0

ختم دعاي جوشن کبير

 
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10672
محل سکونت : اصفهان

ختم دعاي جوشن کبير

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ختم دعاي جوشن کبير

ويژه شبهاي قدر ماه رمضان 1442 (1400 شمسي)

 

ختم دعاي جوشن کبير

 

کاربران عزيز، دعاي جوشن کبير داراي 100 فراز مي‌باشد. در هر فراز 10 نام از نامهاي خداوند ذکر شده. در اين ختم و طبق جدولي که در ادامه قرار داده مي‌شود براي هر رديف 5 فراز قرار مي‌گيرد. يعني شما بزرگواران با انتخاب هر رديف موظف به تلاوت 5 فراز طبق شماره‌هاي وارد شده خواهيد بود.

 

توجه توجه:

*. اين ختم ويژه 3 شب قدر هست:

شنبه شب 1400/02/11

دوشنبه شب 1400/02/13

و چهارشنبه شب 1400/02/15

*. در تعداد رديف انتخابي محدوديتي وجود ندارد. فقط براي رعايت و انجام هرچه بهتر ختم به انتخاب‌هاي قبلي از کاربران دقت کرده و رديف تکراري انتخاب نکنيد.

*. البته درصورت اتمام يک ختم، ختم دوم شروع شده و جدولي مجزا تنظيم و ارائه مي‌گردد.

*. جهت استفاده شما عزیزان از فایل پاورپوینت دعای جوشن کبیر، لینک زیر را کپی کنید و در مرورگر قرار دهید.

 

 

http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles/Forum/3DPainting/1/1400/joshan_kabir2.rar

بهتر این است به مفاتیح الجنان مراجعه شود.

 

 

کاربران عزيز طي پست‌هاي بعدي نام کاربري شما بزرگواران همراه رديف‌های انتخابی از فرازهای دعای جوشن کبیر قرار داده می‌شود.

 

شنبه 11 اردیبهشت 1400  12:28 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon farshon fardost iraji5 nori200 atabak ariya93 benhour bibi100 kuoroshss lotfi64431 amirali123 sadegh123
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10672
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ختم دعاي جوشن کبير / اولین شب قدر

 

ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 1   ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 2   ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 3
زمان شروع: شنبه شب 1400/02/11 - اولین شب قدر   زمان شروع: شنبه شب 1400/02/11 - اولین شب قدر   زمان شروع: شنبه شب 1400/02/11 - اولین شب قدر
ردیف فرازها نام کاربری   ردیف فرازها نام کاربری   ردیف فرازها نام کاربری
1 فراز اول الی پنجم 55mm66   1 فراز اول الی پنجم nargesza   1 فراز اول الی پنجم amirali123
2 فراز پنجم الی دهم 55mm66   2 فراز پنجم الی دهم nargesza   2 فراز پنجم الی دهم amirali123
3 فراز یازدهم الی پانزدهم 55mm66   3 فراز یازدهم الی پانزدهم bibi100   3 فراز یازدهم الی پانزدهم amirali123
4 فراز شانزدهم الی بیستم aftabm   4 فراز شانزدهم الی بیستم kuoroshss   4 فراز شانزدهم الی بیستم amirali123
5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم aftabm   5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم kuoroshss   5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم amirali123
6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام nargesza   6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام kuoroshss   6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام amirali123
7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم nargesza   7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم kuoroshss   7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم amirali123
8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم nargesza   8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم kuoroshss   8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم amirali123
9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم farshon   9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم aftabm   9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم amirali123
10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم farshon   10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم aftabm   10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم amirali123
11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم aftabm   11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم aftabm   11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم amirali123
12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم aftabm   12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم aftabm   12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم amirali123
13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم aftabm   13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم aftabm   13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم amirali123
14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم aftabm   14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم aftabm   14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم amirali123
15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم fardost   15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم aftabm   15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم amirali123
16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم iraji5   16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم aftabm   16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم amirali123
17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم nori200   17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم aftabm   17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم amirali123
18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم atabak   18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم aftabm   18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم amirali123
19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم ariya93   19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم aftabm   19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم amirali123
20 فراز نود و ششم الی فراز صدم benhour   20 فراز نود و ششم الی فراز صدم aftabm   20 فراز نود و ششم الی فراز صدم amirali123

 

 

 

دوشنبه 13 اردیبهشت 1400  8:41 PM
تشکرات از این پست
nori200
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10672
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ختم دعاي جوشن کبير / دومین شب قدر

 

ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 1   ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 2   ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 3
زمان شروع: دوشنبه شب 1400/02/13 - دومين شب قدر   زمان شروع: دوشنبه شب 1400/02/13 - دومين شب قدر   زمان شروع: دوشنبه شب 1400/02/13 - دومين شب قدر
ردیف فرازها نام کاربری   ردیف فرازها نام کاربری   ردیف فرازها نام کاربری
1 فراز اول الی پنجم aftabm   1 فراز اول الی پنجم amirali123   1 فراز اول الی پنجم kuoroshss
2 فراز پنجم الی دهم aftabm   2 فراز پنجم الی دهم amirali123   2 فراز پنجم الی دهم kuoroshss
3 فراز یازدهم الی پانزدهم aftabm   3 فراز یازدهم الی پانزدهم amirali123   3 فراز یازدهم الی پانزدهم kuoroshss
4 فراز شانزدهم الی بیستم aftabm   4 فراز شانزدهم الی بیستم amirali123   4 فراز شانزدهم الی بیستم kuoroshss
5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم aftabm   5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم amirali123   5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم kuoroshss
6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام aftabm   6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام amirali123   6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام kuoroshss
7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم aftabm   7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم amirali123   7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم kuoroshss
8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم aftabm   8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم amirali123   8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم kuoroshss
9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم aftabm   9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم amirali123   9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم lotfi64431
10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم aftabm   10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم amirali123   10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم lotfi64431
11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم aftabm   11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم amirali123   11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم lotfi64431
12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم aftabm   12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم amirali123   12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم nargesza
13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم aftabm   13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم amirali123   13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم nargesza
14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم aftabm   14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم amirali123   14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم nargesza
15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم aftabm   15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم amirali123   15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم nargesza
16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم nargesza   16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم amirali123   16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم nargesza
17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم nargesza   17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم amirali123   17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم nargesza
18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم nori200   18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم amirali123   18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم nargesza
19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم nori200   19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم amirali123   19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم nargesza
20 فراز نود و ششم الی فراز صدم nori200   20 فراز نود و ششم الی فراز صدم amirali123   20 فراز نود و ششم الی فراز صدم nargesza

 

 

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400  5:53 PM
تشکرات از این پست
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10672
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ختم دعاي جوشن کبير / سومین شب قدر

 

 

ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 1   ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 2   ختم دعای جوشن کبیر / ختم شماره 3
زمان شروع: چهارشنبه شب 1400/02/13 - سومين شب قدر   زمان شروع: چهارشنبه شب 1400/02/13 - سومين شب قدر   زمان شروع: چهارشنبه شب 1400/02/13 - سومين شب قدر
ردیف فرازها نام کاربری   ردیف فرازها نام کاربری   ردیف فرازها نام کاربری
1 فراز اول الی پنجم amirali123   1 فراز اول الی پنجم aftabm   1 فراز اول الی پنجم  
2 فراز پنجم الی دهم amirali123   2 فراز پنجم الی دهم aftabm   2 فراز پنجم الی دهم  
3 فراز یازدهم الی پانزدهم amirali123   3 فراز یازدهم الی پانزدهم aftabm   3 فراز یازدهم الی پانزدهم nargesza
4 فراز شانزدهم الی بیستم amirali123   4 فراز شانزدهم الی بیستم aftabm   4 فراز شانزدهم الی بیستم nargesza
5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم amirali123   5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم aftabm   5 فراز بیست و یکم الی بیست و پنجم nargesza
6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام amirali123   6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام aftabm   6 فراز بیست و ششم الی فراز سی ام kuoroshss
7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم amirali123   7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم aftabm   7 فراز سی و یکم الی فراز سی و پنجم kuoroshss
8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم amirali123   8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم aftabm   8 فراز سی و ششم الی فراز چهلم kuoroshss
9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم amirali123   9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم aftabm   9 فراز چهل و یکم الی فراز چهل و پنجم kuoroshss
10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم amirali123   10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم aftabm   10 فراز چهل و ششم الی فراز پنجاهم kuoroshss
11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم amirali123   11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم aftabm   11 فراز پنجاه و یکم الی فراز پنجاه و پنجم kuoroshss
12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم amirali123   12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم aftabm   12 فراز پنجاه و ششم الی فراز شصتم kuoroshss
13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم amirali123   13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم aftabm   13 فراز شصت و یکم الی فراز شصت و پنجم kuoroshss
14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم amirali123   14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم aftabm   14 فراز شصت و ششم الی فراز هفتادم kuoroshss
15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم amirali123   15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم aftabm   15 فراز هفتاد و یکم الی فراز هفتاد و پنجم kuoroshss
16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم amirali123   16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم aftabm   16 فراز هفتاد و ششم الی فراز هشتادم kuoroshss
17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم amirali123   17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم aftabm   17 فراز هشتاد و یکم الی فراز هشتاد و پنجم nargesza
18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم amirali123   18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم aftabm   18 فراز هشتاد و ششم الی فراز نودم nargesza
19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم amirali123   19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم aftabm   19 فراز نود و یکم الی فراز نود و پنجم nargesza
20 فراز نود و ششم الی فراز صدم amirali123   20 فراز نود و ششم الی فراز صدم aftabm   20 فراز نود و ششم الی فراز صدم nargesza

 

 

 

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400  5:57 PM
تشکرات از این پست
farshon
nargesza
nargesza
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 10672
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:ختم دعاي جوشن کبير

 

رديفهاي

3 و 4 و 5

17 و 18 و 19 و 20

 

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400  5:53 PM
تشکرات از این پست
farshon
دسترسی سریع به انجمن ها