درباره کتاب یک غم کوچک: دختر کوچولو غمگین است. مادر مهمان دارد و به او بی توجه است. او هم تصمیم می گیرد برود و گم شود. امّا انگار همه او را به فراموشی سپرده اند چون کسی سراغ او نمی آید. دخترک شروع به خیالبافی می کند تا اینکه مادر را کنار خودش می بیند و از او دلجویی می کند.

کودکان نیاز به توجه دارند و هنگامی که احساسات آنان نادیده گرفته می شود چون جز مادر و پدر تکیه گاه دیگری ندارند به شدت احساس تنهایی می کنند.

 مشخصات کتاب یک غم کوچک:

معرفی کتاب یک غم کوچک
معرفی کتاب یک غم کوچک

گردآوری و تنظیم:  Anna Karin Cullberg – آنا کارین کولبرگ

مترجم: فلورا افشارلر

انتشارات: انتشارات کارگاه کودک

گروه سنی: ۳ تا ۶ سال