0

درس بیستم و هشتم سفر با قطار

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس بیستم و هشتم سفر با قطار

چن: سلام بر شنوندگان محترم . من چن مجری برنامه هر روز زبان چینی هستم. در خدمتتان هستیم با درس جدید تحت عنوان سفر با قطار.

تبریزی: سلام. من هم تبریزی هستم. امید آنکه تندرست و شادمان باشید . قبل از همه موضوعات درس قبلی را برایتان تکرار می کنیم.

چن: "请送我去中心医院"。(慢速)من را به بیمارستان مرکزی برسانید .

تبریزی:请送我去中心医院。

چن: "中心" یعنی مرکزی.

تبریزی:中心。

چن: "医院" بیمارستان.

تبریزی:医院。

چن: 你知道怎么走吗?(慢速)

تبریزی: "你知道怎么走吗"?آیا راه را بلدی ؟

چن: "知道" دانستن.

تبریزی:知道。

چن: "怎么走"یعنی چطور می رویم.

تبریزی:怎么走。

چن: 离这儿远吗?(慢速)

تبریزی: "离这儿远吗"?یعنی آیا از اینجا دور است؟

چن: "离这儿"از اینجا.

تبریزی:离这儿。

چن: "远"یعنی دور.

تبریزی:远。

چن: 请您开慢点儿。(慢速)

تبریزی: "请您开慢点儿"یعنی لطفا آهسته برانید .

چن: "开"رانندگی کردن.

تبریزی:开。

چن: "慢点儿"یعنی کمی آهسته تر.

تبریزی:慢点儿。

چن: 就停在门口吧。(慢速)

تبریزی: "就停在门口吧"یعنی در دم در ماشین را نگهدار.

چن: "停"ایستادن.

تبریزی:停。

چن: "门口"یعنی مقابل در.

تبریزی:门口。

چن: باهم به گفتگوی کامل درس قبلی گوش دهیم.

完整对话::

对话一:

请送我去中心医院。知道怎么走吗? :A

当然了,我是老司机了。:B

离这儿远吗? :A

不是很远。不堵车的话,半个小时就能到。:B

对话二:

师傅,请您开慢点儿。:A

太快了是吧,好的。:B

对话三:

就停在门口吧。:A

好。 (伴随出租车出发票时说话录音) :B

我只有一百的。:A

找您二十。:B

تبریزی: حال نوبت به کلمات کلیدی امروز می رسد .

今日关键:

有11号去上海的火车票吗?

到了给我们打电话。

一路平安。

请问餐车在几号车厢?

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:09 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیستم و هشتم سفر با قطار

تبریزی: شنیدم که شهر شانگهای بزرگترین شهر چین و بزرگترین مرکز اقتصادی و بندر تجاری این کشور است. من هم بارها به این شهر رفته بودم. این دفعه می خواهم با قطار به شانگهای بروم . اگر روز 11 این ماه مرخصی داشته باشم می خواهم با قطار به شانگهای بروم، هنگام رزرو کردن بلیت چه باید بگویم؟

چن: می توانیم اینجور بگوئید: 有11号去上海的火车票吗?(慢速)

تبریزی:有11号去上海的火车票吗?(慢速)

چن: "有"یعنی داشتن.

تبریزی:有。

چن: "11号"یعنی روز یازدهم .

تبریزی: 11号。

چن: "去"یعنی رفتن

تبریزی:去。

چن: 上海。

تبریزی:上海。

چن: "的"بعد از اسم قرار دارد و نشانه تعلق به آن است. با این واژه صفت ساخته می شود. 红的、白的、我的、你的

تبریزی:的。

چن: "火车票یعنی بلیط قطار.

تبریزی:火车票。

چن: "吗"این کلمه جمله ما را پرسشی می کند .

تبریزی:吗。

چن: 有11号去上海的火车票吗?(慢速)

تبریزی: "有11号去上海的火车票吗"?آیا بلیت برای روز یازدهم به شانگهای دارید ؟

گفت و گوی 1:

有11号去上海的火车票吗? : A(女)

11号的票卖完了。:B (男)

那12号的呢? : A (女)

12号的还有。:B (男)

چن: "火车票یعنی بلیط قطار.

تبریزی:火车票。

چن: اگر بخواهید بلیت گوانگجو بخرید، فقط باید کلمه گوانجو را جایگزین کلمه شانگهای در جمله یاد شده بکنید.

تبریزی: خوب. پس می توانیم به این شکل بلیت برای هر شهری را رزرو کنیم. از کمک شما تشکر می کنم.

"有11号去上海的飞机票吗"?(慢速)

چن: درسته. اگر بخواهید بلیت به شانگهای بخرید، می توانید بگوئید:

"有11号去上海的飞机票吗"?(慢速)

تبریزی: "有11号去上海的飞机票吗"?(慢速

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:10 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیستم و هشتم سفر با قطار

گفت و گوی 1:

有11号去上海的火车票吗? : A(女)

11号的票卖完了。:B (男)

那12号的呢? : A (女)

12号的还有。:B (男)

چن: آقای تبریزی، می دانم بسیاری از دوستان شما برای دیدنتان به پکن آمده اند. هنگام باز گشت آنان به ایران شما حتما با آنان خداحافظی می کنید . درسته؟

تبریزی: درسته.

چن: در این موقع می توانید : "到了给我们打电话"。(慢速)

تبریزی: "到了给我们打电话"این جمله یعنی چه ؟

چن:"到了"یعنی رسیدن .

تبریزی:到了。

چن: "给"یعنی دادن.

تبریزی:给。

چن: "我们"ما.

تبریزی:我们。

چن: "打电话"یعنی زنگ زدن. تلفن کردن

تبریزی:打电话。

چن: "到了给我们打电话"。(慢速)یعنی پس از رسیدن به ما زنگ بزنید.

تبریزی:到了给我们打电话。

گفت و گوی2:

到了给我们打电话。:A (男女)

我会的。:B (女)

چن: "到了"یعنی رسیدن .

تبریزی:到了。

چن: "给"یعنی دادن.

تبریزی:给。

چن: "我们"ما.

تبریزی:我们。

چن: "打电话"یعنی زنگ زدن.

تبریزی:打电话。

چن: "到了给我们打电话"。(慢速)در واقع در این جمله "以后" خلاصه شد. 到了以后یعنی پس از رسیدن به ما زنگ بزنید.

تبریزی:到了给我们打电话。


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:11 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیستم و هشتم سفر با قطار

گفت و گوی 2:

到了给我们打电话。:A (男女)

我会的。:B (女)

تبریزی: "سفر بخیر" به زبان چینی چه می شود؟

چن: 一路平安。(慢速)

تبریزی:一路平安。

چن: "一路"یعنی همه راه .

تبریزی:一路。

چن: "平安"یعنی صحیح و سالم.

تبریزی:平安。

چن: 一路平安。(慢速)

تبریزی:一路平安。

گفت و گوی 3:

火车就要开了。你们快下去吧。:A (女)

一路平安。:B (男女)

تبریزی: خانم چن، در قطار مسافران به رستوران نیز دسترسی دارند ؟

چن: قطار با هواپیما یکسان نیست و خوراک رایگان به مسافران داده نمی شود . با این حال می توانید در واگن رستوران غذا بخورید. می توانید بگوئید:

请问餐车在几号车厢?(慢速)

تبریزی:请问餐车在几号车厢?

چن: "请问"یعنی ببخشید سوالی دارم.

تبریزی:请问。

چن: "餐车"یعنی واگن رستوران.

تبریزی:餐车。

چن: "在"یعنی در.

تبریزی:在。

چن: "几号"در اینجا یعنی کدام واگن.

تبریزی:几号。

چن: "车厢"یعنی واگن.

تبریزی:车厢。

چن: 请问餐车在几号车厢?(慢速)

تبریزی: "请问餐车在几号车厢"ببخشید واگن رستوران کدامیکی است ؟


1

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:12 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیستم و هشتم سفر با قطار

گفت و گوی 4:

请问餐车在几号车厢?:A (女)

八号车厢。:B (男)

چن: حال گفت و گوهای امروز به سمعتان می رسد:

گفت و گوی 1:

有11号去上海的火车票吗? : A(女)

11号的票卖完了。:B (男)

那12号的呢? : A (女)

12号的还有。:B (男)

گفت و گوی دوم:

到了给我们打电话。:A (男女)

我会的。:B (女)

گفت و گوی 3:

火车就要开了。你们快下去吧。:A (女)

一路平安。:B (男女)

گفت و گوی 4:

请问餐车在几号车厢?:A (女)

八号车厢。:B (男)

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:14 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها