درباره کتاب گوش بال بال گوش: داستان‌های کودکان کارکردهای متفاوتی دارند. گاهی داستان در ظاهر برای سرگرمی کودک است، اما به توان زبان گفتاری کودک کمک می‌کند. به همین دلیل باید گفت که داستان‌های کودکان به ویژه وقتی که تصویری هستند، کارکردهای چندگانه‌ای دارند.

داستان «گوش بال بال گوش» یکی از این داستان‌ها است. یکی از کارکردهای محوری این داستان، کارکرد روان شناختی یا کمک به حل نیازهای کودک در برخورد با دنیای واقعی است. داستان «گوش بال بال گوش»، داستانی نمادین از درگیر شدن اصل لذت و اصل واقعیت در میان کودکان خردسال است. برپایه یکی از دیدگاه‌های روان شناسی، کودکان در نخستین سال‌های زندگی تفکر خودمحور دارند. همه چیز را برای خودشان می‌خواهند. جهان را در لذت‌های آنی می‌بینند. اما واقعیت سرد و سخت زندگی کم کم به آن‌ها می‌آموزد، جهان برای زیستن قوانین خودش را دارد. «فیلک» شخصیت اصلی این داستان، بچه فیلی است که مانند هر کودکی آن چه را که دوست دارد می‌خواهد به دست بیاورد، حتا اگر رسیدن به آن پدیده یا وضعیت شدنی نباشد.

 مشخصات کتاب گوش بال بال گوش:

گوش بال بال گوش
گوش بال بال گوش

گردآوری و تنظیم: محمدهادی محمدی

مترجم: سولماز جوشقانی

انتشارات: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

گروه سنی۳ تا ۹ سال