0

درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

چن : سلام، به شما دوستان گرامی امیدواریم شادمان و سلامت باشید دعوت می کنم به برنامه "هرروز زبان چینی" گوش فرمایید. من مجری برنامه چن هستم. موضوع درس امروز تندرستی و ورزش است.

تبریزی: سلام ، من تبریزی هستم. دیگر مجری این برنامه

چن: در درس قبلی ما درباره ورزش صبحگاهی صحبت کردیم. حالا باهم درس قبلی را دوره می کنیم. وقت بیدار شدن است به زبان چینی می شود :

"该起床了。"

چن: "起床" یعنی" بیدار شدن"

تبریزی: 起床。

چن: "该起床了。" یعنی "وقت بیدار شدن است ".

تبریزی: "该起床了。"

چن: "早上的空气" هوای صبحگاهی .

تبریزی: "早上的空气"

چن: "真好 " یعنی بسیار خوب و تازه.

تبریزی: "真好"

چن: "早上的空气真好" یعنی"هوای صبحگاهان بسیار تازه است".

تبریزی: "早上的空气真好"

چن: "我们" یعنی ما

تبریزی: 我们。

چن: "去散散步吧" یعنی قدم زدن.

تبریزی: 去散散步吧。

چن: "我们去散散步吧" یعنی قدم بزنیم

تبریزی: 我们去散散步吧。

چن: "我天天都来" من هرروز می آیم.

تبریزی: 我天天都来。

چن: "天天都来" هرروز می آیم.

تبریزی: 天天都来。

چن: "我天天都来" من هرروز می آیم.

تبریزی: 我天天都来。

چن: حالا گفتگوی درس قبلی را گوش می کنیم.


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:50 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

گفتگوی اول:

A:该起床了,别睡了!

B:我困着呢。

گفتگوی دوم:

A: 早上的空气真好!

B: 现在北京的空气越来越好了。

گفتگوی سوم:

A: 我们去散散步吧。

B: 好。我喜欢散步。

گفتگوی چهارم:

A: 大爷,您经常晨练吗?

B: 队。我天天都来。

تبریزی: درس قبلی را تکرار کردیم. به جملات کلیدی درس امروز می پردازیم.

جملات کلیدی درس امروز:

你喜欢什么运动。

你会游泳吗?

运动有益于身体健康。

我喜欢打沙滩排球。

چن: آقای تبریزی، شما ورزش را دوست دارید؟

تبریزی: در کودکی اغلب ورزش می کردم و الان اوقات بیشتری را صرف تماشای مسابقات از روی مبل می کنم، ولی چرا چنین سوالی می کنید ؟

چن: چون در درس امروز ما جملاتی مربوط به ورزش یاد خواهیم گرفت .

تبریزی: بسیار خوب. خانم چن، شما چه نوع ورزشی را دوست دارید؟

چن: من بسکتبال را دوست دارم.

تبریزی: جدی می گویید.اما جمله " شما چه رشته ورزشی را دوست دارید؟ به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: شما می توانید بگویید: "你喜欢什么运动?"

تبریزی: "你喜欢什么运动?"

چن: "你" یعنی "شما".

تبریزی: 你

چن: "喜欢" یعنی "دوست داشتن" .

تبریزی: 喜欢。

چن: "什么"یعنی" چه، کدام"

تبریزی: 什么。

چن: "运动" یعنی "ورزش" .

تبریزی: 运动。

چن: "运动" یعنی "ورزش" .

تبریزی: 运动。

چن: "你喜欢什么运动?" یعنی شما چه نوع ورزشی را دوست دارید؟

تبریزی: "你喜欢什么运动?"

چن: حال گفتگوی اول را بشنوید.


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:51 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

گفتگوی اول:

A:你喜欢什么运动?

B:我喜欢踢足球,你呢?

A:我喜欢游泳?

چن: آقای تبریزی، شما شنا بلدید ؟

تبریزی: بله

چن: "你" یعنی "شما" .

تبریزی: 你

چن: کلمه "会" و "喜欢" در زبان چینی فعل کمکی است و برای نشان دادن توانایی و تمایل می تواند به عنوان زمان معین استفاده شود. در صورتی که به عنوان گزاره مورد استفاده قرار گیرد، بعد از این کلمه فعل دیگر دنبال می آید. برای نمونه: "我会游泳" یعنی من شنا بلدم و "我喜欢踢足球" یعنی من فوتبال را دوست دارم.

تبریزی: "会، بلد بودن.

چن: "游泳" یعنی شنا

تبریزی: 游泳

چن: "你会游泳吗?" یعنی "شما شنا بلدید؟" .

تبریزی: 你会游泳吗?

چن: حال گفتگوی دوم را گوش فرمایید.

A:你会游泳吗?

B:我会游泳。

چن: "会游泳" یعنی"شنا بلد بودن"

تبریزی: 会游泳

چن: "你会游泳吗?" یعنی "شما شنا بلدید؟" .

تبریزی: 你会游泳吗?


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:51 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

تبریزی: همه می گویند که حیات انسان وابسته به ورزش است. من اطمینان دارم که ورزش برای سلامت مفید است.

چن: حق با شما است.در زبان چینی می گویند: ورزش برای سلامتی بدن مفید است. یعنی "运动有益于身体健康"

تبریزی: 运动有益于身体健康

چن: "运动" یعنی "ورزش "

تبریزی: 运动。

چن: "有益" یعنی "مفید بودن ".

تبریزی: 有益。

چن: "健康" یعنی "سلامتی ".

تبریزی: 健康。

چن: ورزش برای سلامتی بدن مفید است. یعنی "运动有益于身体健康"

تبریزی: 运动有益于身体健康

چن: حال به گفتگوی سوم توجه فرمایید.

A:你经常锻炼身体吗?

B:是的,运动有益于身体健康。

چن: "运动" یعنی "ورزش "

تبریزی: 运动。

چن: "有益" "مفید بودن ".

تبریزی: 有益。

چن: "健康" یعنی "سلامتی ".

تبریزی: 健康。

چن: ورزش برای سلامتی بدن مفید است. یعنی "运动有益于身体健康"

تبریزی: 运动有益于身体健康

تبریزی: خانم چن، من برنامه دارم در آخر این هفته به شن زار ساحل دریا بروم. این عبارت به زبان چینی چطور گفته می شود.

چن: 沙滩。

تبریزی: 沙滩 یعنی شن زار کنار دریا

چن: درسته. پس از شنا، شما می خواهید در یکی از پر طرفدارترین ورزش ها در شن زار ساحل دریا شرکت کنید؟ آن ورزش، ورزش.....

تبریزی: "沙滩排球" یعنی " والیبال ساحلی".

چن: درسته. ما کلمه "排球" یعنی "والیبال" را یاد گرفته ایم.

تبریزی: یادم هست. 排球

چن: خوب. "والیبال ساحلی" یعنی "沙滩排球"

تبریزی: "沙滩排球".خانم چن" من والیبال ساحلی را دوست دارم" به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: 我喜欢打沙滩排球。

تبریزی: 我喜欢打沙滩排球。

چن: "我" یعنی " من"

تبریزی: 我。

چن: "喜欢" یعنی "دوست داشتن "، علاقمند بودن.

تبریزی: 喜欢。

چن: "打" یعنی "بازی کردن ".

تبریزی: 打。

چن: 我喜欢打沙滩排球。 یعنی "من والیبال ساحلی را دوست دارم."

تبریزی: 我喜欢打沙滩排球。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:52 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

چن: حال گفتگوی چهارم را گوش کنید.

گفتگوی چهارم:

A:我喜欢打沙滩排球。

B:那也喜欢打沙滩排球。

چن: حال موضوعات درس امروز را دوره می کنیم.

تبریزی: "你喜欢什么运动?"

چن: "喜欢" یعنی "دوست داشتن" .

تبریزی: 喜欢。

چن: "什么运动" یعنی " چه نوع ورزش" .

تبریزی: 什么运动。

چن: "你喜欢什么运动?" یعنی شما چه نوع ورزشی را دوست دارید؟

تبریزی: "你喜欢什么运动?"

چن: "شنا بلد بودن" یعنی "会游泳"

تبریزی: 会游泳

چن: "你会游泳吗?" یعنی "شما شنا بلدید؟" .

تبریزی: 你会游泳吗?

چن: "运动" یعنی "ورزش "

تبریزی: 运动。

چن: "有益" "مفید بودن ".

تبریزی: 有益。

چن: "健康" "سلامتی ".

تبریزی: 健康。

چن: ورزش برای سلامتی بدن مفید است. یعنی "运动有益于身体健康"

تبریزی: 运动有益于身体健康

چن: 我喜欢打沙滩排球。 یعنی من والیبال ساحلی را دوست دارم.

تبریزی: 我喜欢打沙滩排球。

چن: "我" یعنی " من"

تبریزی: 我。

چن: "喜欢" یعنی "دوست داشتن ".

تبریزی: 喜欢。

چن: "打" یعنی "بازی کردن ".

تبریزی: 打。

چن: 我喜欢打沙滩排球。 یعنی "من والیبال ساحلی را دوست دارم."

تبریزی: 我喜欢打沙滩排球。

چن: حال گفتگوی های درس امروز را تکرار می کنیم.

گفتگوی اول:

A:你喜欢什么运动?

B:我喜欢踢足球,你呢?

A:我喜欢游泳?

گفتگوی دوم:

A:你会游泳吗?

B:我会游泳。

گفتگوی سوم:

A:你经常锻炼身体吗?

B:是的,运动有益于健康。

گفتگوی چهارم:

A:我喜欢打沙滩排球?

B:我也喜欢打沙滩排球。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:52 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش

چن: خوب، تمام گفتگوهای درس امروز را شنیدید. امیدواریم که همه را فرا گرفته باشید . نوبت رسید به دانستنی های فرهنگ چین.

تبریزی: در چین، برای تعمیم ورزش بدن سازی در میان مردم، وسائل بدن سازی در شمار زیادی از واحد های مسکونی و پارک ها نصب شده است. مردم در کفار خانه و در حیاط واحد های مسکونی خود می توانند ورزش کنند.

چینی ها به طور روزافزون به اهمیت سلامتی پی برده اند و شیوه های تربیت بدنی ورزش کردن نیز متنوع تر شده است. مردم می توانند بر اساس سطح درآمد و علاقه مندی خود ورزش های مورد علاقه و منطبق با وضعیت بدنی خود را انتخاب کنند. برای نمونه: دوی آهسته، پیاده روی، ژیمناستیک ،بدن سازی، با توپ بازی ، شنا، تای جی چوان، گلف، بولینگ، اسب سواری و موارد دیگر.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:52 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها