به نام حضرت معصومه دارد.

سه شنبه 12 مهر 1390  5:22 PM
تشکرات از این پست
azadeh_69 abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

چیستان : شیر پلنگ بی دم، نه جو خورد،نه گندم. گشت زند توی باغ. دهد عسل به مردم.
زنبور عسل

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:19 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟
خرچنگ

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:19 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.
تفنگ

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:19 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟
خزنده

چیستان کودکانه

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:20 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟
کوزه

چیستان کودکانه

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:21 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟
جواب دود

چیستان کودکانه

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:21 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

حیوان بسیار خطرناکی هستم که اگر برعکس اسمم را بنویسی رام میشوم؟
مار

چیستان کودکانه

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:21 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

کدام گیاه است که در باغ سبز در بازار سیاه و در آشپز خانه سرخ است ؟
چای

چیستان کودکانه

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:21 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

آن کیست که همه جا میرود ولی از خانه اش بیرون نمیرود؟
لاک پشت

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:22 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:24 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:25 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:25 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:25 AM
تشکرات از این پست
abedi67
mamadreza74
mamadreza74
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 4202
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:چیستان سری اول

آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

                                      امروز او مارا ......

                                                       فردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه 2 اسفند 1390  2:25 AM
تشکرات از این پست
abedi67
دسترسی سریع به انجمن ها