0

درس شصت و یکم در کارائوکه

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس شصت و یکم در کارائوکه

چن:درود به شما شنوندگان گرامی،با برنامه"هر روز زبان چینی"در خدمتتان هستم.من چن مجری برنامه هستم.

تبریزی: سلام دوستان عزیز،من هم تبریزی هستم.

چن: در درس قبل در باره سینما با یکدیگر صحبت کردیم.

حال جملات اصلی درس قبل را برایتان تکرار می کنیم.

你最喜欢那部电影?

تبریزی: 你最喜欢那部电影?

چن: 最喜欢یعنی به فلیمی بسیار علاقه داشتن

تبریزی: 最喜欢

چن: 它的情节很有趣。 موضوع بسیار جالب است.

تبریزی: 它的情节很有趣。

چن: 它的情节موضوع

تبریزی: 它的情节

چن: 很有趣خیلی جالب

تبریزی: 很有趣

چن:这部电影的票房不错。 ارزش گیشه این فیلم بسیار بالاست

تبریزی: 这部电影的票房不错。

چن: 这部电影 این فلیم

تبریزی: 这部电影

چن: 票房یعنی گیشه بلیت فروشی یا ارزش گیشه

تبریزی: 票房

چن: 不错 خوب است یا بسیار خوب است

تبریزی: 不错

چن: 请问电影几点开演? ببخشید ،این فلیم چه زمانی پخش می شود؟

تبریزی: 请问电影几点开演?

چن: 请问 ببخشید

تبریزی: 请问

چن: 电影几点开演این فلیم کی پخش می شود؟

تبریزی: 电影几点开演

چن:حال ،ما گفت وگوی کامل درس قبلی را گوش می کنیم.

完整对话:

对话一:

A:你最喜欢哪部电影?

B:我最喜欢《不见不散》。

对话二:

A:它的情节很有趣。

B:我爱看轻松的娱乐片。

对话三:

A:这部电影的票房如何?

B:这部电影的票房不错。

对话四:

A:请问电影几点开演?

B:最早的一场是下午四点。

چن:خوب.حالا، نکات مهم درس امروز را می شنویم :

你平时喜欢听什么音乐?

我就爱听摇滚乐。

你最喜欢的歌手是谁?

这首歌最近特别流行。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:38 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و یکم در کارائوکه

تبریزی:خانم چن،من بسیار به موسیقی علاقه دارم.می خواهم بدانم "موسیقی" به زبان چینی چه می شود ؟

چن:موسیقی به زبان چینی می شود 音乐

تبریزی: 音乐آیا می توانید به من بگویید "شما به چه موسیقی علاق دارید"به زبان چینی چگونه گفته می شود؟

چن: 你平时喜欢听什么音乐?

تبریزی: 你平时喜欢听什么音乐?

چن: 你 شما

تبریزی: 你

چن: 平时معمولا

تبریزی: 平时

چن: 喜欢دوست داشتن ،علاقه داشتن

تبریزی: 喜欢

چن: 什么چه ،چیست

تبریزی: 什么

چن: 音乐موسیقی

تبریزی: 音乐

چن: 你平时喜欢听什么音乐?

تبریزی:شما معمولا به چه موسیقی علاقه دارید؟

对话一:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:有时听民歌,有时听流行歌曲。

تبریزی: خوب خانم چن ، "من به موسیقی راک رایج در غرب علاقه دارم "به زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چن:我就爱听摇滚乐。

تبریزی: 我就爱听摇滚乐。

چن: 我من

تبریزی: 我

چن: 爱听علاقه داشتن ،دوست داشتن

تبریزی: 爱听

چن: 摇滚乐موسیقی راک غربی

تبریزی: 摇滚乐

چن: 我就爱听摇滚乐。

تبریزی: 我就爱听摇滚乐。من به موسیقی راک غربی علاقه دارم.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:38 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و یکم در کارائوکه

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:我就爱听摇滚乐。

تبریزی:خوب،خانم چن ،اگر من بخواهم از دوست چینی خودم بپرسم که او به کدام خواننده علاقه دارد،چطور بپرسم ؟

چن:خوب،می توانید بگویید 你最喜欢的歌手是谁?

تبریزی: 你最喜欢的歌手是谁?

چن: 你 یعنی شما

تبریزی: 你

چن: 最喜欢 کسی یا چیزی را بسیار دوست داشتن

تبریزی: 最喜欢

چن: 歌手 خواننده

تبریزی: 歌手

چن: 谁کی ،چه کسی

تبریزی: 谁

چن: 你最喜欢的歌手是谁?

تبریزی: 你最喜欢的歌手是谁? شما کدام خواننده را بسیار دوست دارید؟

对话三:

A:你最喜欢的歌手是谁?

B:我最喜欢刘德华。

تبریزی: می دانم که این روزها این ترانه خیلی معروف است.

چن:这首歌最近特别流行。 این روزها ،این ترانه بسیار

مردم پسند است .

تبریزی: 这首歌最近特别流行。

چن: 这یعنی این

تبریزی: 这

چن: 歌یعنی ترانه

تبریزی : 歌

چن: 最近چندی پیش ، این روزها

تبریزی : 最近

چن: 特别یعنی بسیار ،خیلی

تبریزی : 特别

چن: 流行محبوب و عوام پسند

تبریزی: 流行

چن: 这首歌最近特别流行。

تبریزی: 这首歌最近特别流行。در این روزها ،این ترانه بسیار

محبوب است .

对话四:

A:这首歌最近特别流行。

B:是吧。我挺喜欢听的。

چن:خوب ،حالا ما جملات مهم درس امروز را گوش می کنیم.

你平时喜欢听什么音乐?

تبریزی: 你平时喜欢听什么音乐?

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:39 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس شصت و یکم در کارائوکه

چن: 平时یعنی معمولا

تبریزی: 平时

چن: 喜欢听به موسیقی علاقه داشتن

تبریزی: 喜欢听

چن: 什么چه ،کدام

تبریزی: 什么

چن: 音乐موسیقی

تبریزی: 音乐

چن:我就爱听摇滚乐。 من به موسیقی راک غربی علاقه دارم.

تبریزی: من به موسیقی راک غربی علاقه دارم.

چن: 就یعنی فقط

تبریزی: 就

چن: 爱听摇滚乐به موسیقی راک غربی علاقه داشتن

تبریزی: 爱听摇滚乐

چن: 你最喜欢的歌手是谁?شما به کدام خواننده علاقه دارید؟

تبریزی: 你最喜欢的歌手是谁?

چن: 你最喜欢的歌手یک خواننده محبوب و مورد پسند شما

تبریزی: 你最喜欢的歌手

چن: 这首歌最近特别流行。این روزها ،این ترانه بسیار

مردم پسند است .

تبریزی: 这首歌最近特别流行。

چن: 这首歌یعنی این ترانه

تبریزی : 这首歌

چن: 特别流行یعنی معروف و مورد پسند مردم بودن

تبریزی: 特别流行

چن: 这首歌最近特别流行。

تبریزی: 这首歌最近特别流行。

چن:خوب ،حالا ما گفت وگوی کامل درس امروز را گوش می کنیم.

对话一:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:有时听民歌,有时听流行歌曲。

对话二:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:我就爱听摇滚乐。

对话三:

A:你最喜欢的歌手是谁?

B:我最喜欢刘德华。

对话四:

A:这首歌最近特别流行。

B:是吧。我挺喜欢听的。

چن:در این لحظه می رسیم به بخش "دانستنی های فرهنگ چین".

تبریزی :در سال های 70 قرن 20 ،کارائوکه در ژاپن شکل گرفت و سپس چینی ها هم به آن روی آوردند .این محل بسیار مورد علاقه مردم قرار گرفت چه در پکن و چه در شهرهای دیگر ؛ امروزه حتی در برخی رستوران ها نیز سالن کارائوکه و آوازخوانی وجود دارد تا مهمانان ضمن صرف غذا سرگرم شوند خانواده ها و دوستان در ایام عید و روزهای فرخنده و یا جشن های تولد نیز به کارائوکه ها می روند

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

شنبه 27 فروردین 1390  11:39 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها