شهر پهلوانان و تسليم در برابر سپاه خدا

 
montazerqaem
montazerqaem
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1389 
تعداد پست ها : 126

شهر پهلوانان و تسليم در برابر سپاه خدا

اگر بپذيريم كه تاريخ بهترين و عادلترين گواه است، با تكيه بر همين مستندات معتبر نتيجه مى‏گيريم كه اين سامان همواره خاستگاه يكتاپرستى، عدالت‏ خواهى و حق ‏طلبى بوده و مورخان بسيارى با تأييد اين مطلب آورده‏اند كه در سيستان: تا بود مردان و زنانش بر آن طريقت بودند كه آدم (ع) آورده بود و نماز مى‏خواندند و به پرستش ايزد تعالى جهان را پاك و مطهر مى‏ساختند. خون ناحق ميانشان حرام بود، مردار نمى‏خوردند و صدقه بسيار مى‏دادند و هميشه ميزبان بودند و مهمان را نيكو مى‏داشتند. عقيده بر اين است كه چون آدم (ع) از سر انديب به طلب حوا برفت به هيچ جا اقامت نكرد مگر بدان جايگاهى كه اكنون سيستان است و نوح (ع) بشارت پايان عذاب و خشم الهى را در اينجا دريافت و دو ركعت نماز شكرانه به جاى آورد و نيز همين جا بود كه باد سليمان پيامبر را فرود آورد، پس گفت چند جاى كه رفتيم اينجا خوشتر است و جهان امروز بر عدلست و جور نيست و آن‏گاه كه دست تقدير الهى اراده را بر كمال دين و اتمام نعمت قرار داد و شارع مقدس اسلام روان بشريت را به توحيد دوباره فرا خواند و بشارت به ناميرايى و جاودانگى داد سيستانيان را قبل از آمدن پيامبر اسلام خبر رسيده بود و بر اين باور اساطيرى انتظار بود كه سيستان را به لشكر اسلام به صلح بدادند كه به جنگ گرفتن آن ميسر نمى‏شد.( تاريخ سيستان، به تصحيح ملك الشعراء بهار.) و محمّد صلوات ا... عليه و ربيع نيز گفت خرد چنين واجب كند و ما صلح دوست‏تر از حرب داريم.( تاريخ سيستان، به تصحيح ملك الشعراء بهار.)

 

همچنين در هنگام نزاع معاويه با اميرالمؤمنين(ع)، عبدالرحمن امير قديم سيستان كه به قهستان رفته و منزوى بود هدايايى براى معاويه فرستاد و معاويه توصيه‏ اى به اسپهبد سيستان در باب اطاعت از عبدالرحمن نوشت امّا مردم سيستان قبول نكردند.
در همين راستا و بر همين باور ديرين، سيستان در روشنايى تاريخ در زمره نخستين برپا كنندگان پرچم توحيد و مبحث اهل بيت(ع) امامت و عدالت به شمار مى‏رود.

به گونه‏اى كه هم اكنون مزارها و قدمگاههاى فراوان كه با ياد و نام گوهرهاى پاك اهل بيت(ع) زينت‏بخش تمامى منطقه است در واقع يادمانهايى است كه ريشه در تاريخ كهن و باورهاى پاك مردم دارد و جهت‏گيرى تاريخى مردم اين سامان را به انديشه‏هاى ولايت نشان مى‏دهد.

با توجّه به اين موارد مى‏توان اين نكته را دريافت كه بى‏دليل نيست تاريخ نام حرير بن عبداللّه‏ سجستانى را به عنوان نخستين فقيه شيعى از سيستان به ثبت مى‏رساند. بر اين بستر آماده و مهيا بود كه نواهاى توحيدى، فطرت مردمان را به رسالتى در دور دستها فرا مى‏خواند. فراخوانى به دوستى كسى كه فلسفه وجودى هستى است، او كه با رداى عشق خواهد آمد.


 منبع : كتاب بزرگترين افتخار سيستان ،  گروه مولفان: وحيد كيخواه مقدم حبيبx ا... جوان  محمّد رضا براهويى  حسين على حيدرى نسب  چاپ اوّل: تابستان 1380 تهيه و تنظيم:  روابط عمومى دانشگاه زابل

 

 

آن‏گاه كه سپاه اسلام به سيستان آمد، ايران بن رستم شاه سيستان پيام داد كه ما به حرب كردن عاجز نيستيم چرا كه اين، شهر مردان و پهلوانان است امّا با خداى تعالى حرب نتوان كرد و شما سپاه خداييد و مار اندر كتابها درست است آمدن شما


 

یک شنبه 3 بهمن 1389  1:38 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها