درباره کتاب لطفا چراغ را روشن بگذار: یک داستان تخیلی با چاشنی طنز درباره ترس از تاریکی و هیولاست. شاهزاده کوچولو می‌خواهد چراغ روشن باشد تا بچه هیولا به اتاقش نیاید. از طرفی بچه هیولا هم ‌می‌خواهد چراغ روشن باشد تا دختر کوچولو به اتاقش نیاید.

شاهزاده کوچولو وقت خواب از پدرش می‌خواهد چراغ را روشن بگذارد. او از تاریکی خوشش نمی‌آید، چون فکر می‌کند هیولاها شب‌ها پیدایشان می‌شود. پدر، دریاسالار، ملکه و دکتر به او‌ می‌گویند که هیولا وجود خارجی ندارد. به او می‌گویند اگر هم وجود داشته باشد، بسیار ریز هستند. شاهزاده خیالش راحت می‌شود. ملکه هم به او شب به‌خیر می‌گوید و چراغ را خاموش می‌کند. ناگهان صدایی می‌آید. شاهزاده فکر می‌کند حتما صدای هیولاست. از آن طرف هیولا هم می‌ترسد. فکر می‌کند حتما صدای دختر کوچولوست. هر دو می‌ترسند و زیر تختشان پنهان می‌شوند. هیولا به سمت بالای قصر فرار می‌کند و به مادرش می‌گوید یک دختر کوچولو دیده است. مادرش می‌گوید دختر کوچولو‌ها که وجود ندارند. با این حال از مادرش می‌خواهد که چراغ را برایش روشن بگذارد

 مشخصات کتاب لطفا چراغ را روشن بگذار:

 لطفا چراغ را روشن بگذار
لطفا چراغ را روشن بگذار

گردآوری و تنظیم:  Anthony lee ross,  تونی راس

مترجم: مرجان حجازی‌فر

انتشارات: راز بارش

گروه سنی۳ تا ۹ سال