استفاده از کوکی ها در ASP

 
naserm
naserm
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1387 
تعداد پست ها : 168
محل سکونت : اصفهان

استفاده از کوکی ها در ASP

Cookie چيست؟
از يك كوكی می توان برای تشخيص كاربر استفاده كرد. کوکی يك فايل كوچك است كه سرور روی كامپيوتر كاربر قرار می دهد و هر مرتبه كه كاربر با همان مرورگر با آ ن سرور ارتباط برقرار می كند آن كوكی را نيز می فرستد. با استفاده از ASP هم می توان كوكی ايجاد كرد و هم آن ها را بازخوانی نمود.

چگونگی ساخت يك كوكی
فرمان Response.Cookies برای ساخت كوكی مورد استفاده قرار می گيرد:
<%
Response.Cookies("firstname")="Alex"
%>

ما در مثال بالا يك كوكی به اسم firstname ساخته ايم و مقدار Alex را به آن داده ايم. نكته مهم در اينجا اين است كه دستور Response.Cookies بايد قبل از برچسب <HTML> قرار گرفته باشد. همچنين می توان به يك كوكی چند صفت داد، مثل تاريخی كه بايد در كامپيوتر كاربر از بين برود:
<%
Response.Cookies("firstname")="Alex"
Response.Cookies("firstname").Expires="May 10,2002"
%>

حالا كوكی با اسم firstname مقدار Alex را دارد و در تاريخ 10 می 2002 از كامپيوتر كاربر پاك خواهد شد.

چگونگی گرفتن مقدار يك كوكی
دستور Request.Cookies برای خواندن مقدار يك كوكی مورد استفاده قرار می گيرد. در مثال زير ما مقدار كوكی firstname را بازخوانی می كنيم و آن را نمايش می دهيم:
<%
fname=Request.Cookies("firstname")
response.write("Firstname=" & fname)
%>

يك كوكی با كليدها
يك كوكی همچنين می تواند شامل مجموعه ای از مقدارهای متعدد باشد، كه در اينصورت گفته می شود كوكی دارای كليدهايی است. در مثال زير ما يك كوكی به اسم user خواهيم ساخت كه دارای كليدهايی است كه شامل اطلاعات كاربر است:
<%
Response.Cookies("user")("firstname")="Alex"
Response.Cookies("user")("lastname")="Nasser"
Response.Cookies("user")("country")="Iran"
Response.Cookies("user")("age")="20"
%>

خواندن همه كوكی ها
مثال زير تمام كوكی هايی كه سرور شما به كاربر فرستاده است را می خواند. توجه كنيد كه كد زير بررسی می كند كه آيا كليدهای كوكی دارای صفت HasKeys هستند يا نه:


")
if Request.Cookies(x).HasKeys then
for each y in Request.Cookies(x)
response.write(x & ":" & y & "=" & Request.Cookies(x)(y))
response.write("<br /")
next
else
Response.Write(x & "=" & Request.Cookies(x) & "
")
end if
response.write "</p>"
next
%>
</body>
</html>
دوشنبه 23 دی 1387  5:44 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها