0

درس بیست و یکم خرید تلفنی

 
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

درس بیست و یکم خرید تلفنی

چ : سلام عرض می کنم به دوستان عزیز ، دوستانی که علاقه مند شنیدن برنامه هر روز زبان چینی هستند ، من " چن " هستم مجری این برنامه .

ت : سلام ، من تبریزی هستم . همکار خانم چن و مجری دیگر برنامه

چ : در درس گذشته ما جملات متداول در خرید در بازار دست دوم ها را آموختیم و امروز درسی تحت عنوان خرید با تلفن را پخش می کنیم .

ت : بله ، من در آنجا یک دستگاه موتورسیکلت دست دوم خریدم و از آن هم بسیار خوش آمده ام . در این بخش جملات عمده درس گذشته را باهم دوره کنیم . چطوره ؟

چ :这是什么牌子的؟

ت: 这是什么牌子的؟

چ: 牌子 یعنی مارک تجاری

ت: 牌子

چ : 这是什么牌子的؟

ت: 这是什么牌子的؟

چ :这是中国名牌的

ت :这是中国名牌的

چ : 中国 یعنی چین

ت : 中国

چ : 名牌 ، مارک تجاری مشهور

ت : 名牌

چ : 中国名牌

ت : 中国名牌، مارک معروف چین

ت : 这里有点毛病

چ : 毛病 ، عیب و نقص

ت : 毛病، سپس می توانیم بگوییم : " 最多100元"

چ : آفرین ، 最多100元 ، حد اکثر 100یوان

ت : درسته ، 最多، حد اکثر

چ : خوب ، گفتگوی کامل درس گذشته را می شنویم .

گفتگوهای کامل :

گفتگوی اول :

A:这是什么牌子的?

B:这是中国名牌。

گفتگوی دوم :

A:这儿有点毛病。

B:我马上可以修好。

گفتگوی سوم :

A:你要多少钱?

B:太贵了。

A:你说多少钱?

B:最多100元。

ت: این بود محتوای درس گذشته ، حالا نوبت به جملات کلیدی امروز می رسد.

کلیدهای امروز :

A:我要订个比萨饼

B:怎么付钱?

A:可以货到付款。

B:你说个时间。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:15 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و یکم خرید تلفنی

ت : به دنبال توسعه سریع فناوری ، خرید از بازار نیز آسان تر و راحت تر شده است . برای نمونه ، می توانیم تلفنی کالاها را سفارش دهیم .

چ: مثالی می زنم ، اگر بخواهیم پیتزا سفارش دهیم ، می توانیم بگوییم:

我要订个比萨饼

ت: 我要订个比萨饼

چ:我 یعنی من

ت:我

چ:要 ، خواستن .

ت:要

چ: 订، سفارش کردن

ت:订

چ:个،یک نوع واحد شمارش

ت: 个

چ:比萨饼، پیتزا

ت: 比萨饼

چ: 我要订个比萨饼

ت: 我要订个比萨饼

به گفتگوی اول توجه فرمائید:

A:喂,你好。我要订个比萨饼。

   B:大的还是小的?

   A:大的

ت: متوجه شدم ، این مشکل نیست . 我要订个比萨饼 من می خواهم یک پیتزا سفارش دهم .

چ: 要 ، خواستن .

ت:要

چ: 订، سفارش دادن

ت:订

چ:个، اینجا یعنی "یک عدد"

ت: 个

چ:比萨饼یعنی پیتزا

ت: 比萨饼

چ: 我要订个比萨饼، می خواهم یک پیتزا سفارش بدهم .

ت: 我要订个比萨饼

چ: حال یک بار دیگر گفتگوی اول را می شنویم :

گفتگوی اول :

A:喂,你好。我要订个比萨饼。

B:大的还是小的?

A:大的

ت: در ادامه چگونگی پرداخت به زبانی چینی را می آموزیم ؟

چ: می توانی بگویی: 怎么付钱呢

ت : 怎么付钱呢

چ: 怎么 ، چگونه

ت : 怎么

چ :付 ، پرداختن

ت : 付

چ :钱 ،、پول

ت : 钱

چ :呢 ، یک واژه که به جمله حالت سوالی می دهد

ت : 呢

چ: 怎么付钱呢

ت : 怎么付钱呢 پول را چگونه پرداخت می کنیم ؟

چ: حالا گفتگوی دوم را بشنویم .

گفتگوی دوم :

A: 怎么付钱呢?

B:可以货到付款。

A:请送到北京大学西门。

B:好的。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:16 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و یکم خرید تلفنی

چ: 怎么付钱呢? پول چگونه پر داخته می شود ؟

ت: 怎么付钱呢

چ: 怎么 ، چگونه

ت : 怎么

چ: 付钱 ،پرداخت پول

ت : 付钱

چ: 怎么付钱呢?

ت: 怎么付钱呢?، من باید چگونه پول پرداخت کنم ؟

چ: طرف متقابل پیشنهاد می کند که می توانید از طریق اینترنت یا پست پرداخت کنید . اما به نظرم پر داخت در موقع دریافت کالاها بهتر است ، چرا که می توانید اول کیفیت کالاها را چک کنید .

ت: نظر خوبی است .

چ: در آن موقع می توانی بگویی: 可以货到付款

ت:可以货到付款

چ: 可以، ممکن است امکان دارد

ت : 可以

چ:货، جنس ، کالا

ت : 货

چ:到 ، رسیدن

ت : 到

چ:付 ،پرداختن

ت : 付

چ:款 ، پول

ت : 款

چ: 可以货到付款، می توانی در موقع دریافت جنس پول را پرداخت کنی.

ت: 可以货到付款

چ: حالا یک بار دیگر گفتگوی دوم را بشنویم :

گفتگوی دوم :

A: 怎么付钱呢?

B:可以货到付款。

A:请送到北京大学西门。

B:好的。

ت: در ادامه می خواهم بدانم غذا کی می رسد ؟ ببینیم که به ما چه جواب م یدهند.

چ: 你说一个时间

ت: 你说一个时间 یعنی شما یک زمان تعیین کنید .

چ:你 یعنی تو

ت:你

چ:说، گفتن

ت:说

چ:一个، یک

ت:一个

چ:时间، وقت ، زمان

ت:时间

چ: 你说一个时间

ت: 你说一个时间، شما وقت را تعیین کنید .

گفتگوی سوم :

A: 您几点能送到?

B:你说个时间。

A:大概12点吧。

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:17 PM
تشکرات از این پست
latif1369
latif1369
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 1083
محل سکونت : خراسان جنوبی

پاسخ به:درس بیست و یکم خرید تلفنی

چ: حالا جملات مهم امروز را سریع تکرار می کنیم ، بعد دانستنی های فرهنگی چین را می شنویم .

چ: 我要订个比萨饼می خواهم یک پیتزا سفارش دهم

ت: 我要订个比萨饼

چ: 比萨饼 ، پیتزا

ت: 比萨饼

چ: 怎么付钱呢?، چگونه پرداخت می کنیم ؟

ت: 怎么付钱呢?

چ: 可以货到付款، می توانی در موقع دریافت کالا پول را پرداخت کنید.

ت: 可以货到付款

چ:付款 ،پرداخت پول

ت : 付款

چ: 你说一个时间

ت: 你说一个时间، شما وقت را تعیین کنید .

چ:时间، وقت ، زمان

ت:时间

چ: حالا گفتگوی کامل امروز را می شنویم

گفتگوی اول :

A:喂,你好。我要订个比萨饼。

B:大的还是小的?

A:大的

گفتگوی دوم :

A: 怎么付钱呢?

B:可以货到付款。

A:请送到北京大学西门。

B:好的。

گفتگوی سوم :

A: 您几点能送到?

B:你说个时间。

A:大概12点吧。

چ: حالا به بخش دانستنی های فرهنگ چین امروز توجه فرمائید.

دانستنی های فرهنگ چین :

به دنبال توسعه سریع تجارت الکترونیکی ، خرید در اینترنت سهل تر شده و مردم امکان تنتخاب آنها را بیشتر کرده ، اما در عین حال هم به چند نکتبه توجه کانید .

مصرف کنندگان هنگام خرید در اینترنت معمولا نمی توانند کالاهای حقیقی را ببینند ، بین کالاهای حقیقی و تصاویر نمونه اغلب تفاوت وجود دارد ، لذا هنگام خرید در اینترنت باید از فروشندگان فاکتور بگیرید، اگر مشاجره ای روی داد ، مدرک می تواند حلال مشکلات ذی ربط باشد .

یک نکته اینکه مصرف کنندگان باید فروشندگان معتبر را انتخاب کنند .

ثالثا ،در سفارش بخسوس خرید اجناس به مقدار زیاد باید بسیار محتاط بود .

خرید در اینترنت بطور عمده با کارت اعتباری انجام می شود ، بهتر است مصرف کنندگان پس از خرید رمز کارت اعتباری را اصلاح کنند و شیوه

پر داخت در موقع دریافت کالا را انتخاب کنند .

هنگام خرید مسلما کالاهای چند فروشگاه دیگرباهم مقایسه شود تا از خرید کالاهای تقلبی و قاچاقی پرهیز شود .

قاصدک
شعر مرا از بر کن
برو ان گوشه باغ
سمت ان نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد...

http://www.akharin.blogfa.com

جمعه 8 بهمن 1389  4:18 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها