0

درس سی و دوم در آژانس جهانگردی

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس سی و دوم در آژانس جهانگردی

چ: سلام بر شنوندگان گرامی. از شما دعوت می کنم به برنامه" هر روز زبان چینی" توجه فرمایید. من چن مجری این برنامه هستم.

ت: سلام بر شما. من تبریزی همکار خانم چن هستم.

چ: در درس پیش ما ویژگی های زبان چینی را یاد گرفتیم. در این ساعت محتوای این درس را مرور می کنیم. ابتدا اینکه بدانیم ،زبان چینی چند آهنگ دارد؟

ت: چهار آهنگ. مثلا: ma1(妈)، ma2(麻)، ma3(马)، ma4(骂).

چ: بله. مثال دیگر: 鸡(ji1)، 级(ji2)، 几(ji3)، 寄(ji4).

ت: 鸡، 级، 几، 寄.

ت: الان می پردازیم به عبارت های کلیدی درس امروز.

عبارت های کلیدی درس امروز:

有没有去云南的路线?

你们一定不会失望的。

我希望日成不要太紧。

我想多去些地方。

哪儿卖纪念品?

ت: خانم چن، عید رسمی دیگری فرا خواهد رسید و می خواهم در صورت امکان تعطیلات عید را به گردش بروم . آیا شما پیشنهادی دراین مورد دارید ؟

چ: پیشنهادم این است که اگر توانستید به استان " یون نن " در جنوب غرب چین بروید . زیرا واقعا یکی از جاهای دیدنی چین است. شهر کونمینگ مرکز استان به"شهر بهار" معروف است، چرا که همه سال سرسبز است.

ت: اینکه عالی است . حتما باید به استان یون نن بروم . ولی اگر بخواهم از یک آژانس جهانگردی بپرسم "تور برای یون نن دارید؟"، به چینی باید چه بگویم؟

چ: شما می توانید بپرسید"有没有去云南的线路?"

ت:有没有去云南的线路?

چ:"有" یعنی داشتن.

ت: 有

چ:"没有" یعنی نداشتن.

ت:没有

چ:"去" یعنی رفتن

ت:去

چ:"云南" یون نن یکی از استان های جنوب غرب چین

ت:云南

چ:路线 یعنی مسیر

ت: 路线

چ: 有没有去云南的路线?

ت:有没有去云南的路线 یعنی تور گردشگری برای استان یون نن دارید؟

مکالمه 1

A(男):你好。有没有去云南的路线?

B(女):有。五月一号出发,七号返回北京

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

چهارشنبه 24 فروردین 1390  11:40 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس سی و دوم در آژانس جهانگردی

چ: متوجه شدید؟ در این مکالمه عبارت "五月一号" گفته شد یعنی اول می ؛ شایان ذکر است که به زبان چینی، عبارت ها برای ماه های میلادی، متشکل از رقم 1 تا 12 با کلمه "月" یعنی ماه که پس از آنها می آید .

ت: متوجه شدم. پس می توان اینطور گفت : "ژانویه" "一月"،"فوریه""二月"، "مارس" "三月" و "اوریل""四月" می باشد. بقیه نیز به همین شکل است .

چ: درست است. بعضی وقت ها کارکنان آژانس جهانگردی با جمله"你们一定不会失望" به شما جواب می دهند .

ت: یعنی چه ؟

چ: یعنی "شما حتما ناامید نخواهید شد." "你们" یعنی شما

ت:你们

چ:一定 یعنی حتما

ت:一定

چ: 不会 فعل را منفی می کند.

ت: 不会

چ: "失望" یعنی ناامید شدن.

ت: 失望

چ: 你们一定不会失望的

ت: 你们一定不会失望的 یعنی شما حتما ناامید نخواهید شد.

مکالمه 2

A(男):那个地方风景好吗?

B(女):放心吧。你们一定不会失望的。

ت: آنها به من گفتند که مناظر آنجا عالی است. اما امیدوارم که برنامه جهانگردی ما فشرده نباشد.

چ: شما می توانید به آنها بگویید: 我希望日成不要太紧。

ت:我希望日程不要太紧

چ: 我 یعنی من

ت: 我

چ: 日程 یعنی برنامه ، زمان بندی

ت: 日程

چ: 不要 یعنی نمی خواهم .

ت:不要

چ: 太 یعنی بسیار، زیاد

ت:太

چ: 紧 فشرده

ت: 紧

چ: 我希望日程不要太紧

ت: 我希望日程不要太紧 یعنی نمی خواهم برنامه فشرده باشد.

مکالمه 3

A(男):我希望日程不要太紧。

B(女):当然,旅游是为了放松和休息。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

چهارشنبه 24 فروردین 1390  11:41 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس سی و دوم در آژانس جهانگردی

ت: خانم چن، می خواهم آثار ومعروف دیدنی و آثار تاریخی بیشتری در چین ببینم، اما این را نمی توانم به چینی به آژانس جهانگردی بگویم.

چ: شما می توانید بگویید我想多去些地方

ت:我想夺去些地方

چ:我(wo3) یعنی من

ت:من

چ: 想 یعنی خواستن

ت:想

چ: 多 یعنی بیشتر

ت: 多

چ: 去 یعنی رفتن. اینجا به معنی بازدید کردن است

ت: 去

چ: 些 یعنی کمی ، اندکی

ت: 些

چ: 地方 یعنی جا

ت: 地方

چ: 我想多去些地方 یعنی می خواهم از جاهای بیشتری بازدید کنم.

ت:我想夺去些地方

مکالمه 4

A(女):我想多去些地方。

B(男):没问题,我帮你安排。

ت: خانم چن. می خواهم در مسافرت مقداری سوغات و یادگاری بخرم. این ها را از کجا بخرم؟ البته باید قبل از هر چیز بدانم که یادگاری به زبان چینی چه می شود ؟

چ:纪念品

ت: 纪念品

چ: شما می توانید بگویید 哪儿卖纪念品?

ت: 哪儿卖纪念品。 می دانم که 哪儿 به معنی کجا

چ: درست است. شما هم می دانید که 卖 به معنای فروختن است.

ت: درست است. 卖 به معنای فروختن است و با آهنگ چهارم خوانده می شود. متضاد آن 买 است که با آهنگ سوم خوانده می شود و خریدن معنی می کند .

چ: 纪念品 یعنی یادگاری

ت: 纪念品

چ:哪儿卖纪念品?

ت: 哪儿卖纪念品? کجا یادگاری و سوغات فروخته می شود؟

مکالمه 5

A(女):哪儿卖纪念品?

B(男):一直往前走就能看到了。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

چهارشنبه 24 فروردین 1390  11:41 AM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به: درس سی و دوم در آژانس جهانگردی

چ: الان ما عبارت های کلیدی را مرور می کنیم. چطور است؟

ت: خوب است.

چ:有没有去云南的路线?

ت: 有没有去云南的路线? یعنی شما تور برای یون نن دارید"

چ: 路线یعنی مسیر

ت: 路线。 پس، "شما حتما ناامید نخواهید شد" به چینی می شود

چ: 你们一定不会失望的。

ت: 你们一定不会失望的。

چ: "不会失望" یعنی "ناامید نشدن "

ت: 不会失望

چ: 我希望日程不要太紧

ت: 我希望日程不要太紧 یعنی نمی خواهم برنامه فشرده باشد.

چ: 日程 یعنی برنامه، زمان بندی

ت: 日程

چ:我想多去些地方 یعنی می خواهم از جاهای بیشتری بازدید کنم.

ت:我想多去些地方

چ: جمله آخر:"哪儿卖纪念品"

ت: 哪儿卖纪念品 یعنی کجا یادگاری بخرم ؟

چ: الان مکالمه های درس امروز را دوباره گوش می گنیم.

مکالمه 1

A(男):你好。有没有去云南的路线?

B(女):有。五月一号出发,七号返回北京。

مکالمه 2

A(男):那个地方风景好吗?

B(女):放心吧。你们一定不会失望的。

مکالمه 3

A(男):我希望日程不要太紧。

B(女):当然,旅游是为了放松和休息。

مکالمه 4

A(女):我想多去些地方。

B(男):没问题,我帮你安排。

مکالمه 5

A(女):哪儿卖纪念品?

B(男):一直往前走就能看到了。

ت: این کل مکالمه امروز بود .

نوبت به بخش دانستنی های فرهنگ چین می رسد .

در چین نوعی پرنده وجود دارد که به "پرنده سعادت " معروف است. نام اصلی این پرنده "شی چویه" است. موقعی که بهار فرا می رسد، "شی چویه" ها روی درخت آوازخوانی می کنند . چینی ها فکر می کنند این نوع پرنده نه تنها صدای زیبایی دارد بلکه به مردم خبر می دهد که سعادتمند خواهند شد .

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

چهارشنبه 24 فروردین 1390  11:42 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها