0

درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام . من تبریزی هستم. در درس گذشته من پرسیدن راه به زبان چینی را یاد گرفتم. لازم است در اینجا تکرار و تمرین کنم.

چن: باشه. جمله اول:请问地铁站在哪里?

تبریزی : 请问地铁站在哪里?

چن: "请问" یعنی "می خواهم بپرسم"

تبریزی:请问。

چن : "地铁站"یعنی "ایستگاه مترو"

تبریزی:地铁站

چن : "在哪里"یعنی "کجا"

تبریزی : 在哪里。

چن: 请问地铁站在哪里?

تبریزی :"请问地铁站在哪里?"ببخشید ایستگاه مترو کجاست؟

تبریزی: "از اینجا چقدر راه است" به چینی چه می شود؟

چن: 离这多远呢?

تبریزی : 离这多远呢?

چن: "多远" یعنی چقدر راه

تبریزی : 多远。 "کدام اتوبوس به آنجا می رود؟" در زبان چینی چه می شود؟

چن:我应该坐什么车去?

تبریزی:我应该做什么车去?

چن: "应该"یعنی باید

تبریزی:应该。

تبریزی: "باید به روبروی این راه سوار اتوبوس شوید" در زبان چینی چه می شود؟

چن : 您得去马路对面坐车。

تبریزی: 您得去马路对面坐车。

چن : "马路对面" یعنی روبروی راه

تبریزی: 马路对面。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  2:52 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتوگوی اول

آ : 请问地铁站在哪里?

ب : 一直往前走,在前边的路口往左拐。

گفتوگوی دوم

آ: 离这多远呢?。

ب: 不太远。大概走5分钟就到了。

گفتوگوی سوم

آ :我应该坐什么车去?

ب:您得去马路对面坐车。

آ : 我明白了。谢谢。

چن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز یعنی آموزش موضوع جدید

تبریزی : ابتدا خلاصه اهم موضوعات امروز را گوش کنید :

这车到东方小区吗?

买一张票

到了请你告诉我。

在哪儿换车?

تبریزی: خانم چن ، یک دوست من در واحد مسکونی دان فان زندگی می کند و او از من دعوت کرد که شنبه به خانه اش بروم. پس در زبان چینی "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟" چه می شود؟

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی: 这车到东方小区吗?

چن : "这" یعنی این

تبریزی: 这。

چن: "车" یعنی ماشین و یا اتوبوس.

تبریزی : 车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方"یعنی شرقی.

تبریزی: 东方。

چن : "小区"یعنی واحد مسکونی.

تبریزی: 小区。

چن : "吗?"

تبریزی: 吗?

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی:这车到东方小区吗?"آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

چن: "这车" یعنی این اتوبوس

تبریزی: 这车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方小区"یعنی واحد مسکونی دان فان.

تبریزی: 东方小区。

چن: 这车到东方小区吗? "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

تبریزی:这车到东方小区吗?

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  2:54 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

تبریزی: اکثر ساکنان شهر پکن با کارت ترافیک سوار اتوبوش می شوند و از تحفیف آن سود بردند. ما اکنون کارت ترافیک نداریم و باید بلیط کاغذ بخرم. "می خواهم بلیط بخرم" به زبان چینی چه می شود؟

چن: خیلی آسان است. می توانید بگویید 买一张票。

تبریزی: 买一张票。

چن: "买" یعنی خریدن

تبریزی:买。

چین: "一"یعنی یک.

تبریزی: 一。

چن: "张"یک کلمه واحد سنجش برای تشریح کاغذ، نقاشی ،بلیط و غیره است.

تبریزی:张。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: 买一张票。

تبریزی: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

چن:خریدن. "买"。

تبریزی: 买。

چن: "一张" یعنی یک

تبریزی:一张。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

تبریزی: 买一张票。

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

تبریزی: خانم چن، اگر از بلیط فروش می خواهم وقتی که به ایسگاه می رسد من را صدا کند، چه باید بگویم؟

چن: "到了请你告诉我"。 من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

تبریزی: "到了请你告诉我"。

چن: "到"یعنی رسیدن

تبریزی: 到。

چن: "了"یک کلمه معین از لحاظ زمان فعل است.

تبریزی:了。

چن: "请"یعنی لطفاً

تبریزی:请。

چن: "你"یعنی شما

تبریزی: 你。

چن: "告诉"یعنی صدا کردن

تبریزی:告诉。

چن: "我"یعنی من

تبریزی: 我。

چن: "到了请你告诉我"。

تبریزی: "到了请你告诉我"。من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

گفتوگوی سوم

آ : 到了请你告诉我。

ب:好的。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  2:55 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتوگوی اول

آ : 请问地铁站在哪里?

ب : 一直往前走,在前边的路口往左拐。

گفتوگوی دوم

آ: 离这多远呢?。

ب: 不太远。大概走5分钟就到了。

گفتوگوی سوم

آ :我应该坐什么车去?

ب:您得去马路对面坐车。

آ : 我明白了。谢谢。

چن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز یعنی آموزش موضوع جدید

تبریزی : ابتدا خلاصه اهم موضوعات امروز را گوش کنید :

这车到东方小区吗?

买一张票

到了请你告诉我。

在哪儿换车?

تبریزی: خانم چن ، یک دوست من در واحد مسکونی دان فان زندگی می کند و او از من دعوت کرد که شنبه به خانه اش بروم. پس در زبان چینی "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟" چه می شود؟

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی: 这车到东方小区吗?

چن : "这" یعنی این

تبریزی: 这。

چن: "车" یعنی ماشین و یا اتوبوس.

تبریزی : 车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方"یعنی شرقی.

تبریزی: 东方。

چن : "小区"یعنی واحد مسکونی.

تبریزی: 小区。

چن : "吗?"

تبریزی: 吗?

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی:这车到东方小区吗?"آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

چن: "这车" یعنی این اتوبوس

تبریزی: 这车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方小区"یعنی واحد مسکونی دان فان.

تبریزی: 东方小区。

چن: 这车到东方小区吗? "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

تبریزی:这车到东方小区吗?

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  2:55 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتوگوی اول

آ : 请问地铁站在哪里?

ب : 一直往前走,在前边的路口往左拐。

گفتوگوی دوم

آ: 离这多远呢?。

ب: 不太远。大概走5分钟就到了。

گفتوگوی سوم

آ :我应该坐什么车去?

ب:您得去马路对面坐车。

آ : 我明白了。谢谢。

چن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز یعنی آموزش موضوع جدید

تبریزی : ابتدا خلاصه اهم موضوعات امروز را گوش کنید :

这车到东方小区吗?

买一张票

到了请你告诉我。

在哪儿换车?

تبریزی: خانم چن ، یک دوست من در واحد مسکونی دان فان زندگی می کند و او از من دعوت کرد که شنبه به خانه اش بروم. پس در زبان چینی "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟" چه می شود؟

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی: 这车到东方小区吗?

چن : "这" یعنی این

تبریزی: 这。

چن: "车" یعنی ماشین و یا اتوبوس.

تبریزی : 车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方"یعنی شرقی.

تبریزی: 东方。

چن : "小区"یعنی واحد مسکونی.

تبریزی: 小区。

چن : "吗?"

تبریزی: 吗?

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی:这车到东方小区吗?"آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

چن: "这车" یعنی این اتوبوس

تبریزی: 这车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方小区"یعنی واحد مسکونی دان فان.

تبریزی: 东方小区。

چن: 这车到东方小区吗? "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

تبریزی:这车到东方小区吗?

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  2:58 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

تبریزی: اکثر ساکنان شهر پکن با کارت ترافیک سوار اتوبوش می شوند و از تحفیف آن سود بردند. ما اکنون کارت ترافیک نداریم و باید بلیط کاغذ بخرم. "می خواهم بلیط بخرم" به زبان چینی چه می شود؟

چن: خیلی آسان است. می توانید بگویید 买一张票。

تبریزی: 买一张票。

چن: "买" یعنی خریدن

تبریزی:买。

چین: "一"یعنی یک.

تبریزی: 一。

چن: "张"یک کلمه واحد سنجش برای تشریح کاغذ، نقاشی ،بلیط و غیره است.

تبریزی:张。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: 买一张票。

تبریزی: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

چن:خریدن. "买"。

تبریزی: 买。

چن: "一张" یعنی یک

تبریزی:一张。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

تبریزی: 买一张票。

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

تبریزی: خانم چن، اگر از بلیط فروش می خواهم وقتی که به ایسگاه می رسد من را صدا کند، چه باید بگویم؟

چن: "到了请你告诉我"。 من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

تبریزی: "到了请你告诉我"。

چن: "到"یعنی رسیدن

تبریزی: 到。

چن: "了"یک کلمه معین از لحاظ زمان فعل است.

تبریزی:了。

چن: "请"یعنی لطفاً

تبریزی:请。

چن: "你"یعنی شما

تبریزی: 你。

چن: "告诉"یعنی صدا کردن

تبریزی:告诉。

چن: "我"یعنی من

تبریزی: 我。

چن: "到了请你告诉我"。

تبریزی: "到了请你告诉我"。من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

گفتوگوی سوم

آ : 到了请你告诉我。

ب:好的。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  2:58 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

تبریزی:اما اگر من سوار اتوبوس شدم که مستقیم به واحد مسکونی دان فان نمی رود و باید اتوبوس را عوض کنم چه باید بگویم؟

چن: می توانید از بلیط فروش بپرسید 在哪儿换车?

تبریزی:在哪儿换车?

چن: "在"یعنی در.

تبریزی: 在。

چن: "哪儿"یعنی کجا.

تبریزی: 哪儿。

چن: "换"یعنی عوض کردن

تبریزی:换。

چن: "车"یعنی اتوبوس

تبریزی:车。

چن: 在哪儿换车?

تبریزی: "在哪儿换车?" در کجا اتوبوس را عوض کنم؟

گفتوگوی چهارم

آ : 这车不到东方小区。您得换车。

ب: 在哪儿换车?

آ :下一站换101路。

چن: "在哪"یعنی کجا.

تبریزی: 在哪。

چن: "换车"یعنی اتوبوس را عوض کردن

تبریزی: 换车。

چن: 在哪儿换车?

تبریزی: "在哪儿换车?" در کجا اتوبوس را عوض کنم؟

گفتوگوی چهارم

آ : 这车不到东方小区。您得换车。

ب: 在哪儿换车?

آ :下一站换101路。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  2:59 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

تبریزی: خوب. در درس این ساعت بسیار چیز ها یاد گرفتم و برای سوار اتوبوس از آن استفاده می کنم.

چن: حال بخش آخر از گفتگو را شنیدیم. اینک مختصراً موضوعاتی را که تازه یاد گرفتیم تکرار می کنیم .

چن: 这车到东方小区吗? "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

تبریزی:这车到东方小区吗?

چن: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

تبریزی: 买一张票。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: "到了请你告诉我"。 من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

تبریزی: "到了请你告诉我"。

چن: "告诉我"یعنی من را صدا کن

تبریزی:告诉我。

چن: می توانید از بلیط فروش بپرسید 在哪儿换车?

تبریزی:在哪儿换车?

چن: "换车"یعنی اتوبوس را عوض کردن

تبریزی: 换车。

چن: حال به گفتوگو های کامل درس امروز گوش کنید.

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

گفتوگوی سوم

آ : 到了请你告诉我。

ب:好的。

گفتوگوی چهارم

آ : 这车不到东方小区。您得换车。

ب: 在哪儿换车?

آ :下一站换101路。

چن: حال تمامی گفتگوی کامل را شنیدیم. قبل از پایان برنامه امروز لطفاً به "دانستنی های فرهنگ چین" گوش فرمایید.

中国文化点滴:

فهمیده

مردم چینی کمک به دیگران را مایه خوشوقتی دانستند. اگر کسی با مشکلی مواجه شود همکارانش حتماً مایلند به او کمک کنند.اگر والدین دیر از کار بر می گردند، کودکان پس از تمام شدن درس ها می توانند در خانه های همسایه شان تکایف را انجام داده و شام بخوارند.

در کشورهای غربی، روش ارسال کمک و همدردی به دیگران مربوط به تمایل دیگران برای قبول آن است. یک دانشجوی چینی در آمریکا دید که یک استاد پیرمرد خواست از راه شلوغ عبور کند و او پیش این پیرمرد رفت و خواست کمک کند ولی آن پیرمرد چنان شاد و خوشنود نبود.

چن: خوب. درس امروز ما به پایان رسید. البته قبل از پایان درس نوبت به سئوال می رسد دوستان گرامی به ما بگویید : "می خواهم بلیط بخرم" به زبان چینی چه می شود؟

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 19 فروردین 1390  3:00 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها