تاثیر پر خوری در بیماری و قساوت قلب

 اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

پیامبر صل الله علیه و آله:

مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ صَحَّ بَدَنُهُ وَ مَنْ کَثُرَ طَعْمُهُ سَقُمَ بَدَنُهُ وَ قَسا قَلْبُهُ.

هر کس کم بخورد، سالم می ‌ماند و هر کس زیاد بخورد تنش بیمار می ‌شود و قساوت قلب پیدا می کند.

نهج الفصاحه ص ۷۲۸، ح ۲۷۷۹