0

درس بیست و دوم فروش پوشاک

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس بیست و دوم فروش پوشاک

چ: سلام عرض می کنم به دوستان عزیز ، دوستانی که علاقه مند شنیدن برنامه آموزش هر روز زبان چینی هستند ، من " چن " مجری این برنامه هستم .

ت : سلام ، من تبریزی همکار خانم چن هستم .

چ: درس گذشته درباره خرید اینترنتی و یا تلفنی بود .

ت: بله بخاطر دارم . یک پیتزا سفارش دادیم که خیلی عالی بود . دیگر لازم نیست به فروشگاه یا پیتزا فروشی رجوع کنیم با یک تلفن این کارها انجام می شود .

چ: خوب ، حالا جملات درس گذشته را دوره می کنیم . جمله اول :

我要订个比萨饼

ت: 我要订个比萨饼

چ: 要订می خواهم سفارش دهم

ت: 要订

چ:比萨饼، پیتزا

ت: 比萨饼

چ: 怎么付钱呢، چگونه پرداخت کنم ؟

ت : 怎么付钱呢

چ: 付钱 ،پرداخت پول

ت : 付钱

چ: 可以货到付款، شما می توانید در موقع دریافت رسید پول پیتزا را پرداخت کنید.

ت:可以货到付款

چ: 货جنس ، کالا

ت: 货

چ: 付款 ،پرداخت پول

ت : 付款

چ: 你说一个时间

ت: 你说一个时间، شما وقت را تعیین کنید .

چ: 时间وقت ، زمان

ت: 时间

چ: خوب، حالا گفتگوی کامل درس گذشته را بشنویم .

گفتگوی اول :

A:喂,你好。我要订个比萨饼。

B:大的还是小的?

A:大的

گفتگوی دوم :

A: 怎么付钱呢?

B:可以货到付款。

A:请送到北京大学西门。

B:好的。

گفتگوی سوم :

A: 您几点能送到?

B:你说个时间。

A:大概12点吧。

ت: این بود محتوای درس گذشته ما ، حالا نوبت به جملات کلیدی امروز می رسد.

کلید های امروز :

我想买一件旗袍

这是什么料子的?

蓝色的好还是黄色的好?

能试试吗?

能打折吗?

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:19 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و دوم فروش پوشاک

ت: می خواهم در موقع بازگشت به میهن یک لباس چینی برای مادرم بخرم . به این لباس چیپا می گویند . نوعی لباس سنتی زنان چین است و مانند گلی زیبا دیدنی است و جذابیت خاصی دارد . مادرم حتما به این هدیه بسیار علاقه خواهد داشت .

چ: می توانی به فروشنده بگویی: 我想买件旗袍

ت: 我想买件旗袍

چ:我، من

ت:我

چ:想، خواستن

ت:想

چ:买،خریدن

ت:买

چ:一، یک

ت:一

چ:件، دانه ، عدد برای لباس

ت:件

چ:旗袍، ( جامه ای سنتی برای زنان چینی ) چیپا

ت:旗袍

چ: 我想买件旗袍

ت: 我想买件旗袍، می خواهم یک چیپا بخرم .

گفتگوی اول:

A:您要买什么衣服?

B:我想买一件旗袍。

ت: این لباس با چه پارچه ای دوخته شده است ؟

چ: می توانی این طور سوال کنی : 这是什么料子的?، پارچه آن چیست ؟

ت: 这是什么料子的?

چ: 这، این

ت: 这

چ: 是، بودن

ت: 是

چ: 什么، چه

ت: 什么

چ: 料子، پارچه

ت: 料子

چ: 的حرف ربط

ت: 的

چ: 这是什么料子的?

ت: 这是什么料子的?، این چه پارچه ای است ؟

گفتگوی دوم :

A:这是什么料子的?

B:真丝的

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:19 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و دوم فروش پوشاک

چ: اما چه رنگی باید بخرم ، آبی بهتر است یا زرد ؟

ت: شما می توانید از دوستان چینی بپرسید و نظرات آنان را بشنوید . یا به فروشنده بگویید رنگ پوست مارتان چیست و چه رنگی را می پسندید . شما می توانید بگوید : 蓝色的好还是黄色的好?

ت: 蓝色的好还是黄色的好?

چ: 蓝色的، رنگ آبی

ت: 蓝色的

چ: 还是، یا

ت: 还是

چ: 黄色的،زرد

ت: 黄色的

چ: 好،خوب

ت: 好

چ : 蓝色的好还是黄色的好?، آبی بهتر است یا زرد؟

ت: 蓝色的好还是黄色的好?

گفتگوی سوم :

A:蓝色的好还是黄色的好?

B:蓝色的更适合您。

چ: 蓝色的، رنگ آبی

ت: 蓝色的

چ: 黄色的،زرد

ت: 黄色的

چ: 好،خوب

ت: 好

چ : 蓝色的好还是黄色的好?

ت: ، آبی بهتر است یا زرد؟蓝色的好还是黄色的好?

گفتگوی سوم :

A:蓝色的好还是黄色的好?

B:蓝色的更适合您。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:20 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و دوم فروش پوشاک

چ: الان قصد داریم به جملات دیگر بپردازیم . این جمله برای خرید لباس چیپا به کار نمی رود ، اما در موقع خرید لباس برای خودتان لازم است . یعنی امتحان کردن یک لباس .

ت : خوبه ،اما به زبان چینی چگونه بگوییم ؟

چ : 能试试吗?، می توانم این را امتحان کنم ؟

ت: 能试试吗?

چ : 能 ، توانستن

ت: 能

چ :试穿 ، آزمایش کردن

ت: 试穿

چ :吗 ، واژه ای برای پرسش کردن

ت: 吗

چ : 能试试吗?

ت: 能试试吗?، 能试试吗?

گفتگوی چهارم :

A:能试试吗?

B:您穿什么号的?

A:中号的。

ت: من این لباس را دوست دارم و می خواهم آن را بخرم . اما نمی دانم قیمت آ« چند است و امیدوارم تخفیف داشته باشد .

چ: شما می توانید از آنان بپرسید : 能打折吗?

ت: 能打折吗?

چ: 能، توانستن

ت: 能

چ: 打折

ت:打折، تخفیف دادن

چ :吗 ، واژه ای برای پرسش کردن

ت: 吗

چ: 能打折吗?

ت: 能打折吗?، تخفیف می دهید ؟

گفتگوی پنجم :

A:多少钱?

B:九百八十元。

A:太贵了,能打折吗?

B:可以打九折。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:20 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و دوم فروش پوشاک

چ: خوب ، امروز بسیاری جملات کاربردی آموختیم ، وقت برنامه رو به پایان است و در این لحظه بار دیگر جملات عمده امروز را دوره می کنیم .

چ: 我想买件旗袍

ت: 我想买件旗袍

چ: 旗袍چیپا

ت: 旗袍

چ:这是什么料子的?، پارچه اش چیست ؟

ت: 这是什么料子的?

چ:料子، پارچه

ت:料子

چ : 蓝色的好还是黄色的好?

ت:蓝色的好还是黄色的好?

چ:蓝色的 آبی

ت: 蓝色的

چ:黄色的، زرد

ت: 黄色的

چ : 能试试吗?

ت: 能试试吗?، می توانم آن را امتحان کنم ؟

چ :试穿 ، امتحان کردن

ت: 试穿

چ: 能打折吗?، تخفیف دارد ؟

ت: 能打折吗?

چ: 打折

ت:打折، تخفیف دادن

چ: جملات زیر شامل گفتگوهای کامل امروز است :

گفتگوی اول:

A:您要买什么衣服?

B:我想买一件旗袍。

گفتگوی دوم :

A:这是什么料子的?

B:真丝的。

گفتگوی سوم :

A:蓝色的好还是黄色的好?

B:蓝色的更适合您。

گفتگوی چهارم :

A:能试试吗?

B:您穿什么号的?

A:中号的。

گفتگوی پنجم :

A:多少钱?

B:九百八十元。

A:太贵了,能打折吗?

B:可以打九折。

ت: گفتگوی های کامل امروز را شنیدید . در این لحظه شما شنونده بخش دانستنی های فرهنگی چین هستید .

دانستنی های فرهنگ چین :

قرمز یکی از رنگ های مورد پسند برای مردم چین است و فرهنگ چین را معنا می کند . رنگ قرمز نماد حجستگی و شادی می باشد . برای مثال ، در ایام عید در همه جا فانوس های سرخ آویخته می شود . عروس باید لباس و کفش قرمز بپوشد و در کجاوه گلی رنگ بنشیند . قرمز همچنین نشانگر موفقیت است . برای نمونه ، کسی که وضعیت خوبی دارد ، "走红"

خوانده می شود ، کسی که برای ریاست مطلوب است نیز 红人خوانده می شود ، سود توزیع شده از فعالیت تجاری مشترک 分红 خوانده می شود . قرمز همچنین نماد زیبایی می باشد . برای نمونه ، زنانی که با لباس مجلل در جایی حاضر شوند : 红妆 و زیبایی زن 红颜 گفته می شود .

اما رنگ قرمز در فرهنگی غربی معنی نسبتا منفی دارد و نماد بی رحمی و خونریزی است . برای مثال : The red rules of tooth and claw، حکومت بی رحم و خشونت بار ،red revenge انتقام خونبار، قرمز همچنین نشانگر خطر و تشنج می باشد . برای نمونه ، red alert ، آژیر قرمز برای حمله هوایی .

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:21 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها