0

آفرینش زنبور عسل

 
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 13309
محل سکونت : کرمانشاه

آفرینش زنبور عسل

خداونـد متعـال در سـورەی نحل 
فرمودە: "يخرج من بطونها شراب..."
از شکم‌های آن، نوشیدنی با رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آید ...

زنبور عسل سه شکم دارد، بنابراین وقتی شهد می گیرد، وارد شکم اول می شود و مدتی در آنجا میماند، سپس یک دریچه را باز می کند و به شکم دوم پایین می رود. که در آنجا آن را به عسل تبدیل می کند.
 
در انتهای شکم دوم دریچەای وجود دارد که اجازه نمی دهد عسل از آن به شکم سوم منتقل شود مگر بە مقدار کم و لازم، و شکم سوم، رودهٔ زنبور عسل است، بنابراین در حین پرواز و برای ادامەی سفر خود از این مقدار کم عسل تغذیه می کند.

و هنگامی که زنبور عسل به کندو برمیگردد، معجزە اینجاست کە مابقی عسل موجود در شکم دوم را خالص سازی و بازیابی می کند و آن را از راە دهان نە از راە رودە خارج می کند و در خانەهای کندو قرار می دهد !

پاک و منزه است خدایی کە همه چیز را خلق کرده و سپس هدایت کرده است و به ما ابلاغ کرد؛ کە زنبور عسل سە شکم دارد، نە یک شکم
‌ ‌

یک شنبه 28 دی 1399  9:23 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها