0

واژه شناسی پروتز

 
rasekhoon_mobile
rasekhoon_mobile
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 766
محل سکونت : اصفهان

واژه شناسی پروتز

پروتز كامل يا دست دندان        

در بيماراني كه به هر دليل تمامي دندان هاي خود را از داده اند، ساخته می شود. در این پروتز یک سری دندان کامل در ماده ای که شبیه لثه در دهان ما مي باشد، چيده مي شود و پس از چند جلسه امتحان در دهان، پخته شده و تحويل بيمار مي گردد.

پروتز كامل يا دست دندان (متكي بر ايمپلنت)

همان دست دندان معمولي مي باشد با اين تفاوت كه در هر فك بيمار چند ايمپلنت گذاشته شده و سپس دست دندان روي ايمپلنت ها سوار مي شود كه گير آن بسيار بهتر از دست دندان خالي بوده و همچنين استخوان بيمار در طول زمان حفظ مي گردد. اين پروتز توسط ايمپلنت حمايت مي شود.  

پروتز پارسيل

در بيماراني كه تعدادي از دندانها از دست رفته اند و دندانهاي باقي مانده کمتر از آن هستند که این تعداد از دست رفته به نحوی به آنها چسبانده شوند در این موارد بیسی از جنس فلز یا رزین از روی قالب دهان بیمار تهیه شده و دندانهای از دست رفته روی این بیس سوار می شوند. این پروتز توسط اجزای ظریفی به بافتهای دهان بیمار و به دندانهای مجاور گیر می کند و در دهان باقی می ماند.

روکش کامل یا کراون کامل

اگر بخش زیادی از بافت هر دندان در اثر پوسیدگی یا شکستگی از دست رفته باشد یک روکش ‏‏‏‏‏تمامی بافتهای باقیمانده را می پوشاند که شکل دندان را باز سازی کرده و از آسیب و شکستن بخش باقیمانده دندان محافظت می کند.

پارسیل کراون

نوعی روکش است که تمامی تاج باقیمانده دندان را نمی پوشاند بلکه فقط بخشی از آن را باز سازی و می پوشاند.

لامینیت ونیر یا ونیر فاسیال   

در مواردی که حفظ زیبایی ظاهری قابل توجه در دندان های قدامی نیاز است و دندان از سایر لحاظ سالم می باشد ‏‏‏‏‏‏‏‏کاربرد دارد. این پروتز لایه ی سرامیک نازکی است که با رزین مخصوص به سطح دندان متصل می گردد.

بریج 

اگر تعداد کمی از دندان های مجاور هم از دست رفته و دندانهای مجاور باقیمانده آنها سالم و قوی باشند می توان دندانهای مجاور فضای بی دندانی را تراش داده و سپس یک پروتز که هم شامل دندانهای از دست رفته بوده و هم شامل روکش روی دندانهای مجاور می باشد را یک در محل چسباند.

پروتز ایمپلنت

در بیمارانی که دندان از دست رفته توسط ایمپلنت جایگزین شده است بخش تاجی دندان را که در دهان دیده می شود پروتز ایمپلنت گویند.

پست و کور

در دندانهایی که عصب کشی شده اند و بخش زیادی از تاج دندان از دست رفته است از داخل ریشه قالب گیری شده و یک قطعه ی فلزی یا رزینی که به شکل داخل ریشه می باشد داخل ریشه چسبانده می شود که به آن پست گویند. سپس بخشی از تاج دندان را که از دست رفته است بازسازی می کنند که به این قسمت کور گویند. در نهایت این کور تراش داده شده و روی آن سوار می گردد.

 

جمعه 6 خرداد 1401  1:20 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها