0

درس بیست و هفتم: تاکسی

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس بیست و هفتم: تاکسی

چن: سلام، از شما دوستان که امیدواریم شادمان و سلامت باشید دعوت می کنم به برنامه" هرروز زبان چینی" گوش فرمایید. من چن هستم.

تبریزی: سلام ، من تبریزی هستم.

چن: در درس قبلی ما درباره سوار اتوبوس شدن صحبت کردیم. حال باهم درس قبلی را دوره می کنیم.

تبریزی: خوب. یادم است "این اتوبوس به منطقه مسکونی دون فان شیائو چیو می رود" یعنی "这车到东方小区吗?" ، درسته ؟

چن: آره ، درسته . "东方"یعنی "شرق"

تبریزی: 东方。

چن : "小区" یعنی "واحد مسکونی "

تبریزی: 小区。

چن: لفطا "بلیط بخرید" یعنی "买一张票"

تبریزی: 买一张票。

چن: "票" یعنی "بلیط "

تبریزی: 票。

چن : "到了请告诉我"یعنی "اگر رسیدیم، لطفا به من بگویید"

تبریزی: 到了请告诉我。

چن: "到" یعنی "رسیدن"

تبریزی: 到。

چن: "告诉" یعنی "گفتن "

تبریزی: 告诉。 جمله " من در کجا می توانم اتوبوس را عوض کنم" به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: شما می توانید بگویید: "在哪儿换车?"

تبریزی: 在哪儿换车?

چن: "在哪"یعنی "کجا"

تبریزی:在哪。

چن: "换车" یعنی "عوض کردن اتوبوس"

تبریزی: 换车。

چن: 在哪儿换车?

تبریزی: 在哪儿换车?

چن: حالا ما گفتگوی کامل را باهم می شنویم.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:04 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و هفتم: تاکسی

گفتگوی کامل:

گفتگوی اول:

A: 这车到东方小区吗?

B: 到。您上车吧。

گفتگوی دوم:

A: 买一张票。

B: 两块钱。

گفتگوی سوم:

A: 到了请你告诉我。

B: 好的。

گفتگوی چهارم:

A: 这车不到东方小区。您得换车。

B: 在哪儿换车?

A: 下一站换101路。

تبریزی: موضوعات درس قبلی را تکرار کرده ایم. حال به جملات کلیدی درس امروز می پردازیم.

请送我去中心医院。

知道怎么走吗?

离这儿远吗?

请您开慢点儿。

就停在门口吧。

تبریزی : خانم چن، زبان چینی من زیاد خوب نیست. بعضی وقتها هنگام سوار شدن اتوبوس نیز گم می شود. تصور می کنم گرفتن تاکسی راحت تر است . من چطور این جمله را به زبان چینی به راننده تاکسی بگویم: من می خواهم به بیمارستان مرکزی بروم.

چین: شما می توانید بگویید请送我去中心医院。

تبریزی: 请送我去中心医院。

چن: "请""یعنی "لطفا"

تبریزی: 请。

چن: "送"یعنی "رساندن"

تبریزی: 送。

چن: "我"یعنی" من "

تبریزی: 我。

چن: "去"یعنی "رفتن"

تبریزی:去。

چن: "中心" یعنی "مرکزی"

تبریزی: 中心。

چن: "医院" یعنی "بیمارستان"

تبریزی: 医院。

چن: "请送我去中心医院。" یعنی "لفطا من را به بیمارستان مرکزی برسانید" . در حقیقت، شما پس از گرفتن تاکسی اسم مقصد خود را به راننده بگویید، همه متوجه خواهند شد.

تبریزی: پس من مستقیما بگویم 中心医院 .

چن: درسته.

تبریزی: حال گفتگوی اول را بشنوید.

گفتگوی اول:

A: 请送我去中心医院,知道怎么走吗?

B: 当然了,我是老司机了。

A: 离这儿远吗?

B: 不是很远,不堵车的话,半小时就能到。

چن: "请"یعنی "لطفا"

تبریزی : 请。

چن: "送我"یعنی "من را رساندن"

تبریزی: 送我。

چن: "去"یعنی "رفتن".

تبریزی : 去。

چن : "中心医院" یعنی" بیمارستان مرکزی"

تبریزی: 中心医院。

چن: 请送我去中心医院。

تبریزی: 。" "送我去中心医院 یعنی لطفا من را به بیمارستان مرکزی برسانید.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:05 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و هفتم: تاکسی

گفتگوی اول:

A: 请送我去中心医院,知道怎么走吗?

B: 当然了,我是老司机了。

A: 离这儿远吗?

B: 不是很远,不堵车的话,半小时就能到。

تبریزی: ایا راننده مسیر را می داند ؟

چن: پس شما می توانید بگویید: 知道怎么走吗?

تبریزی: : 知道怎么走吗?

چن: "知道" یعنی "دانستن"

تبریزی: 知道。

چن: "怎么" یعنی "چطور"

تبریزی: 怎么。

چن: "走"یعنی "رفتن"

تبریزی: 走。

چن: 知道怎么走吗?

تبریزی: "知道怎么走吗?"یعنی "می دانید چطور به آنجا بروید؟ "

گفتگوی اول:

A: 请送我去中心医院,知道怎么走吗?

B: 当然了,我是老司机了。

A: 离这儿远吗?

B: 不是很远,不堵车的话,半小时就能到。

تبریزی: جمله "از اینجا دور است ؟"به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: 离这儿远吗?

تبریزی: 离这儿远吗?

چن: "离"یعنی "تا"

تبریزی: 离。

چن: "这儿"یعنی "اینجا"

تبریزی: 这儿。

چن: "远"یعنی "دور"

تبریزی: 远。

چن: "吗"کلمه معین.

تبریزی: 吗。

چن: "离这儿远吗?" یعنی " از اینجا دور است؟ "

تبریزی: 离这儿远吗?

گفتگوی اول:

A: 请送我去中心医院,知道怎么走吗?

B: 当然了,我是老司机了。

A: 离这儿远吗?

B: 不是很远,不堵车的话,半小时就能到

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:06 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و هفتم: تاکسی

تبریزی: اگر راننده خیلی تند براند کمی نگران امنیت می شوم . در این شرایط می خواهم بگویم آهسته براند .این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن:请您开慢点。

تبریزی: 请您开慢点。

چن: "请"یعنی "لطفا"

تبریزی : 请。

چن: "您" کلمه مودبانه برای "你"

تبریزی: 您。

چن: "开"یعنی "رانندگی "

تبریزی: 开。

چن: "慢" یعنی " آهسته"

تبریزی: 慢。

چن: "点"یعنی "ذره"

تبریزی: 点。

چن: 请您开慢点。

تبریزی:"请您开慢点。" یعنی "لفطا آهسته برانید. "

گفتگوی دوم:

A: 师傅,请您开慢点儿。

B:太快了是吧,好的。

تبریزی: خوب. به بیمارستان مرکزی رسیدیم. می خواهم او مقابل در بایستید.

چن: شما می توانید بگویید 就停在门口吧。

تبریزی: 就停在门口吧。

چن: "就"یعنی "همین"

تبریزی: 就。

چن: "停"یعنی "ایستادن"

تبریزی: 停。

چن: "在" یعنی "در"

تبریزی: 在。

چن : "门口" یعنی "مقابل در"

تبریزی:门口。

چن: "吧"در پایان جمله به معنی "مطرح کردن پیشنهاد یا درخواست"

تبریزی: 吧。

چن: 就停在门口吧。

تبریزی: 就停在门口吧。

گفتگوی سوم:

A: 就停在门口吧。

B: 好。

A: 我只有一百的。

B: 找您二十

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:07 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و هفتم: تاکسی

چن: حال ما گفتگو ها را باهم می شنویم.

گفتگوی اول:

A: 请送我去中心医院,知道怎么走吗?

B: 当然了,我是老司机了。

A: 离这儿远吗?

B: 不是很远,不堵车的话,半小时就能到。

گفتگوی دوم:

A: 师傅,请您开慢点儿。

B: 太快了是吧,好的。

گفتگوی سوم:

A: 就停在门口吧。

B: 好。

A: 我只有一百的。

B: 找您二十。

تبریزی: گفتگو ها را شنیدید. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. حال به دانستنی های فرهنگی امروز گوش کنید.

حروف مخفف

در فرهنگ زبان انگلیسی، مردم با کلمه"先生" به مرد خطاب میکنند و با کلمه "女士"به زن متاهل و با کلمه "小姐" به زن ازدواج نکرده خطاب می کنند. علی رغم وجود روابط نسبی ، کسی از یک خانواده در برخی موارد نفر دیگر خانواده را با کلمه" آقا" یا "خانم" صدا می کند. در میان مردم چین، برای ابراز ادب به مردم ناشناس، مردم بعضی وقتها آنان را با کلماتی که روابط خویشاوندی را نشان می دهند، صدا می کنند. برای نمونه: " 大爷,大娘,大哥,大姐等".

راننده تاکسی می تواند با کلمه "师傅" صدا کند. "师傅" اسم برای کسانی است که دارای مهارت هستند.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:07 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها