0

درس شصت و دوم تماشای نمایش

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس شصت و دوم تماشای نمایش

چ:درود به شما شنوندگان گرامی،با برنامه"هر روز زبان چینی"در خدمتتان هستم.من چن مجری این برنامه هستم.

ت: سلام دوستان عزیز،من هم تبریزی هستم.

چ: در درس قبل در باره کارائوکه یا محل خواندن آوازجمعی با شما صحبت کردیم.

حال جملات اصلی درس قبل را باهم تکرار می کنیم. 你平时喜欢听什么音乐?

تبریزی: 你平时喜欢听什么音乐?

چن: 平时معمولا

تبریزی: 平时

چن: 喜欢دوست داشتن ،علاقه داشتن

تبریزی: 喜欢

چن: 什么چه ،چیست

تبریزی: 什么

چن: 音乐موسیقی

تبریزی: 音乐

چن: 我就爱听摇滚乐。من فقط به موسیقی راک علاقه دارم

تبریزی: 我就爱听摇滚乐。

چن: 就فقط

تبریزی: 就

چن:爱听摇滚乐 به موسیقی راک علاقه دارم

ت: 爱听摇滚乐

چن: 你最喜欢的歌手是谁?

تبریزی: 你最喜欢的歌手是谁?

چن: 你最喜欢的歌手 خواننده ای که تو بیشتر از همه به او علاقه داری.

تبریزی: 你最喜欢的歌手

چن:这首歌最近特别流行。

تبریزی: 这首歌最近特别流行。

چن:这首歌 این ترانه

تبریزی: 这首歌

چن:特别流行。 بسیار مردم پسند

تبریزی:特别流行。

چن: 这首歌最近特别流行。در این روزها ،این ترانه بسیار

مردم پسند است .

تبریزی: 这首歌最近特别流行。این روزها ،این ترانه بسیار

مردم پسند است .

چن:خوب ،حالا ما گفت وگوی کامل درس امروز را گوش می کنیم.

对话一:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:有时听民歌,有时听流行歌曲。

对话二:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:我就爱听摇滚乐。

对话三:

A:你最喜欢的歌手是谁?

B:我最喜欢刘德华。

对话四:

A:这首歌最近特别流行。

B:是吧。我挺喜欢听的。

چن:خوب.حالا، نکات مهم درس امروز را می شنویم :

我是在网上订的。

中国杂技是世界一流的。

现场表演的效果完全不一样。

我能跟您合个影吗?


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:39 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و دوم تماشای نمایش

ت: می دانیم که پکن مرکز فرهنگی چین است، بنابراین می خواهیم با استفاده از این فرصت بیشتر تماشای نمایشات به پردازم.

چ: . شما می توانید در اینترنت بلیت رزرو کنید.

ت: چینی ها کنجکاو هستند بدانند دیگران از کجا بلیت می خرند و قیمت آن چند است . اگر من در اینترنت بلیت رزرو کنم و می خواهم به دوستانم خبر دهم با زبان چینی چطور می شود ؟

چ: 我是在网上订的。

ت: 我是在网上订的。

چ: 我 یعنی من

ت: 我

چ: 是 در ایجا تاکید بر کاری است.

ت: 是

چ: 网上 یعنی اینترنت

ت: 网上

چ: 订 یعنی رزرو کردن بلیت

ت:订票

چ: 我是在网上订的。

ت: 我是在网上订的。من در اینترنت بلیت رزرو کردم.

گفتگوی اول:

A:你是在哪儿买的票?

B:我是在网上订的。你呢?

A:我也是。

چ: به ساخت جمله "是。。。的" توجه کنید، این تاکید بر انجام دادن کاری است. در اینجا تاکید بر این است که بلیت اینترنتی خریدم.

چ: 我是在网上订的。 من در اینترنتی بلیت رزرو کردم.

ت: 我是在网上订的。

گفتگوی اول:

A:你是在哪儿买的票?

B:我是在网上订的。你呢?

A:我也是。

ت: می دانم که آکروبات گنجینه هنر سنتی چین است، آکروبات بازی در چین دارای تاریخ طولانی است.

چ: آکروبات چین در جهان بی نظیر است . 中国杂技是世界一流的。

ت: 中国杂技是世界一流的。

چ: 中国 یعنی چین

ت: 中国

چ: 杂技 آکروبات

ت: 杂技

چ: 是یعنی بودن

ت: 是

چ: 世界یعنی جهان

ت: 世界

چ: 一流的یعنی درجه یک

ت: 一流的

چ: 中国杂技是世界一流的。

ت: 中国杂技是世界一流的。آکروبات چین در جهان اول است .

چ: 他们演得很好。 آنها خود نمایش می دهند.

ت: 他们演得很好。 演 فعل است و در این جمله گزاره است، درسته؟

چ: درسته.

گفتگوی دوم:

A:他们演得很好。

B:中国杂技是世界一流的。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:41 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و دوم تماشای نمایش

ت: به نظر من، اثر تماشای نمایش در محل بهتر از تماشا در تلویزیون است.

ت: می خواهم با یک دوست نمایش تماشا کنیم. زیرا اثر آن در محل نمایش بیشتر است .

چ: می توانید بگویید 现场表演的效果完全不一样。 اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

ت: 现场表演的效果完全不一样。

چ: 现场 یعنی در محل

ت: 现场

چ: 表演یعنی نمایش

ت: 表演

چ: 效果اثر، نتیجه

ت: 效果

چ: 完全 یعنی کاملا

ت: 完全

چ: 不一样 یکسان نیست

ت: 不一样

چ: 现场表演的效果完全不一样。

ت: 现场表演的效果完全不一样。اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

گفتگوی سوم:

A:现场表演的效果完全不一样。

B:是啊,比在家看电视强多了!

ت: من آن هنرپیشه زن را بسیار دوست دارم، او خیلی خوب نمایش می دهد و بسیار زیباست! می خواهم با او عکس بگیرم.

چ: می توانید بگویید: 我能跟您合个影吗? یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

ت: 我能跟您合个影吗?

چ: 能 یعنی توانستن

ت: 能

چ: 跟یعنی با

ت: 跟

چ: 您خطاب محترمانه به دوم شخص مفرد

ت: 您

چ: 合个影یعنی عکس گروهی گرفتن

ت: 合个影

چ: 吗حرفه اضافه برای نشان دادن سوال

ت: 吗

چ: 我能跟您合个影吗?

ت: 我能跟您合个影吗?یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

گفتگوی چهارم:

A:我能跟你合个影吗?

B:可以。没问题。

چ: حالا جملات امروز را مرور کنیم. 我是在网上订的。

ت: 我是在网上订的。من در اینترنت بلیط را رزرو کردم.

چ: 网上 یعنی اینترنت

ت: 网上

چ: 订 یعنی رزرو کردن

ت: 订

چ: 中国杂技是世界一流的。

ت: 中国杂技是世界一流的。آکروبات چین در جهان اول است.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:42 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و دوم تماشای نمایش

چ: 中国杂技آکروبات چین

ت: 中国杂技

چ: 世界一流的در رتبه نخست جهان

ت: 世界一流的

چ: 现场表演的效果完全不一样。

ت: 现场表演的效果完全不一样。اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

چ: 现场表演 نمایش در محل

ت: 现场表演

چ: 效果اثر، نتیجه

ت: 效果

چ: 完全不一样 کاملا یکسان نیست

ت: 完全不一样

چ: می توانید بگویید 现场表演的效果完全不一样。 اثر نمایش در محل کاملا فرق دارد.

ت: 现场表演的效果完全不一样。

چ: 我能跟您合个影吗? یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

ت: 我能跟您合个影吗?

چ: 跟您 یعنی با شما

ت: 跟您

چ: 合个影یعنی عکس دستجمعی گرفتن

ت: 合个影

چ: 我能跟您合个影吗?

ت: 我能跟您合个影吗? یعنی آیا می توانم با شما عکس بگیرم؟

چ:حالا گفتگوهای امروز را مرور کنیم

گفتگوی اول:

A:你是在哪儿买的票?

B:我是在网上订的。你呢?

A:我也是。

گفتگوی دوم:

A:他们演得很好。

B:中国杂技是世界一流的。

گفتگوی سوم:

A:现场表演的效果完全不一样。

B:是啊,比在家看电视强多了!

گفتگوی چهارم:

A:我能跟你合个影吗?

B:可以。没问题。

چن : دانستنی های فرهنگ چین بخش نهایی برنامه ماست :

آکروبات چین یکی از هنرهای سنتی با تاریخ دیرینه است. بعد از تاسیس جمهوری خلق چین، آکروبات- هنر تابستانی، ویژه و سنتی گسترش و شکوفا یافته است. بازیگران آن از میدانها به روی صحنه رفتند. هنر آکروبات چین در خارج هم به معرض نمایش گذارده و پیک مبادلات فرهنگی چین با کشورهای دیگر گردیده است . بعد از اجرای سیاست های اصلاحات و درهای باز در چین، این رشته هنری باز هم سریعتر توسعه یافته است . در حال حاضر در چین بیش از یکصد گروه آکروبات دولتی یا خصوصی وجود دارد و دهها هزار نفر در این زمینه کار می کنند. بسیاری از هنرمندان آکروبات در مسابقات آکروبات جهان جایزه گرفته اند و چین اکنون کشوری بزرگ آکروباسی در جهان شده است.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:42 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها