0

درس بیست و چهارم در کتابفروشی

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس بیست و چهارم در کتابفروشی

چ: سلام به شنوندگان گرامی و علاقه مندان برنامه آموزش "هر روز زبان چینی"، من مجری این برنامه چن هستم.

ت: سلام بر همه، من تبریزی هستم.

چ: قبل از همه درس بیست و سوم را مرور کرده و سپس درس جدید تحت عنوان "در کتابفروشی" می پردازیم.

ت: موافقم .

چ:از این جمله شروع می کنیم : 我想买一个小冰箱。

ت: 我想买一个小冰箱。

چ:小 کوچک

ت: 小

چ: 冰箱یخچال

ت: 冰箱

چ:حالا می توانید این طور سوال کنید 哪种质量好?کدامیک بهتر است؟

ت: 哪种质量好?

چ: 质量کیفیت

ت: 质量

چ: 好خوب

ت: 好

چ :سرو صدای این یخچال بسیار کم است它的噪音特别小。

ت: 它的噪音特别小。

چ:噪音 سروصدا

ت: 噪音

چ: 别的店更便宜。

ت: 别的店更便宜。قیمت یخچال در مغازه دیگر ارزانتر است.

چ: 更 برای مقایسه و به صورت صفت تفضیلی بکار می رود

ت: 更

چ: 便宜ارزان

ت: 便宜

چ: به گفتگوهای درس گذشته گوش کنیم.

گفتگوی اول

A:欢迎光临。

B:我想买一个小冰箱。哪种质量最好?

A:质量都不错。

گفتگوی دوم

A:哪种是新款的?

B:这个是今年的新款。

A:它的优点是什么?

B:它的噪音特别小。

گفتگوی سوم

A:别的店更便宜。

B:我们不能再便宜了。1500元是最低价格。

گفتگوی چهارم

A:能用信用卡吗?

B:可以。

A:能送货吗?

B:请告诉我您的地址和电话。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:24 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و چهارم در کتابفروشی

ت: حال نوبت به کلمات کلیدی امروز می رسد!

کلمات کلیدی امروز:

哪儿有大的书店?

我要买本字典。

我想买本北京导游手册。

请问英文小说在几层卖?

ت: آموزش "هر روز زبان چینی" واقعا خیلی جالب است، فکر می کنم که من باید با جدیت بیشتر درس بخوانم. می خواهم برای خرید تعدادی کتاب مخصوص آموزش زبان و چند رمان به کتابفروشی بروم.

چ:فکر خوبی است .

ت: اولا، کتاب به زبان چینی چه می شود ؟

چ: 书

ت: 书. کتابفروشی چی ؟

چ: 书店. 店 یعنی فروشگاه

ت: فهمیدم، 书店. چطور باید بگویم کتابفروشی بزرگ کجاست؟

چ: می توانید بگویید 哪儿有大的书店?

ت: 哪儿有大的书店.

چ: 哪儿 یعنی آنجا یا اگر سوالی باشد کجا ؟

ت: 哪儿

چ: 有 یعنی داشتن

ت: 有

چ: 大的 یعنی بزرگ

ت: 大的

چ: 书店 یعنی کتابفروشی

ت: 书店

چ: 哪儿有大的书店؟

ت: 哪儿有大的书店؟ کتابفروشی بزرگ کجاست؟

گفتگوی اول:

A: 哪儿有大的书店?

B:去王府井看看.那儿有个不错的书店.

ت: کتابها انواع مختلف دارد، آیا می توانید چند نوع را به من یاد دهید، مثلا می خواهم یک فرهنگ بخرم.

چ: 我想买本字典. می خواهم یک فرهنگ بخرم.

ت: 我想买本字典.

چ: 我想 یعنی می خواهم.

ت: 我想

چ: 买 یعنی خریدن.

ت: 买.

چ: 本 واژه شمارش برای کتاب است در اینجا یعنی یک می تواند حذف شود.

ت: 本.

چ: 字典 یعنی فرهنگ

ت: 字典.

چ: 我想买本字典.

ت: 我想买本字典. می خواهم یک فرهنگ بخرم.

گفتگوی دوم:

A:我要买本字典.

B:什么字典?

A:英汉,汉英双向字典.

B:还需要什么吗?

A:还要一本汉语成语字典.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:24 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و چهارم در کتابفروشی

ت: حال نوبت به کلمات کلیدی امروز می رسد!

کلمات کلیدی امروز:

哪儿有大的书店?

我要买本字典。

我想买本北京导游手册。

请问英文小说在几层卖?

ت: آموزش "هر روز زبان چینی" واقعا خیلی جالب است، فکر می کنم که من باید با جدیت بیشتر درس بخوانم. می خواهم برای خرید تعدادی کتاب مخصوص آموزش زبان و چند رمان به کتابفروشی بروم.

چ:فکر خوبی است .

ت: اولا، کتاب به زبان چینی چه می شود ؟

چ: 书

ت: 书. کتابفروشی چی ؟

چ: 书店. 店 یعنی فروشگاه

ت: فهمیدم، 书店. چطور باید بگویم کتابفروشی بزرگ کجاست؟

چ: می توانید بگویید 哪儿有大的书店?

ت: 哪儿有大的书店.

چ: 哪儿 یعنی آنجا یا اگر سوالی باشد کجا ؟

ت: 哪儿

چ: 有 یعنی داشتن

ت: 有

چ: 大的 یعنی بزرگ

ت: 大的

چ: 书店 یعنی کتابفروشی

ت: 书店

چ: 哪儿有大的书店؟

ت: 哪儿有大的书店؟ کتابفروشی بزرگ کجاست؟

گفتگوی اول:

A: 哪儿有大的书店?

B:去王府井看看.那儿有个不错的书店.

ت: کتابها انواع مختلف دارد، آیا می توانید چند نوع را به من یاد دهید، مثلا می خواهم یک فرهنگ بخرم.

چ: 我想买本字典. می خواهم یک فرهنگ بخرم.

ت: 我想买本字典.

چ: 我想 یعنی می خواهم.

ت: 我想

چ: 买 یعنی خریدن.

ت: 买.

چ: 本 واژه شمارش برای کتاب است در اینجا یعنی یک می تواند حذف شود.

ت: 本.

چ: 字典 یعنی فرهنگ

ت: 字典.

چ: 我想买本字典.

ت: 我想买本字典. می خواهم یک فرهنگ بخرم.

گفتگوی دوم:

A:我要买本字典.

B:什么字典?

A:英汉,汉英双向字典.

B:还需要什么吗?

A:还要一本汉语成语字典.

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:25 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و چهارم در کتابفروشی

گفتتگوی سوم:

B:您好.我想买本北京导游手册.

A:那您直接上二楼,就在电梯左边.

ت: می می خواهم رومان بخرم.

چ: من هم می خواهم، باید "小说" را پیدا کنیم. 小说 یعنی رومان.

ت: "小说"، این کتابفروشی خیلی بزرگ و چند طبقه ای است. می خواهم رمان انگلیسی بخرم، کجا باید برویم؟

چ: می توانید بپرسید: "请问英文小说在几层卖?"

ت: 请问英文小说在几层卖?

چ: 请问 یعنی ببخشید یا خواهش می کنم . نوعی از سوال کردن است .

ت: 请问.

چ: 英文 یعنی زبان انگلیسی.

ت: 英文.

چ: 小说 یعنی رمان

ت: 小说.

چ: 在 یعنی در

ت: 在.

چ: 几层 یعنی کدام طبقه.

ت: 几层.

چ: 卖 یعنی فروختن

ت: 卖.

چ: 请问英文小说在几层卖?

ت: 请问英文小说在几层卖? یعنی ببخشید رمان انگلیسی در کدام طبقه فروخته می شود.

گفتگوی چهارم:

A:请问英文小说在几层卖?

B:在四层.

چ: گفتگوهای امروز را مرور می کنیم.

گفتگوی دوم:

A:我要买本字典.

B:什么字典?

A:英汉,汉英双向字典.

B:还需要什么吗?

A:还要一本汉语成语字典.

گفتتگوی سوم:

B:您好.我想买本北京导游手册.

A:那您直接上二楼,就在电梯左边.

گفتگوی چهارم:

A:请问英文小说在几层卖?

B:在四层.

چن: حالا ،باهم دانستیهای فرهنگ چین را گوش می کنیم.

دانستنی های فرهنگ چین :

وقتی که شما به دوست چینی خود زنگ می زنید، معمولا حملاتی مانند اینکه "اگر وقت داری، به خانه ام بیایید" شنیده می شود. البته شما نباید این دعوت را خیلی جدی تلقی کنید چون این حرفهای فقط تعرف است و مخاطب می خواهد با این دوستی را به شما نشان دهد.

دید و بازدید بین قوم و خویشان و دوستان در چین بسیار آسان و دلخواه است. معمولا اگر دوستان را به خانه خود دعوت کنند، لازم نیست برای طرف مقابل وقت مشخص کنند. اگر بخواهند به خانه دوستان خود بروند کافی است پیشتر به آنها اطلاعی دهند تا اگر دوست خود وقت داشته باشد، به دیدنش می روند. در حال حاضر با تسریع ریتم زندگی مدرن و توسعه راههای مخابراتی، ملاقات در خانه بین قوم و خویشان و دوستان روز به روز کمتر می شود و راههای مبادلاتی مانند ارسال پیام از تلفن همراه و فرستادن ایمل جانشین آنها می شود. در عید بهار امسال در چین، چینی ها 15 میلیارد پیام تبریک با تلفن همراه ارسال کردن

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها